Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kære nye bestyrelse – glem nu ikke humaniora

Univalg 2019 — Ravinder Kaur glæder sig over, at demokratiseringen af Københavns Universitet var en markant dagsorden i det netop overståede bestyrelsesvalg, men hun advarer mod at glemme humanioras særlige udfordringer.

Kære bestyrelse

Tillykke med det fine valg. Tillykke til Eske Willerslev og Jesper Grodal, Olivia Boesen og Dorte Brix. Nu er det tid til at indfri løfterne og omsætte jeres indflydelse til resultater. Det er der brug for. Det er der et krav om.

Jeg opnåede ikke valg til bestyrelsen, men jeg føler mig taknemmelig og forpligtet over for dem, der har valgt at stemme for min politiske dagsorden – et demokratisk universitet. Helt grundlæggende handler det om at sikre åbenhed og medbestemmelse, akademisk frihed og faste karriereveje, og ligestilling og mangfoldighed.

Det handler også om at se det videnskabelige personale som en ressource og ikke en besværlighed i institutionens styring og planlægning. Det har glædet mig at se, at næsten alle kandidater i valgkampen har talt om demokrati på forskellige måder – fra Inddrag forskerne!, Reel Indflydelse til VIP’erne, KU-SUND til Måske KU Vi. Selv om jeg ikke har opnået valg, forsætter kampen for et demokratisk universitet.

Humaniora mangler

Det bekymrer mig dog, at den nye bestyrelse ikke har en repræsentant fra Det Humanistiske Fakultet ved bordet. Med finansloven for 2020 klarede humaniora og samfundsvidenskab lige præcis skærene, men taxameterløftet er som bekendt kun midlertidigt.

Dette er glædeligt i lyset af alternativet, men vi står fortsat med en stor udfordring i form af et skævt Københavns Universitet, hvor særligt humaniora har været mål for nedskæringer. Også hér må løfter om styrkelsen af de tørre områder nu efterleves.

Vi står fortsat med en stor udfordring i form af et skævt Københavns Universitet, hvor særligt humaniora har været mål for nedskæringer.

Jeg vil gentage problemet med det evige ligestillings-paradoks. På trods af progressive ambitioner om ligestilling og mangfoldighed fortæller de tørre tal en sørgeligt kraftesløs historie. Blot et eksempel: Alle hævder at ville fremme kønsligestilling, men alt for få kvinder udnævnes til de højeste akademiske stillinger. Denne paradoksale praksis fortjener en gennemgribende reform.

Et andet evigt problem handler om VIP’ers karrierevilkår. Endeløse korttidsansættelser og håbløse udsigter til fastansættelse stiller for mange ansatte for svagt. Vi skal modvirke etableringen af et A-hold og B-hold blandt forskere på KU.

Uanset om jeg sidder ved af bordet eller ej, vil jeg forsat arbejde for denne dagsorden og nøje følge bestyrelsens arbejde.

LÆS OGSÅ: Anja Andersen: Jeg vil stalke de nye bestyrelsesmedlemmer, så de ved, at de skal arbejde for mere inddragelse.

Ligesom Anja Andersen vil jeg også holde øje med jer. Hun vil nok gøre det fra himmelrummet. Jeg vil gøre det fra maskinrummet.

 

Seneste