Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Kamp om pladser i bestyrelsen

Det videnskabelige personale og de studerende skal vælge deres egne repræsentanter mens bestyrelsen allerede har udpeget sine seks eksterne medlemmer

Bestyrelsen for Københavns Universitet skal på en gevaldig slankekur. Det første år efter fusionen har der været 17 medlemmer, men nu skal den skæres ned til den oprindelige størrelse på 11. Det betyder at der bliver kampvalg om pladserne hos det videnskabelige personale (VIP) og de studerende der begge går fra tre til to medlemmer. Det teknisk administrative personale (TAP) går fra to til en, men her ønsker kun HK’s fællestillidsrepræsentant Ingrid Kryhlmand at fortsætte.

VIP´erne kan stemme på fire lister: Bjørn Quistorff, professor på SUND, ’Et Stærkt KU’ med professor på LIFE Niels Kærgaard som spidskandidat, ’KU-hel’ med professor på FARMA Harald S. Hansen som enekandidat, samt ’De Tørre Fags Liste’ hvor lektor Henrik Prebensen fra HUM stiller op sammen med professor Hanne Foss Hansen fra Samfundsfag. Hun skal tage over når Henrik Prebensen falder for aldersgrænsen i 2009. »Vi synes det er vigtigt at kultur- og samfundsfagenes røst ikke drukner i det ny KU der er dannet efter fusionerne, og som har en hidtil ukendt overvægt til de våde fag,« siger han om deres fælles kandidatur.

Mere debat

Niels Kærgaard har blandt andet siddet i KVL’s eller Landbohøjskolens konsistorium og Akademisk Råd og har tidligere arbejdet mere end 15 år ved Det Samfundsvidenskabelige Fakultet. Han stiller op for at sætte fokus på fagligheden. »Jeg har i den offentlige debat ved mange lejligheder argumenteret for at det er mere afgørende for et universitets styrke at det har gode faglige miljøer og engagerede medarbejdere end at det har en stærk ledelse og missioner og visioner på glittet papir. Og da jeg så blev spurgt om jeg også ville arbejde for disse synspunkter i bestyrelsen, sagde jeg selvfølgelig ja,« siger han Bjørn Quistorff har været formand for satsningsområdet Biocampus siden 2003 og siddet i fakultetsrådet på SUND. Han stiller op for at skabe debat i bestyrelsen bl.a. om den managementfilosofi som han mener i stigende grad præger universiteterne, herunder også KU. Han ønsker også debat om hvordan man ønsker universitet skal udvikle sig i fremtiden. »Jeg vil ikke gøre bestyrelsen til en kampplads, men der er behov for at få diskuteret hvor KU er på vej hen, fx hvor meget eliteuniversitet vi skal være. Det er fint nok at ville være de bedste, men det er i sagens natur kun de færreste som kan komme ind under stjerneprogrammer, så hvad skal der ske med alle vandbærerne,« siger han.

Argumenter virker

Harald S. Hansen kom fra årsskiftet med i den udvidede fusionsbestyrelse. Han understreger at han ikke er FARMA’s mand, men er repræsentant for de ansatte på hele KU. Han mener at han har to væsentlige opgaver som VIP-medlem. »De eksterne har flertallet, men vi kan som medarbejder-repræsentanter fortælle hvad der sker på gulvet blandt de menige medarbejdere. Vi kan ikke gøre andet end at argumentere, men jeg har indtryk af at de eksterne lytter til fornuft,« siger han.

Derudover mener Harald S. Hansen at han har en rolle at spille i tilfælde af at KU skulle gå hen og få en helt umulig rektor en gang i fremtiden. Det nemlig kun bestyrelsen der kan afsætte rektor.

Kamp blandt studerende

Hos de studerende bliver der også kamp om de to pladser. Der er opstillet hele 25 lister mod 17 sidste år. Ifølge valgsekretær Preben Liljendahl stiller Frit Forum og Demokratiske Medicinere som noget nyt op denne gang, men det er Studenterrådet der står for den store stigning. Således går Studenterrådet fra 14 til 20 lister der baserer sig på fagrådene. Stigningen glæder formand Pia Mejdahl Daugbjerg. »Vi kan mærke at der er klart flere aktive studerende. Der er jo nedskæringer og generelt store forandringer på universitet, så flere vælger at forholde sig til forholdene hvor de læser,« siger hun.

Ingen afstemning om eksterne

De eksterne medlemmer skar allerede på bestyrelsesmødet den 9. november deres antal ned fra ni til seks uden nogen form for offentlig debat eller afstemning. Således fortsætter Erik Bonnerup, Nils Strandberg Pedersen og Poul Erik Tøjner ikke, men de eksterne vil fortsat have magten med seks medlemmer mod fem hos de interne. Ifølge formand Bodil Nyboe Andersen har man valgt hvilke seks der skal fortsætte ud fra en vægtning af kompetencer således at der bliver tre medlemmer fra henholdsvis de våde og tørre forskningsområder fremover.

Seneste