Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kan vi løse klimakrisen uden feedback?

Univalg 2020 — Vores generation af studerende skal løse fremtidens store udfordringer. Derfor har vi brug for verdens bedste uddannelser på Københavns Universitet. Men uden feedback bliver vi ikke studerende i verdensklasse.

Hvis du får et 4-tal, har det sjældent samme årsag, som det 4-tal, vi får. Måske betyder 4-tallet, at du har misforstået en teori? Eller også betyder 4-tallet, at din analyse var for kort? Vi ved det dybest set ikke. For som studerende får vi sjældent et eneste ords feedback på vores opgaver. Vi er blevet vant til at uploade et dokument og få en stum karakter tilbage.

Det er tydeligt for enhver studerende, at det langt fra er den bedste måde at lære på. Hvordan skulle du eksempelvis have lært at regne uden en matematiklærer, som hjalp dig, da du lavede fejl? Og hvordan skulle du have lært at køre bil uden feedback fra din kørelærer? Det havde jo nok taget en del timer mere bag rattet, hvis du selv skulle regne ud, hvordan du parallelparkerer eller finder koblingspunktet.

I Frit Forum er vi overbevist om, at vi lærer bedst med feedback – også på universitetet. Men vi er blevet så vant til ikke at få feedback på universitetet, at det føles normalt. Men det er ikke normalt. Og vi mener ikke, at det er gavnligt for de studerendes læring.

Universitetets penge vokser ikke på træerne, men i Frit Forum vil vi prioritere ressourcer til mere individuel feedback til de studerende. Mere feedback skal bringe forklaringen på vores karakterer frem i lyset. Bare et par linjers feedback skal give hver enkelt studerende mulighed for at holde fast på sine styrker og samtidig lære af sine fejl. Sådan kan vi blive endnu dygtigere studerende. Og det er der brug for.

For verden har brug for studerende i verdensklasse. Vores generation af akademikere står over for store udfordringer i fremtiden. Som studerende på Københavns Universitet skal vi klædes på til at løse klimakrisen, tøjle den finansielle sektor, værne om vores demokrati, styrke vores velfærdssamfund og meget mere, som fremtiden bringer.

Derfor kalder tiden mere end nogensinde på, at vi skal styrke kvaliteten af vores uddannelser. Vi har ikke råd til at lade være. Derfor vil Frit Forum investere i feedback, så vores generation bliver bedre rustet til at finde stærke løsninger på fremtidens problemer.

Seneste