Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Coronavirus

Københavns Universitet advarer tandlægestuderende om coronatrussel

En eller flere anonyme personer har angiveligt været til undervisning på odontologistudiet, mens de har været smittet med corona. De truer også med at dukke op til eksamen. Ledelsen på studiet har orienteret resten af årgangen om henvendelsen, men holder fast i eksamensplanerne.

En anonym mail har skabt uro på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet på Københavns Universitet.

I mailen skriver en eller flere unavngivne personer, at tre studerende har været til undervisning i faget Tændernes udvikling og struktur i Panum-bygningen, mens de har været smittet med coronavirus. De skriver samtidig, at de føler sig tvunget til at møde fysisk op til eksamen i samme fag den 23. juni og 30. juni, henholdsvis på Peter Bangs Vej og i Panum-bygningen og dermed udsætte andre for smitte.

De anonyme personer, der oplyser, at de er odontologistuderende (altså tandlægestuderende), erklærer sig utilfredse med, at de to eksamener, der blev rykket frem fra august til juni, afholdes med fysisk fremmøde. De ønsker ikke at miste et eksamensforsøg på at gå til reeksamen i august, og derfor har de altså tænkt sig at møde op, selv om de er smittet med coronavirus, skriver de. De anonyme personer oplyser, at de ønsker, at universitetet flytter eksamen online.

Uniavisen har talt i telefon med en person, der oplyser at være 2. semester-studerende og smittet med corona, men trods gentagne forsøg er det ikke lykkedes at få bekræftet personens identitet. Det samme gælder den eller de personer, der har skrevet mailen. I teorien kan der være tale om et individ, som hævder at repræsentere en gruppe, selv om denne artikel af praktiske årsager bruger formuleringen de studerende.

Uniavisen har også flere gange bedt om dokumentation for, at den eller de anonyme mailskrivere er smittet med corona, men også det har været forgæves.

Ifølge ledelsen på Odontologi er det ikke sandsynligt, at der er sket en smittespredning under afviklingen af undervisningen på faget.

I en skriftlig kommentar oplyser institutleder på Odontologi Anne Havemose-Poulsen, at hygiejnen ved den omtalte undervisning har været »væsentligt bedre end foreskrevet«, og at det derfor er »meget lidt sandsynligt at undervisningsaktiviteten har udgjort en risiko for smittespredning.«

Konkret har studerende været delt op i mindre hold, de har skullet spritte hænder af ved ankomst. I undervisningen, hvor der er blevet sendt tænder rundt mellem studerende, har de båret engangsklinikhandsker, som er skiftet undervejs, eller hvis de studerende har berørt sig selv eller andre. Borde og stolerygge er vasket af mellem hvert hold med specielle rengøringsklude til klinikbrug, og dørhåndtag til lokalet sprittet af ved holdskift, oplyser institutlederen.

Utilfredshed blandt studerende over flytning af eksamen

Truslen om at tage til eksamen trods smitte kommer i halen på et forløb, hvor flere studerende på andet semester af Odontologi har udtrykt deres utilfredshed med fremrykningen af eksamen i Tændernes udvikling og struktur. Faget munder ud i to eksamener, en skriftlig og en mundtlig prøve, der oprindeligt skulle være afholdt i midten af juni, men som på grund af coronaudbruddet blev rykket til august.

Da det igen blev tilladt at afholde mundtlige eksamener på universitetet, fik Studienævnet dispensation til at rykke eksamenerne tilbage til juni, nu til slutningen af måneden. Den skriftlige prøve ligger nu den 23. juni, mens den mundtlige prøve afholdes en uge efter, den 30. juni.

Beslutningen affødte en klage fra studerende på årgangen, som argumenterede for, at den sene fremrykning af eksamen sætter de studerende under et stort pres, mens de nye datoer for nogle kolliderer med personlige planer.

Prodekan Hans Henrik Saxild svarede skriftligt, at han havde forståelse for de studerendes frustrationer, men at fremrykningen var nødvendig for at sikre, at flest mulig studerende kunne fortsætte på tredje semester efter sommerferien. Det skyldes blandt andet, at næsten 40 procent har dumpet en eksamen i faget Medicinsk celle- og vævsbiologi, som de dermed skal til reeksamen i til august. Havde prøverne i faget Tændernes udvikling og struktur fortsat skullet gennemføres i sensommeren, ville mange studerende have tre eksamener i løbet af august.

En vigtig detalje er, at de studerende skal bestå Tændernes udvikling og struktur for at fortsætte på næste semester. En eksamensdato i juni vil give studerende, der dumper, mulighed for at gå til reeksamen i august, inden det nye semester starter.

Efterfølgende modtog fakultetet så mailen fra de anonyme studerende, der angiveligt har været til undervisning, mens de har haft Covid-19. De argumenterer som nævnt ikke for, at de to eksamener helt skal rykkes til august, men at de derimod skal gøres digitale. Intet indikerer, at den første afviste klage fra studerende har noget som helst at gøre med den efterfølgende anonyme henvendelse fra angivelige studerende, som truer med at gå til eksamen trods smitte med corona.

Efter den anonyme henvendelse gjorde studiechef Martin Stampe Noer de øvrige studerende på Odontologi opmærksomme på situationen. Det gjorde han i en studiebesked, hvor han kaldte de anonyme studerendes opførsel »helt uacceptabel«, mens han opfordrede alle til at bidrage til at opklare, hvilke studerende der er tale om.

Studiechefen har også via mail henvendt sig direkte til de anonyme studerende med samme opfordring.

Eksamen ligger fast

Hans Henrik Saxild, prodekan for uddannelse på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet, bekræfter, at ledelsen ikke har fundet frem til identiteten på de studerende. Det er altså uvist, om de anonyme studerende taler sandt, når de siger, at der har været coronasmittede til undervisning på fakultetet.

Han siger dog, at fakultetet havde »en pligt« til at reagere på den anonyme henvendelse og kontakte alle dem, der – såfremt de taler sandt – kan have været udsat for smitte.

Jeg forstår det ikke. De skal arbejde i sundhedsvæsenet. De må føle et dybt ansvar og vide, hvordan de skal opføre sig, når der er smitte.

Prodekan Hans Henrik Saxild

Fakultetet planlægger ifølge prodekanen at tilbyde alle studerende på årgangen en antistoftest på Rigshospitalet, så de kan se, om de har været smittet. Det vil være frivilligt og kan gøres anonymt. Samtidig vil ledelsen opfordre de studerende til selv at tage en regulær coronatest.

Ligesom studiechefen opfordrer Saxild »kraftigt« afsenderne af mailen til at melde sig, så fakultetet kan afgøre, hvem der har været i kontakt med dem og lave den fornødne opsporing af smitten. Senest har ledelsen inviteret de anonyme personer til en dialog. Hans Henrik Saxild siger, at det er ærgerligt, at de ikke har været mere samarbejdsvillige indtil nu.

»Jeg forstår det ikke. De skal arbejde i sundhedsvæsenet. De må føle et dybt ansvar og vide, hvordan de skal opføre sig, når der er smitte.«

Før eksamen den 23. juni vil ledelsen holde et stort online vejledningsmøde, hvor de studerende kan få svar på deres spørgsmål. Hans Henrik Saxild afviser, at de kommende prøver bliver aflyst, uanset hvordan sagen udvikler sig.

»Eksamen ligger fast. Dem, der ikke føler sig syge, må møde op, og hvis man er bange for at blive smittet, er der også en reeksamen i august. Der er ikke nogen, der bliver ekskluderet eller tvunget til at udsætte sig for fare.«

Sundhedsstyrelsen er blevet kontaktet om den mulige smitte

I mails sendt til Uniavisen oplyser de anonyme personer, som hævder at være smittet med corona, at de har været i kontakt med Sundhedsstyrelsen og vedlægger mailkorrespondance med to navngivne medarbejdere i styrelsen. Styrelsens medarbejdere råder dem ifølge disse mails til at gå i dialog med universitetet og i øvrigt efterleve retningslinjerne, der skal begrænse coronasmitte, hvilket dog tilsyneladende ikke har fået de anonyme studerende til at droppe deres forehavende.

Sundhedsstyrelsen bekræfter i en e-mail at være blevet kontaktet om sagen på tandlægestudiet, og at styrelsen »overordnet [har] rådgivet de studerende pba. af deres henvendelse til sst@sst.dk ud fra Sundhedsstyrelsens retningslinjer om at blive hjemme ved sygdom, herunder information om håndtering af nære kontakter mv.«

Sundhedsstyrelsen oplyser, at den ikke har viden om, hvorvidt personerne, der hævder at være smittede, virkelig er det.

Det er Styrelsen for Patientsikkerhed, der står for at opspore kontakter til coronasmittede med henblik på at stoppe yderligere smitte. Sundhedsstyrelsen svarer ikke på Uniavisens spørgsmål om, hvorvidt Styrelsen for Patientsikkerhed er blevet underrettet om den mulige smitte på universitetet.

Sundhedsstyrelsen oplyser også, at den ikke er i dialog med Københavns Universitet om sagen.

(Artiklen er 18. juni opdateret med information om hygiejnen ved undervisingen af tandlægestuderende).

Seneste