Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Koncern-it: Proaktiv dialog med forretningen

Svar på Niels Verner Mortensens kritik af KU's it-satsning

Hermed et svar på Niels Werner Mortensens indlæg ‘It på KU: Systemerne tjener administratorerne bedre end forskerne’. Niels’ kritikpunkt går på, at administrationen og it på KU (symboliseret ved Koncern-it) ikke lytter til forretningen.

I 2007 blev der udarbejdet en omfattende rapport vedrørende it på KU, ”Blurton-rapporten”, som viste at det stod rigtig galt til med it-understøttelsen på KU. En af årsagerne var den manglende styring og koordinering af indsatsen på it-området på tværs af KU. Dette har vi siden 2008 arbejdet fokuseret på at gøre noget ved, startende med en it-strategi, styringsmodeller, en ny it-organisation og en række it-projekter, som når de er implementeret, vil give værdi til hele forretningen på KU.

For at sikre en god koordinering og lokal forankring af de initiativer, som bliver igangsat på KU, er der endvidere nedsat et koordineringsudvalg, Koncern It-Koordineringen (KIK), med deltagelse af alle it-cheferne fra fakulteterne.

Dette udvalg står blandt andet for opdateringen af it-strategien, og i år er der som et eksempel på dialogen med forretningen nedsat en ”forsknings-it følgegruppe” som har til formål at give input til it-strategien. I denne følgegruppe deltager udvalgte forskere, udpegede af dekanerne til at repræsentere forretningen på fakulteterne.

Brugerne definerer systemændringerne

På samme måde har vi nedsat ændringsudvalg for de store administrative it-systemer, hvor brugerrepræsentanter deltager i beslutninger omkring hvilke ændringer, der skal implementeres på systemerne. Sidst, men ikke mindst, har vi netop gennemført en stor brugertilfredshedsundersøgelse for at dokumentere (u)tilfredsheden med it-understøttelsen på KU, og dermed give input til videre handling.

Eksemplet med korrekt logo i e-mails har ikke ikke noget med dialogen mellem it og forretning at gøre – det handler om en ”brandingbeslutning” truffet af LT, som Kommunikation og Koncern-it igennem mange år har understøttet med en teknisk løsning.

Alt i alt bliver der gjort rigtig meget for at sikre en bedre it-understøttelse af forretningen på KU fremover. Når man tager udgangspunktet i betragtning, vil udfordringen ikke blive løst nemt og hurtigt, men det kræver fremadrettet en tæt dialog med forskerne blandt andet – hvilket vi arbejder proaktivt for i hele it-organisationen.

Seneste