Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Konservative Studerende på SUND forsvarer orlov og rejserefusion

DEBATINDLÆG - KU-valget nærmer sig. Her bringer Konservative Studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet deres holdninger til orlov og rejserefusion.

På Københavns Universitet er KS SUND – Konservative studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet – imod initiativer, der fratager studerende frihed i forhold til egne studier, herunder forringelser af orlovsmulighederne.

Efter studiefremdriftsreformens indførsel tæller orlov med i den samlede studietid. Da gennemførelsestid er afgørende for tildeling af økonomiske midler til universitet, stod vi efter reformen i en situation, hvor en total afskaffelse af orlov ikke var utænkelig.

På denne baggrund opfordrede dekanen de fem studerende i Akademisk Råd SUND til at komme med forslag til en bæredygtig orlovspraksis på SUND.

Denne opfordring fulgte vi i KS SUND, og sammen med de øvrige studenterrepræsentanter i Akademisk Råd SUND – som er medicinstuderende valgt ind på Studenterrådets liste – udarbejdede vi tidligere i år et forslag til, hvordan en fremtidig orlovspraksis på KU SUND kunne udmøntes.

DET ER VIGTIGT at bemærke, at forslaget tog udgangspunkt i at være et alternativ til en total inddragelse af orlovsmuligheden.

På mødet den 9. februar 2015 præsenterede vi sammen med Studenterrådet på SUND nedenstående punkter som årsager, der bør udløse ret til orlov (er kopieret fra et bilag fra mødet):

– Barsel, sygdom, international militærtjeneste med mere

– Op til et års orlov kan gives til forskning på kandidatdelen

– På medicin og veterinærmedicin er der 30 valgfri ECTS-point. Det tilstræbes, at disse kombineres med et ekstra halvt år. Folk bruger således kun ét halvt års orlov. For øvrige uddannelser kan mobilitetsvinduet udnyttes

– Orlov til faglige forløb, som flugter det faglige indhold i et forskningsår, kan i visse tilfælde udløse dispensation (gives af studienævn) til orlov på kandidatdelen

– Der bør ikke gives orlov til videnskabelige og/eller faglige forløb på bachelordelen

– Lægevikariater.

DET ER GENERELT KS SUND’s opfattelse, at forringelser skal ske i dialog med de studerende, så forringelserne gør mindst mulig skade.

KS SUND har effektivt forsvaret de studerendes orlov på SUND. I en situation, hvor der skal skæres på orlov, ser vi hellere, at man bruger orlov med omtanke, frem for at give orlov til alle, der søger.

Interesserede kan læse referatet fra mødet på KUnet.

PÅ NOGLE STUDIER PÅ SUND har studerende mange udgifter til transport på grund af klinikophold. Klinikopholdene foregår fx i Jylland og på Bornholm, da der ikke plads til alle i Københavnsområdet.

På denne baggrund mener vi, at de studerende skal have dækket disse udgifter. Der bør dog være ens retningslinjer for alle studier.

Er du interesseret i at høre mere om, hvad vi mener og står for, så tøv ikke med at kontakte os: KS-sund@studmedvet.dk

uni-avis@adm.ku.dk

Har du debatindlæg i forbindelse med KU-valget, så send det til uni-avis@adm.ku.dk – vedhæft gerne et billede af dig selv, vi må bruge i forbindelse med indlægget.

Seneste