Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Krisetidens studerende kredser om karrieren

KRISESTEMNING? - I den økonomiske recessions skygge inviterede KU til karrierebørs: 'Kick-start din karriere' lød sloganet, og så var der ellers dømt networking, CV-tjek, jobsamtaler for åbent tæppe og generelle gode råd til at knække krisen. Men der var faktisk lidt færre besøgende end normalt

Hvor meget kradser krisen egentligt? Havde man forventet, at en karrierebørs på KU i disse recessionstider ville vrimle med studerende og kandidater i stigende panik over snart at skulle ud på et goldt arbejdsmarked, ja, så tog man fejl.

Fem minutter før startskuddet til alumneforeningen Kubulus’ sjette karrierebørs, var kun knap halvdelen af stolepladserne i festsalen på Vor Frue Plads afsat. Og selv om flere var kommet til, da den jurisdiske dekan, Henrik Dam, bød velkommen, var parallellen til den mere generelle pointe om danskernes forsinkede opmærksomhed på krisen påfaldende.

På selve karrierebørsen var krisen dog i centrum. Og krisebevidstheden har ifølge Signe Nielsen, fuldmægtig i Alumnesekretariatet og en af børsens arrangører, også præget arrangementets udformning.

Et af karrierebørsens centrale mål er fortsat at give de studerende mulighed for at træffe interessante virksomheder og potentielt kommende arbejdsgivere. Men fordi stillingerne er blevet færre og konkurrencen om dem hårdere, har Kubulus denne gang tilføjet flere nye elementer:

»Vi har villet give de studerende muligheden for også at møde virksomheder og organisationer, der arbejder med selve jobsøgningen. For eksempel har man kunnet få et CV-tjek hos karrierekonsulenter,« fortæller Signe Nielsen, som samtidig fremhæver et større fokus på sessioner og workshops. Tiltag som skal udstyre de studerende med kerneværktøjer til fremtidig jobsøgning.

Tag chancer – og lad være med at klø dig på halsen

Dagens åbningsoplæg stod også i dette lys. Jobindex’ direktør og medlem KU’s alumneforening Kaare Danielsen præsenterede på baggrund af egne erfaringer følgende tre råd udi jobsøgningens kunst: Find ud hvad du vil, brug dit netværk (og gerne dine netværks netværk!) og vær fleksibel. Råd som tilhørerne – sammen med Henrik Dams indledende opfordring til at tage chancer – herefter kunne tage med sig ud på karrierebørsens stande.

En af dem, der hurtigst fik mulighed for at bruge rådene i praksis, var stud.mag. Sofie Gry Laursen, 31, der havde meldt sig til et karrierebørsens mest besøgte arrangementer, ‘Jobsamtale for åbent tæppe’. I et lille lokale, tætpakket med flere end tyve tilhørere, var Sofie til fiktiv jobsamtale, for derefter – hvis ikke samtalen alene skulle være nervepirrende nok – at blive evalueret af den meget entusiastiske tilskuerskare samt professionelle konsulenter fra Akademikernes A-kasse.

Til trods for enkelte kritiske bemærkninger – blandt andet om signalværdien af at klø sig på halsen når spørgsmålene går én på klingen – var der overordnet ros til præstationen. Et faktum der glædede ‘ansøgeren’, som i april afleverede speciale i medievidenskab:

»Jeg har lige været på kursus på KUA for nyuddannede kandidater, hvor vi talte om ting som kompetenceformidling og kropssprog. Og så er det jo fedt, at det har gjort en forskel.«

Ifølge Sofie Gry Laursen er der brug for sådanne tiltag. Ikke mindst fordi hun indenfor sit eget fagområde oplever en stigende konkurrence om de gode jobs. Men alligevel udtrykker Sofie Gry Laursen ingen større krise-bekymring. »Altså, jeg har gjort det, jeg kan, og jeg er overbevist om at det nok skal gå.«

Ingen frustrerede studerende

Til trods for dagens tema var der generelt heller ikke en egentlig krisestemning at spore blandt karrierebørsens besøgende. Som Benedikte Quaade Sarroe, rekrutteringskonsulent og en af forsikringsselskabets Trygvestas repræsentanter på karrierebørsen udtrykte det: »Vi møder ingen frustrerede studerende.«

Tværtimod bed både hun og hendes kollega Pernille Aagaard mærke i, at der for det første var en smule færre besøgende end på tidligere karrierebørser – cirka 320 i alt – samt at de studerendes tilgang var uforandret. »Det handler fortsat mest om at høre hvilke muligheder, der er i en virksomhed som vores – hvad vi kan tilbyde,« sagde Pernille Aagaard, der samtidig mente, at de studerendes brug af karrierebørsen – krise eller ej – ikke er specielt målrettet, men først og fremmest handler om at shoppe rundt mellem de forskellige virksomheder.

Karakteristikken genlød rundt omkring fra karrierebørsens forskellige stande. Mindre enighed var der om årsagen. Et forslag var, at man med SU og studiejob ikke mærker det store til krisen. Et andet gik på, at er man først i gang med specialet, så er der ikke det store overskud til at bekymre sig om jobbet efter, mens et tredje bud lød, at de studerende ganske enkelt er trætte af at skulle forholde sig til krisen.

En sidste, og mere positiv, forklaring lå i arrangøren Signe Nielsens overordnede karakteristik af de københavnske studerende. Nemlig, at mange af dem i det store og hele gør meget for at forberede sig til arbejdsmarkedet.

Seneste