Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Kritisabel ledelseskultur ignorerer studienævn og studerende i HUM-fusion

Fusion — Demokratisk valgte studerende skal da høres om fusionen af INF og MEF, skriver det fælles fagråd for Engelsk, Germansk og Romansk.

Det følgende er en udtalelse vedtaget af EnGeRom Fælles Fagråd.

I EnGeRom Fælles Fagråd har man fulgt fusionsprocessen af institutterne MEF (Institut for Medier, Erkendelse og Formidling) og INF (Institut for Informationsstudier) med stor bekymring, da der meget tidligt i processen opstod op til flere kritisable omstændigheder angående behandlingen af fusionen, der alle indbefatter manglende demokratisk studenterinddragelse.

Flere gange har vi været vidne til situationer, hvor man er gået uden om de demokratisk valgte studenterrepræsentanter, og i alle tilfælde har ledelsen endda valgt at gå udenom studienævnsorganet og tage udefrakommende personer uden demokratisk understøttet bagland eller fornøden viden om de demokratiske og inkluderende aspekter af fusionen, med på råd i stedet.

Studienævnet kørt ud på sidespor

EnGeRom Fælles Fagråd hæfter sig ved ledelsens håndtering af processen, da vi mener, at man fra ledelsens side bevidst vælger at undlade at inddrage studienævnet samt demokratisk valgte studenterrepræsentanter.

Vi hæfter os ikke mindst ved denne problematik, da vi førhen har haft en lignende affære på EnGeRom, hvor man fra ledelsens side valgte at oprette en gruppering af studerende, man tog med på råd vedrørende beslutninger om bl.a. studieordninger og andre forhold der påvirkede studieforholdene (jf. universitetsloven §18). Dengang skete dette også uden om studienævnet og EnGeRom Fælles Fagråd.

Idet vi begynder at kunne se at et mønster begynder at tegne sig i denne udemokratiske og ekskluderende adfærd hos ledelsen på mere end et institut, mener vi, at det er på tide at påtale dette. Vi frygter, at affæren på EnGeRom og nu ledelsens håndtering af fusioneringen af MEF og INF er med til at skabe en præcedens for fremtidens manglende samarbejde og dialog mellem studerende, ansatte og ledelse på Det Humanistiske Fakultet.

Studenterinddragelsen er sikret ved lov

Vi frygter desuden også at dette er med til at skabe en ledelseskultur, hvor man bevidst vælger at underminere de lovsikrede, demokratiske instanser på KU, hvor studenterbevægelsen er sikret tale- og stemmeret.

Vi mener at denne praksis er under al kritik og bør rettes omgående. De demokratisk valgte studenterrepræsentanter bør inddrages i alle arbejdsgrupper samt inviteres til de møder, der angår det nye instituts fremtid. Hvordan det nye institut skal blive til, skal de studerende også have medbestemmelse i, og EnGeRom Fælles Fagråd støtter de studerende i deres kamp for at fastholde deres lovsikrede, demokratiske ret til dette!

Følg fagrådet her.

Seneste