Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Kronen på værket

SPECIALETID - Det ville være et tilbageskridt for uddannelseskvaliteten, hvis statens regler ikke giver seks måneder til specialet, skriver KU's topledelse.

I den sidste uge har der været debat i Universitetsavisen, om Københavns Universitet vil gøre specialeafhandlingen til en light-udgave. Lad det være sagt med det samme: Vi er enige med de studerende i, at det vil være et slag mod kvaliteten, hvis specialet blev skåret ned fra seks til tre-fire måneder.

Læs også: Hvad vil vi med vores specialer? og Ja tak til fordybelse

Ja, det ville være besynderligt, at KU med den ene hånd løfter kvaliteten med flere timer, forbedring af studiemiljøet etc. for så at være tvunget til med den anden at forkorte den tid, der er afsat til specialet. Og det vel at mærke på et tidspunkt, hvor kvalitetsudvalg og uddannelsesminister ikke forsømmer en lejlighed til at slå fast, at kvaliteten skal op.

I vores og dekanernes optik skal specialet være kronen på værket. Forløbet hvor den studerende får mulighed for at fordybe sig i et fagligt stofområde og mærke suset fra videnskaben og erkendelsen. En dyrebar kraftanstrengelse og erfaring, som fordrer grundighed og vilje til sandhedssøgen. En faglig modningsproces, som gør kandidaten i stand til at overskue og analysere komplekse problemstillinger, som man møder i arbejdslivet – og bestemt ikke kun som forsker. Det var præcis derfor, vi i forbindelse med diskussionen om indførelsen af en såkaldt 4+1 model afviste, at kandidatuddannelsen skal skæres ned til 1 år. Siden foråret har vi endnu ikke mødt én aftager, der efterspørger ‘halvfuldendte kandidater’, ligesom vi næppe vil møde nogen, der vil være glade for ‘halvfuldendte specialer’.

Hele diskussionen om ‘halvfuldendte specialer’ er ikke en blomst, der er vokset i vores baghave. Sagen er opstået, fordi specialet er kommet i en bureaukratisk ‘sandwich’ mellem to regelsæt. På den ene side regeringens fremdriftsreform med kravet om, at de studerende skal tvangstilmeldes 30 ECTS point per semester. Og på den anden side en eksisterende bestemmelse i uddannelsesbekendtgørelsen, som stammer tilbage fra 2010 og fastslår, at specialet skal kunne afsluttes med udgangen af juni. Tager man de to regelsæt bogstaveligt, skal studerende meldes til specialeskrivning den 1. februar (efter eksamensperioden i januar) og aflevere den 15. maj – så der også bliver tid til bedømmelse.

Vi er bekymrede for kvaliteten, hvis der er kortere tid til specialet. Det fremførte KU allerede i det oprindelige høringssvar om fremdriftsreformen. Ministeriet vil næppe stå på mål for en sådan sænkning af kvaliteten. I vores bog må der derfor være tale om, at man simpelthen har ‘glemt’ at opdatere uddannelsesbekendtgørelsen. For at få dette afklaret, vil vi nu sammen med andre universiteter skrive til ministeriet. Midt i universiteternes bestræbelser på at løfte kvaliteten, ville det være et tilbageskridt, hvis statens regler ikke giver seks måneder til kronen på værket, nemlig specialet.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste