Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU ansætter en mangfoldigheds- og ligebehandlings-konsulent

Nyansættelser — En ny konsulent på Københavns Universitet skal sætte skub i ligestillingen i gruppen af danske og internationale forskere.

Med en nyoprettet stilling som mangfoldigheds- og ligebehandlingskonsulent øger Københavns Universitet (KU) nu indsatsen for at undgå at kvindelige og internationale forskere bliver valgt fra, når de akademiske titler skal tildeles.

»KU ønsker med indsatsen at understøtte en kultur kendetegnet ved lige og fair behandling efter gennemskuelige principper. Et af elementerne i dette er at blive mere opmærksom på unconcious bias i tiltrækning og udvikling af videnskabelige medarbejdere med særligt fokus på køn og internationalisering,« står der i jobopslaget.

Anja C. Andersen, der er medlem af KU’s bestyrelse valgt af de videnskabeligt ansatte og professor i offentlighedens forståelse for videnskaben ved Niels Bohr Institutet, kalder ansættelsen af den nye konsulent for et eksperiment.

Jeg er tilhænger af alt, der kan gøre en forskel. Det går for langsomt med ligestillingen, og ledelsen burde gøre langt mere

Professor Anja C. Andersen, medlem af KU’s bestyrelse

»Jeg er tilhænger af alt, der kan gøre en forskel. Det går for langsomt med ligestillingen, og ledelsen burde gøre langt mere. Tiden må vise, om det her får en effekt, men ideen er vel at få en ind, der kan sætte fokus på området,« siger hun.

Hun tilføjer, at det er vanskeligt at gøre noget effektivt ved den manglende akademiske ligestilling mellem kønnene i tilbagegangstider, hvor der er få nyansættelser, og hvor få skifter job.

Ifølge Anja C. Andersen har det tidligere rykket noget, når der har været sat fokus på problemet.

Da KU indførte en økonomisk bonus til institutter, der ansatte en kvindelig professor og da der var nedsat en task force for nogle år siden, skete der noget i en periode, men så faldt det tilbage til normaltilstanden.

»Vi må konstatere, at tingene ikke rykker sig af sig selv, men jeg ser hellere at fokus bliver forankret i den daglige ledelse,« siger hun.

Alle foretrækker mænd

Anja C. Andersen mener, at det er positivt, at der bliver sat fokus på den ubevidste bias:

»Vi lider alle af ubevist bias. Det er en del af kulturen, at mænd er federe. De er skarpere, har mere kant og mere spændende. Det er vi opdraget til at mene,« siger hun.

Som eksempel nævner hun erfaringerne fra et symfoniorkester, hvor ansøgerne blev bedt om at spille bag et forhæng til optagelsesprøven med det resultat at flere kvinder blev valgt til orkestret.

Anja C. Andersen tror dog ikke, at fremgangsmåden kan overføres til den akademiske verden, da forskeres jobansøgninger bygger på deres publikationslister, så deres kollegaer kan let regne ud, hvem ansøgerne til en stilling er, selv om man gjorde det anonymt.

En anden mulighed er at give medlemmerne af ansættelsesudvalgene en test, der kortlægger deres bias, så de bliver bevidste om deres præferencer, når de skal vælge mellem kandidaterne, foreslår hun.

Det er en del af kulturen, at mænd er federe
Professor Anja C. Andersen, medlem af KU's bestyrelse

Den seneste statusrapport for ligestillingen på KU med titlen Karriere, Køn og Kvalitet. Status for KU’s handlingsplan for 2017 bekræfter, at det mildest talt går langsomt med at ændre på situationen.

»Ved en samlet vurdering af tallene må det konstateres, at der ikke er sket en afgørende udvikling i fordelingen mellem kønnene i videnskabelige stillinger, men at KU som helhed fastholder status quo,« konkluderer rapporten.

Færre kvindelige ledere

Der er sket en lille stigning i kvindernes procentvise andel af den samlede professorbestand fra 22,8 procent i 2016 til 24,4 procent i 2017, men kvinderne bliver i højere grad end deres mandlige kolleger ansat som professor mso, altså i en tidsbegrænset professorstilling med særlige opgaver, hvor de går tilbage til et lektorat med mindre andet aftales.

25 procent af de kvindelige professorer er ansat som professor mso, mens det kun gælder for 12 procent af mændene, står der i statusrapporten.

Heller ikke når det kommer til kønsfordelingen i den øverste ledelse på KU, går det fremad – tværtimod.

Målet i den seneste kønshandlingsplan var en stigning fra 27 procent kvindelige ledere i 2015 til 32 procent ved udgangen af 2017. I stedet skete der et fald til 26 procent i januar 2018.

»Der er dermed tale om et fald i kvinders andel, både i forhold til 2017 og i forhold til udgangspunktet i 2015,« står der i statusrapporten.

Alle er i vildrede

Thomas Vils Pedersen, lektor og fællestillidsrepræsentant for de videnskabeligt ansatte på KU, er enig i, at universitetet står med et stort problem, og at det går langsomt med at ændre det.

I sig selv rykker en enkelt konsulent ikke noget, men indimellem kræver det, at en person har fokus på et emne, for at der sker noget

Thomas Vils Pedersen, VIP-fællestillidsrepræsentant

»Jeg oplever en stor ledelsesinteresse for at gøre noget, men alle jeg snakker med er i vildrede i forhold til, hvad der vil virke,« siger Thomas Vils Pedersen.

Han mener, at det virker fornuftigt, at ledelsen centralt gerne vil have en konsulent ind med kompetencer på området for at kunne implementere universitetets nye strategi og give institutterne sparring om emnet.

»I sig selv rykker en enkelt konsulent ikke noget, men indimellem kræver det, at en person har fokus på et emne, for at der sker noget,« siger han.

Ifølge jobopslaget indgår ligebehandling som et væsentligt element i det strategiske projekt ’karriereudvikling for videnskabelige medarbejdere’ som KU’s bestyrelse har igangsat for at realisere KU’s mål i strategi 2023 med titlen Talent og samarbejde.

Her er arbejdsopgaverne

Den nye konsulent skal lede projektet »Ligebehandling i tiltrækning og fastholdelse af VIP«. Derudover skal vedkommende drive opgaven med at udforme en generel mangfoldighedspolitik for både ansatte og studerende på KU.

Blandt opgaverne er også faglig rådgivning, udvalgsbetjening, indsamling og analyse af data og formidling gennem faglige oplæg og kurser, står der i opslaget.

Mangfoldighedskonsulenten ansættes som specialkonsulent. En sådan tjener på KU i gennemsnit 624.508 kroner årligt inklusiv pension, ifølge hjemmesiden lønoverblik.dk.

KU-ledelsen har ikke ønsket sig at udtale sig om den nye stilling, men Jasper Steen Winkel, vicedirektør for kommunikation, henviser til en nyhed på universitetets intranet om KU’s nye strategiske program for VIP karriereudvikling.

Der er i den forbindelse igangsat seks tværgående strategiske projekter, der skal skabe:

  1. En international genkendelig karrierevej fra adjunkt til professor.
  2. Klarere kriterier for VIP karrieretrin i akademia.
  3. Karriereudvikling og -afklaring blandt yngre forskere
  4. Anerkendelse af excellent undervisning som parameter i incitamenter og karriereveje og
  5. Ligebehandling i tiltrækning og fastholdelse af VIP.

 

Der var ansøgningsfrist til konsulentstillingen den 7. november.

Seneste