Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU-ansatte har lav tillid til deres ledere

ARBEJDSMILJØ – Tilliden til ledelsen er lav, og færre medarbejdere vil anbefale kolleger at søge job på KU. Det viser årets arbejdspladsvurdering.

»Beskæmmende.« Det er ifølge lektor og fælledstillidsrepræsentant på KU, Leif Søndergaard, et af ordene der må tages i brug, når resultatet af årets arbejdspladsvurdering (APV) skal vurderes.

Han er en blandt 6.853 medarbejdere, der i år har besvaret undersøgelsen, hvor der spørges til både psykisk og fysisk arbejdsmiljø blandt universitetets ansatte. Årets APV-undersøgelse er foretaget i et år, hvor nedskæringer og fyringer har præget Københavns Universitet.

Selvsamme nedskæringer var en af årsagerne til, at KU-ledelsen og medarbejderne i Hovedsamarbejdsudvalget valgte at udskyde målingen fra foråret til efteråret 2016.

82 procent er tilfredse, men halvdelen omtaler ikke KU positivt

På trods af, at 82 procent af KU’s ansatte overordnet set er tilfredse med deres job, mener tillidsrepræsentant Leif Søndergaard ikke, at rapporten giver anledning til jubel.

»Hvilke opgaver skal ikke længere løses, når vi er 500 medarbejdere færre?« – Signe Møller Johansen, fællestillidsrepræsentant

Og det skyldes to ting, siger han: manglende tillid til både øverste og nærmeste leder samt en tilbagegang i andelen af ansatte, der anbefaler Københavns Universitet som arbejdsplads til netværk og venner.

»Jeg hæfter mig ved to tendenser, som jeg finder meget bekymrende: halvdelen omtaler ikke KU positivt over for venner og bekendte, og det er dårligt nyt for enhver arbejdsplads. Og så synes en tredjedel ikke, at deres nærmeste leder er en god personaleleder, hvilket i min verden er alt, alt for mange. Op i mod 80-90 procent burde være tilfredse med deres nærmeste leder, så her har vi altså et stort problem på KU,« siger Leif Søndergaard.

Leif Søndergaard bakkes overordnet op af Signe Møller Johansen, fællestillidsrepræsentant for teknisk-administrative AC-medarbejdere på KU.

»Jeg vil ikke male fanden på væggen, for vi ligger højt på den generelle jobtilfredshed, men samtidig er der klart en række områder, hvor KU bør klare sig bedre. Her tænker jeg på tillid til ledelsen og balancen mellem arbejdstid og arbejdsopgaverne. Det er tydeligt, at der stadig er stort behov for at få præciseret, hvilke opgaver der ikke længere skal løses, nu vi er 500 medarbejdere færre,« siger Signe Møller Johansen.

Bedre ledelse skal løse problemerne

Det er ikke kun tilliden til nærmeste leder, der på KU ligger lavere end forventeligt. Også tilliden til rektoratets ledelse af universitets er lav, viser årets APV. Det får Leif Søndergaard til at ryste på hovedet:

»Der er noget grundlæggende galt på KU, når tilliden til lederne er så lav. Screeningsprocessen er nødt til at være bedre, så de rigtige og mest kompetente ledere bliver ansat. Og så skal man være hurtigere til at reagere, når de ansatte er utrygge eller utilfredse med deres leder,« siger han.

Også Signe Møller Johansen efterspørger et fokus på ledelsesniveauet, der ifølge hende er nøglen til at løsne op i den utilfredshed, der findes blandt KU’s ansatte.

»God ledelse kræver mere end skriftlige nyheder via mail og KUnet. Lederne skal blive bedre til ølkasse-ledelse, hvor lederen med egne ord forklarer beslutninger og forandringer, og hvor medarbejderne kan stille spørgsmål. Samtidig skal medarbejdere blive bedre til at stille spørgsmål til ledelsen og fortælle, når arbejdsbyrden bliver for stor.«

»Hvis vi fortsat skal være et universitet i verdensklasse er det en forudsætning, at vi også er en arbejdsplads i verdensklasse,« siger tillidsrepræsentant Signe Møller Johansen.

Stor forskel på tværs af fakulteter

Ifølge resultaterne af årets APV skal undersøgelsen i særlig grad tages til efterretning på Humaniora, hvor arbejdsmiljøet på stort set alle parametre halter efter resten af KU’s fakulteter og Fællesadministrationen. Tilliden til dekanen og den øverste ledelse er i bund på KUA, der i løbet af det seneste år har skåret ned på blandt andet fagudbuddet og lukket uddannelser.

Derfor må ledelsen på KU tage et kig på de enheder, der scorer højt på arbejdsglæde og tillid, siger Signe Møller Johansen.

»Det bekymrer mig, at der er en så stor polarisering i opfattelsen af KU som arbejdsplads. Vi må blive bedre til at lære af de enheder, der gør det godt, eller som formår at flytte sig fra bunden til toppen fra det ene år til det andet,« siger hun.

Resultaterne af årets APV-undersøgelse er tilgængelige for alle ansatte på Københavns Universitet og kan findes på intranet under KU-nyt.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste