Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU: Arne Astrups styregruppe har opført sig korrekt

OPUS - Styregruppen i Arne Astrups forskningscenter i nordisk hverdagsmad har opført sig sagligt og rimeligt over for kritisk ph.d.-studerende, konkluderer rapport fra KU. Og Claus Meyer har fuld ret til at sidde med ved bordet, når centrets styregruppe drøfter forskningsresultater.

Pressede styregruppen for Arne Astrups OPUS-forskningscenter den ph.d.-studerende Arun Micheelsen (AM) til at ændre sine forskningskonklusioner – så hans forskningsfrihed blev knægtet – sådan som det har været beskrevet i flere medier i løbet af august og september måned?

Nej, konkluderer en undersøgelse, som KU’s rektorat udsendte 26. september. Den indeholder en gennemgang af de e-mails, der er sendt mellem styregruppen og den ph.d.-studerende og hans vejleder og en vurdering af OPUS-centrets måde at offentliggøre forskning på.

»Korrespondancen mellem AM og styregruppen vedr. de tre artikler viser, at der er givet saglig og konstruktiv kritik med henblik på en kvalitetssikring af artiklerne. På denne baggrund kan det ikke konstateres, at AM har været udsat for et utilbørligt pres fra styregruppen,« lyder konklusionen fra universitetets interne undersøgelse.

Astrup føler sig renset

»Det er jo en fuldstændig frifindelse,« siger professor Arne Astrup, som betegner de kritiske artikler om OPUS’ virkemåde som udtryk for ‘en hetz’.

Kritikken af OPUS-centret fik næring af, at vedtægterne for centret sagde, at styregruppen ‘godkender’ de artikler, som centrets forskere vil publicere. Hvis det tages for pålydende er det en indskrænkning af forskernes ret til frit at publicere deres egne resultater.

Arne Astrup forsvarede OPUS’ praksis og hævdede, at styregruppen alene var vejledende over for forskeren, men at det selvfølgelig i sidste ende var den enkeltes ret at publicere data, også hvis de efter centerledelsens vurdering ikke holdt vand.

KU’s rapport holder med Astrup og konkluderer, at »Dekanatet finder godkendelsesprocedurerne i overensstemmelse med god videnskabelig praksis.« Ifølge KU-ledelsen er det også rimeligt, at centrets styregruppe godkender de artikler, som flere forfattere har samarbejdet om, fordi alle skal kunne være enige om konklusionerne. Og det er også, ifølge KU, fair, at centrets ledelse bestemmer, hvilke publikationer der skal udsendes med centret som afsender.

Til gengæld beder rektoratet Astrup og de øvrige folk i OPUS om at præcisere reglerne, »så der ikke kan sættes spørgs- målstegn ved forskerens ret til at offentliggøre sine forskningsresultater uden andre begrænsninger end dem, der følger af god videnskabelig praksis.«

Dette har styregruppens 16 medlemmer enstemmigt vedtaget at gøre, siger Arne Astrup.

Claus Meyer er kompetent til at sidde i styregruppe

Sammensætningen af OPUS-styregruppen har også været et tema i diskussionen om OPUS. Især fordi et af medlemmerne er kokken og forretningsmanden Claus Meyer, der i flere år har været landets bedst kendte bannerfører for ‘nyt nordisk køkken’, som er et forsøg på at opdyrke en særlig nordisk kulinarisk tradition baseret på lokale råvarer og en sundhedspolitisk dagsorden.

I en af de kritiske artikler om OPUS blev Meyers tilstedeværelse i styregruppen kogt ned til overskriften: »Tv-kok fik lov til at blande sig i videnskaben i OPUS«.

Men ifølge KU’s ledelse er Meyer ikke blot en kendis, som har fået plads ved forskernes fine bord, han er faktisk afgørende for centrets forskningsmæssige arbejde.

»Det har været en forudsætning i centerkonstruktionen, at denne bl.a. indebærer deltagelse af en eksponent for konceptet ny nordisk hverdagsmad. Dette er også i overensstemmelse med formålet med OPUS, som forudsætter viden om gastronomi og at det tilstræbes at leve op til tankerne bag det nordiske køkken manifest. CM’s deltagelse i styregruppen er således i overensstemmelse med vedtægten for OPUS-centret,« mener KU-ledelsen, samt:

»CM’s generelle interesse i at fremme det ny nordiske køkken må anses for en forudsætning for hans udpegning og i overensstemmelse med OPUS’ vedtægtsbestemte formål.«

Det glæder Claus Meyer, som i en mail til Uniavisen bemærker, at han har et akademisk cv:

»Jeg er cand.merc.int fra CBS, jeg er nuværende lektor og tidligere adjungeret professor på KU (10 år i alt), jeg er forskningsleder (har ledet arbejdspakke 1 i OPUS), jeg er grundlægger af den selvejende, almennyttige forskningsinstitution Nordic Food Lab, og jeg har en ikke ubetydelig indsigt i det nordiske køkken som fænomen, så jeg er glad for endegyldigt at få fastslået, at jeg som medlem af OPUS styregruppe gerne må udtale mig om forskningen i projektet,« skriver Claus Meyer.

Rapporten fra KU tager også stilling til, om Claus Meyers egne forretningsinteresser i nordisk mad gør ham inhabil, når styregruppen drøfter forskning i dette emne, og konklusionen er, at det ikke er tilfældet.

Astrup: Ikke et center for erhvervsinteresser

Ph.d. Arun Micheelsens konklusioner gik på, at danskerne ikke ligefrem står på spring for at gøre det nye nordiske køkken til deres hverdagsmad, og da Claus Meyer sælger den type gastronomi, foruden fx kogebøger med opskrifter på nordisk mad, kunne han måske have en interesse i at lukke munden på en forsker, der konkluderede, at ny nordisk mad i et eller andet omfang er en fuser.

E-mailkorrespondancen mellem styregruppen og Arun Micheelsen viser imidlertid ifølge KU-ledelsen, at Meyer har formået at holde snot for sig og skæg for sig. Desuden vurderer KU, at, »den økonomiske betydning af en eventuel kritisk artikel i forhold til CM’ virksomhed generelt må anses for meget indirekte og uvæsentlig.«

OPUS er oprettet med en bevilling på 100 millioner kroner fra Nordea Fonden, der ikke udspringer af den danske fødevarebranche.

»Det sidste, man kan beskylde OPUS’ forskning for, er, at den er farvet af erhvervslivets interesser,« siger Arne Astrup.

chz@adm.ku.dk

Seneste