Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU Derude: At sælge naturvidenskab

Sidste år var der 25 procent færre der ønskede at tage en naturvidenskabelig uddannelse på Københavns Universitet end i 1999. For at komme problemerne til livs har fagene taget nye rekrutteringsmetoder i brug

Det Naturvidenskabelige Fakultet har kapacitet til at optage 1.320 studerende om året. Det er dog nogle år siden at det rent faktisk er sket.

Sidste år startede 1.000 nye studerende, og de eneste fag der kunne melde ‘alt udsolgt’ ved studiestart var Idræt, Molekylær Biomedicin og Forsikringsvidenskab.

Forsikringsvidenskab (aktuar) er et nyt medlem i den eksklusive klub. Mens bunkerne med ansøgninger er blevet mindre år for år på stort set alle institutter, har Forsikringsvidenskab oplevet en stigning i ansøgertallet på 71 procent siden 1999.

I 2004 havde faget 74 ansøgere mod 27 året før. Det pludselig boom skyldtes blandt andet et utraditionelt samarbejde.

»Vi nedsatte et udvalg med repræsentanter fra brancheforeningen og Aktuarforeningen. Samarbejdet resulterede dels i en hjemmeside med oplysninger om studiet, dels i et gocard med reklame for hjemmesiden der blev sendt ud til studievejlederne på gymnasierne,« forklarer lektor Mogens Steffensen, der selv sad med i udvalget.

Det var manglen på aktuarer der fik forsikringsbranchen til at tage kontakt til universitetet og tilbyde at betale for en rekrutteringskampagne.

»At vi fik ressourcer udefra, betød at hjemmesiden og kortet blev lavet af professionelle programmører og grafikere. Det ser jo bare lækrere ud end hvis vi selv havde lavet det, og derfor tror jeg også det fik en større effekt,« siger Mogens Steffensen.

Brobygning
Aktuar er det eneste fag der har kørt en decideret reklamekampagne, men på fakultetsniveau bliver der løbende reklameret for de naturvidenskabelige fag.

»Vi har været pressede til at rekruttere flere studerende, men det handler også om at der er nogle historier der ikke bliver fortalt hvis vi ikke selv gør det,« forklarer Karen Rønnow der er studiechef på Det Naturvidenskabelige Fakultet.

Derfor er der igangsat utallige projekter rundt om på fakultetet der har til formål at bygge bro til elever i folkeskoler og gymnasier og give dem et indblik i hvilke muligheder der rent faktisk ligger i de naturvidenskabelige uddannelser.

»Vi vil gerne hjælpe med at sætte mere fokus på naturfag på gymnasierne ved at give nogle faglige input. Vi lever jo et eller andet sted af at der er en bred interesse og forståelse for fagene, og derfor vil vi gerne nå ud til en bredere skare så en naturvidenskabelig diskussion ikke længere er en sjældenhed til påskefrokosten,« siger hun.

De mange initiativer foregår dels på universitetet, og dels ved at repræsentanter fra de forskellige fag tager ud og besøger skoler og gymnasier.

»Vi har noget særligt udstyr her på universitetet som de ikke har på tidligere uddannelsestrin, og det vil vi gerne stille til rådighed. Der ligger selvfølgelig også den bagtanke i det at vi på den måde får nogle elever ind at se universitetet, og forhåbentlig er det med til at afmystificere det at studere her,« forklarer Karen Rønnow.

Datalogi i krise
Og det er nødvendigt at lokke flere nye studerende til. Siden 1999 er det samlede antal ansøgninger til fakultetet faldet med 24 procent. Alligevel er Karen Rønnow optimist.

»De fleste fag har faktisk været i fremgang igen de seneste år, og vi skal jo også huske at det er de små årgange fra 1980’erne der nu begynder på universitetet, så jeg tror på det vil vende igen,« siger hun.

Ansøgertallet er faktisk allerede gået væsentligt frem siden 2003 der er bundskraberen i forhold til antal ansøgere og optagne. Men sidste år var der igen en lille tilbagegang.

Det skyldtes først og fremmest at Datalogi havde et dårligt år. Mens det samlede optag på fakultetet gik tilbage med 53 personer, skete der en halvering på Datalogi der gik fra 163 til 88 nye studerende.

Institutleder Stig Skelboe ser det som en generel tendens der ikke kun har ramt Københavns Universitet, men også er gået ud over tilsvarende uddannelser i hele Nordeuropa og USA.

Derudover kan en del af tilbagegangen forklares med at der nu stilles krav til at de studerende skal have matematik på A-niveau hvor det tidligere var nok med B-niveau.

Historisk set har Datalogi hvert år kunne byde omkring 200 nye studerende velkommen. Stig Skelboe mener at det tal skal nedjusteres, men det skal ske ved at der sættes højere adgangskrav, ikke ved et fald i ansøgninger.

Derfor har faget kontaktet stort set alle gymnasier på Sjælland med et tilbud om at sende en studerende og en underviser ud at vise hvad Datalogi egentlig er.

14 skoler har takket ja til et besøg, og ordningen fortsætter næste år.
Ligesom Forsikringsvidenskab har Datalogi desuden været i kontakt med flere af de store aftagere af kandidater fra faget, men indtil videre mener brancherepræsentanterne at det er universitetets problem at sørge for at rekruttere nok studerende. Det er Stig Skelboe ikke helt enig i.

»Ret beset er det jo ikke vores opgave. Der er ikke afsat ressourcer til markedsføring på den måde, og vi har jo trods alt stadig over 1.000 studerende indskrevet, så det duer ikke at tage pengene fra undervisningen.

Hvis man centralt på KU mener det er noget der skal satses på, skal det prioriteres, og der skal gives midler til det,« siger han.

Op med rullegardinet
Også på Geologi er det trange tider. Siden 1999 er antallet af ansøgere faldet med 79 procent. Det har især været kritisk de sidste tre år hvor faget har haft under 30 nye studerende om året til de 75 pladser.

Men i modsætning til Datalogi har Geologi valgt at satse massivt på at markedsføre faget. Derfor blev der ansat to professionelle kommunikationsfolk allerede i starten af 2005.

Rune Wåhlin Andersen der er den ene halvdel af det relativt nye team, tror ikke på rekruttering via reklamekampagner, og den traditionelle metode med at invitere til Åbent Hus-arrangementer ryster han på hovedet af.

»At hive folk herind for at fortælle hvordan der er ude i naturen, er jo absurd,« siger han.

Til gengæld har han været med til at iværksætte et pilotprojekt hvor gymnasielærere får redskaber til at lave interessant undervisning ude i naturen.

»Vi er jo så heldige at naturen sælger sig selv. Alle der har prøvet at stå foran en gletscher eller gå på kanten af en vulkan, har fået en kæmpe oplevelse.
Vores opgave er at trække rullegardinet op så folk ser at faget eksisterer,« siger han.

Geologi er nemlig ikke et selvstændigt fag i hverken folkeskole eller gymnasium, og derfor ved mange unge slet ikke at faget findes. Det samme gjorde sig gældende for Forsikringsmatematik, og det var en af hovedårsagerne til at deres rekrutteringskampagne fik så stor succes, gætter lektor Mogens Steffensen på.

Siden Rune Wåhlin Andersen blev ansat på Geologi, er optaget steget med 26 procent, men tallene er stadig meget små, så arbejdet med at åbne befolkningens øjne for faget fortsætter.

»Vores mål et at der til sommer skal starte 40 nye geologistuderende på instituttet, og det skal vi nok nå,« garanterer Rune Wåhlin Andersen.

Hvis det lykkes, vil det betyde at stort set alle pladser er besat. Det Naturvidenskabelige Fakultet har nemlig netop sendt et forslag til ledelsen på universitetet om at nedjustere kapacitetstallene, og hvis det bliver vedtaget, vil optagelsestallene på blandt andet Geologi og Datalogi blive mindsket så de harmonerer bedre med virkeligheden.

Det samlede kapacitetstal på Naturvidenskab skal sænkes fra 1.320 til 1.210 nye studerende om året.
Naturvidenskab på charmeoffensiv

Der er adskillige muligheder for at stifte bekendtskab med de naturvidenskabelige universitetsfag allerede i gymnasiet eller folkeskolen.

Nogle af mulighederne er:

Studerende for en dag
Gymnasieelever der overvejer at læse et naturvidenskabeligt fag, kan besøge universitetet og følges med en studerende til forelæsninger og øvelser.

Ungdomslaboratoriet
Laboratoriet er et tilbud til gymnasieklasser der sammen med en lærer kan komme på besøg og udføre fysik- og kemiforsøg med avanceret udstyr de normalt ikke har til rådighed.

Den naturvidenskabelige legestue
Studerende laver sjove, utraditionelle fysikforsøg for alle interesserede – lige fra børnehaver til
lærerseminarer. Forsøgene er opbygget som et show hvor tilskuerne inddrages aktivt.

Cirkus Naturligvis
Høj faglighed og det at have det sjovt kan sagtens gå hånd i hånd når studerende tager ud til
3.-6. klasser og overtager undervisningen i Natur og Teknik.

HCØ-dagene
Hvert år i efterårsferien inviterer fakultetet gymnasie- og HTX-elever med særlig interesse for
fysik, matematik eller kemi til et par dage med foredrag, workshops og laboratorieøvelser.

Science Con Sensus
Et nyt undervisningskoncept rettet mod det naturvidenskabelige grundforløb i gymnasier hvor studerende fra forskellige fakulteter agerer kendte debattører og tager komplekse naturvidenskabelige problemer op til debat med eleverne.

Fysik Rejseholdet
Rejseholdet er et syv år gammelt studenterinitiativ hvor studerende besøger gymnasie- og HTX-klasser og holder foredrag om fysikkens væsen og om hvad faget indebærer på universitetsniveau.

Læs mere om mulighederne på www.nat.ku.dk/uddannelser/pages/besog.asp eller på www.nat.ku.dk under ‘Besøg’.

Seneste