Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU Derude: Huller i samarbejdet

Tandlæger, tandplejere og klinikassistenter arbejder tæt sammen, men først når de er færdige på studiet. Økonomi og manglende accept fra myndighedernes side har hindret samarbejde mellem uddannelserne der bor dør om dør på Panuma

Når der suges, bores og laves fyldninger i Panumbygningens mange tandlægeklinikker, foregår det enten på Tandlægeskolen eller Skolen for Klinikassistenter og Tandplejere (SKT).

Ude på landets tusindvis af tandlægeklinikker er klinikassistenter, tandplejere og tandlæger en uundværlig del af hinandens dagligdag, men i Panumbygningens mere 223 tandlægestole er der en klar opdeling af uddannelserne.

Klinikassistent og tandplejer er nemlig kortere videregående uddannelse på to-tre år som i dag hører under Undervisningsministeriet. Den femårige tandlægeuddannelse der er forskningsbaseret, hører derimod under Videnskabsministeriet.

Det burde i sig selv ikke være den store forhindring for et samarbejde mellem uddannelser der både fysisk og fagligt har meget med hinanden at gøre, men det er det.

»Der er ingen tvivl om at vi meget gerne vil have mere samarbejde. Når vi er færdige på studiet afhænger vores arbejde jo meget af samarbejdet med klinikassistenter og tandplejere, og der ville det da være en fordel at have prøvet at arbejde mere sammen,« siger studerende Kasper Boel Thomsen der er formand for Odontologisk Forening.

Han peger på at tvillingeuddannelserne i Århus har et langt mere udbygget samarbejde med klinikassistenter og tandplejere.

Toget er kørt
Institutleder på Odontologi Nils-Erik Fiehn havde også meget gerne set et tættere samarbejde mellem tandlæge- og tandplejeruddannelserne. Han forklarer at en del af problemet med samarbejdet mellem de to uddannelser er de økonomiske forhold.

Tandlægeskolen og SKT har dog i fællesskab forsøgt at udbygge samarbejdet for godt to år siden ved at lave et forslag til fælles uddannelser, blandt andet ved at indføre teamundervisning.

Men ideen blev afvist af ministeriet efter udtalelse fra Sundhedsstyrelsen.
Sundhedsstyrelsens argumenter gik på at akademisering af tandplejeruddannelsen er imod styrelsens grundprincip om at tandpleje skal være så billigt som muligt for borgerne.

Desuden mente Sundhedsstyrelsen at teamuddannelse hørte til under efteruddannelse.

»Når sådan et forslag bliver afvist totalt fra myndighedernes side, er det ikke muligt at gennemføre sådan en plan,« siger Nils-Erik Fiehn og tilføjer at med den øgede akademisering af tandlægeuddannelsen er det blevet endnu sværere at se et samarbejde mellem de beslægtede uddannelser for sig.

Seneste