Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU får center for hjernerystelser

Traumer — Fra 2019 skal et nyt center på KU samle viden om hjernerystelser, og hvordan de behandles. Centret er støttet af satspuljemidler og kommer til at høre under Center for Hjerneskade.

Hvert år rammes omkring 25.000 dansker af en hjernerystelse – og op mod 15 procent får langvarige følger – det såkaldt postcommotionelle syndrom.

Mellem 5 og 15 procent af de ramte oplever langvarige følger med store konsekvenser for både arbejds- og privatlivet

Frank Humle, direktør, Center for Hjerneskade

Tidligere har der manglet viden om hjernerystelser og deres følgevirkninger herhjemme. Det bliver der lavet om på med Center for Hjernerystelse, der åbner som en selvstændig enhed under Center for Hjerneskade på KU i starten af 2019.

»Mellem 5 og 15 procent af de ramte oplever langvarige følger med store konsekvenser for både arbejds- og privatlivet. Det er fantastisk, at vi nu får mulighed for at give en mere ensartet information til alle, der får en hjernerystelse, både i den helt akutte fase og hvis der er tale om langvarige følger,« siger Frank Humle, direktør for Center for Hjerneskade i København i en pressemeddelelse.

Som Uniavisen satte fokus på for nylig, rammes akademikere ekstra hårdt og må ofte sygemelde sig i månedsvis eller halve år.

Støttet med 8,5 millioner

Postcommotionelt syndrom

Hvert år rammes 25.000 af en hjernerystelse.

De typiske symptomer ved hjernerystelse er hurtig udtrætning, hovedpine, kvalme, svimmelhed, koncentrations– og hukommelsesbesvær, synsvanskeligheder og overfølsomhed for lys og lyde.

En hjernerystelse kan medføre en fysiologisk forstyrrelse af hjernefunktionen.  Forandringerne er ofte ikke synlige ved en skanning eller en neurologisk undersøgelse.

I langt de fleste tilfælde forsvinder symptomerne efter et stykke tid, men for 5 – 15 pct. af de ramte er følgerne langvarige og for nogle kan de være invaliderende.

Læs mere hos Center for Hjerneskade

Dansk Center for Hjernerystelse er etableret med en bevilling på 8,5 millioner over fire år, som partierne bag satspuljeaftalen på sundhedsområdet netop har aftalt.

Det nye center kommer til at ligge på Center for Hjerneskade, der siden 1985 har været blandt verdens førende inden for forskning i og genoptræning af både børn og voksne med hjerneskade.

På centret skal man samle den seneste evidensbaserede forskning, så de ramte selv og deres pårørende får den bedst tænkelige hjælp.

Indtil for få år siden var der kun få forskere, der beskæftigede sig med hjernerystelse. Måske fordi symptomerne ofte virker uspecifikke og minder meget om de gener, man har, hvis man er stresset eller mistrives. Men den opfattelse er heldigvis ved at ændre sig.

»I dag kan vi måle, at der faktisk sker ændringer i hjernen, der skal betragtes som alvorlige. Og vi kan se, at mange af de ramte i dag oplever at få meget forskellige – og også forkerte – råd om, hvad de skal gøre for at få det bedre. De får typisk besked på at isolere sig fra alt – tv, lys, computerskærme og social kontakt. Det er ikke forkert at undgå et egentligt sansebombardement, men det er forkert at lade være med at være aktiv,« siger Frank Humle.

Seneste