Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU får grønt lys til at lukke uddannelser

FAGLUKNINGER – Styrelsen for Videregående Uddannelser har nu sagt ja til, at Københavns Universitet kan nedlægge en række små fag. Frustrerede studerende spørger sig selv, hvad deres retskrav så er værd.

De studerende på Indonesisk/Sydøstasienstudier, Thai/Sydøstasienstudier Finsk, Tibetologi og Indologi må forberede sig på at læse et andet kandidatfag, end de blev stillet i udsigt, da de blev optaget på Københavns Universitet (KU).

De studerende har ifølge loven et retskrav på at blive optaget på den kandidatuddannelse, der er den naturlige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder, men alligevel besluttede universitetet i april 2016 at lukke de fem uddannelser ved årets udgang.

De studerende, der ikke var blevet informeret om lukningsplanerne, fandt selv ud af det ved et tilfælde, da det pludselig stod på KUs optagelseshjemmeside. Det blev dog fjernet igen, da det viste sig, at Styrelsen for Videregående Uddannelser ikke havde fået en afviklingsplan fra KU, men den blev efterfølgende sendt i juni.

Styrelsen har sagt ja

Rektoratet beklagede efterfølgende den mangelfulde information, men det redder ikke uddannelserne fra lukning.

Det bekræfter Ulf Hedetoft, dekan på Det Humanistiske Fakultet.

»Styrelsen har umiddelbart accepteret tre af fem indstillinger om lukning og spurgt til lidt mere information om de to øvrige. Det har vi givet, og derefter er også de to blevet godkendt,« skriver han per mail.

Henvises til andre uddannelser

De studerende på Sydøstasienstudier henvises til i stedet at tage kandidatgraden i tværkulturelle studier, mens de finsk-studerende får deres retskrav flyttet til lingvistik og tibetologerne til tværkulturelle studier.
Laura Bech Hansen, forkvinde for HUMrådet, mener, at det er nogle mærkelige hovsaløsninger, som KU har fundet.

»Der er ingen tvivl om, at det er en klar forringelse af de studerendes uddannelse. Vi vil holde et kritisk vågent øje med kvaliteten af uddannelserne, som de studerende sendes over på,« siger hun.

Flere af de berørte studerende har forholdt sig kritisk til de kandidatuddannelserne, hvor de i stedet henvises til at læse.

»Den naturlige kandidat (KA) for studiet i finsk vil altid være KA’en i finsk. Det er jo absurd at påstå, at det pludselig er KA’en i lingvistik. KUs ledelse kan påstå det, men det gør det ikke rigtigt,« har finskstuderende Sara Speyer blandt andet skrevet i en kommentar på Uniavisen.

Også hendes medstuderende Anna Holm Sørensen er fortsat kritisk:
»Med mindre de fag, der udbydes på den nuværende KA i finsk, kan blive udbudt, vil en KA i lingvistik ikke have nogen relevans for mig. Jeg er hverken kvalificeret til at studere den, eller har lyst til det, og mine medstuderende har det på samme måde.«

Styrelsen krævede nærmere begrundelse

KU havde først anmodet om, at tibetologerne retskrav blev overflyttet til religionshistorie, men man ændrede mening i løbet af sommerferien, fremgår det af korrespondancen mellem KU og Styrelsen for Videregående Uddannelser, som Uniavisen har fået aktindsigt i.

Det fremgår af aktindsigten, at Styrelsen anmodede KU om nærmere at begrunde, hvorfor de finskstuderende skal læse lingvistik og tibetologerne tværkulturelle studier:

»Kandidatuddannelsens fagområde har en stor betydning for, hvilken del af arbejdsmarkedet den færdige kandidats kompetencer retter sig mod. Det er derfor styrelsens vurdering, at de bachelorstuderende har en berettiget forventning om, efter gennemført bacheloruddannelse, at have ret til at blive optaget på en kandidatuddannelse, der ligger inden for, eller dog har et væsentligt overlap med, den oprindelige retskravskandidatuddannelses fagområde. Styrelsen skal på den baggrund anmode universitetet om at redegøre for i hvilket omfang kandidatuddannelsen i lingvistik er den naturlige faglige overbygning på bacheloruddannelsen i finsk,« skriver Styrelsen.

Til sidst endte embedsmændene dog med at acceptere lukningsplanerne uden yderligere bemærkninger.

Bente Olsen, Kontorchef i Styrelsen for Videregående Uddannelser, oplyser, at det er universitetet, der har den faglige kompetence til at fastlægge hvilken kandidatuddannelse, der er den naturlige faglige overbygning af bacheloruddannelsens fagområde eller fagområder.

»På baggrund af de svar, som Styrelsen har modtaget fra Københavns Universitet, er det vores opfattelse, at de studerendes forventning om at blive optaget på en kandidatuddannelse inden for eller med et væsentligt overlap med den oprindelige retskravskandidatuddannelses fagområde, er imødekommet,« skriver hun per e-mail.

Universitetet mangler respekt

Laura Bech Hansen, mener, at sagen stiller grundlæggende spørgsmål ved, hvad retskravet så kan bruges til.

Hun tror, at det vil påvirke optaget, at de studerende ikke kan være sikre på at få lov til at gennemføre den uddannelse, som de blevet lovet, da de blev optaget.

»De studerende er specielt bekymrede på små fag, der risikerer at blive lukket, men det påvirker i virkeligheden alle studerende. Det er grundlæggende et spørgsmål om vores rettigheder, og om hvordan vores universitet ser på os. Det er ikke ret stor respekt for vores ønsker eller for fagligheden, når man kan påstå, at finsk og lingvistik er det samme,« siger hun.

clba@adm.ku.dk

Seneste