Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU fyrer professor i etnologi, fagmiljø protesterer

FYRING - Landets eneste varigt ansatte professor i Europæisk Etnologi, Thomas Højrup, er blevet afskediget. Nyheden medfører protester blandt de studerende og ansatte på Etnologi, og fyringen kan ifølge professoren koste KU millioner.

I forbindelse med den nylige fyringsrunde har Københavns Universitet (KU) valgt af afskedige Thomas Højrup, som er den eneste fastansatte professor i Etnologi i Danmark.

Beslutningen om Thomas Højrups afgang har vakt røre i fagmiljøet. Professoren har sendt et høringssvar til rektor for KU og Humaniora-dekan Ulf Hedetoft, hvori han skriver:

»Ved min eventuelle afgang fra Saxo-Instituttet vil dansk etnologi miste den frontposition i den videnskabelige udvikling af stats- og livsformsteorien, som jeg står for og som udgår fra Etnologi i København til hele verden (publiceres på vesteuropæiske sprog samt russisk og kinesisk) og som indebærer et tilsvarende, globalt videnskabeligt samarbejde.«

»Det er ubærligt, hvis denne stemme skulle forsvinde fra faget, og vil betyde en markant svækkelse af faget som helhed.« – protestbrev fra ansatte på Etnologi

KU kan miste 3 millioner kroner

Men dertil kommer, at fyringen vil komme til at påføre KU et økonomisk tab, skriver Thomas Højrup:

»Det er min vurdering, at min afsked med rette vil blive betragtet som kontraktbrud af ekstern bevilling[sgiver], og at den derfor vil føre til bortfald af ekstern finansiering af flere videnskabelige årsværk.«

Ifølge Thomas Højrup er der tale om i alt omkring tre millioner kroner, som KU kan miste i fondspenge ved at fyre ham.

»Det er frikøbsmidler, midler til at aflønne studerende og lignende i projekterne og til administration,« skriver Højrup.

I et høringsvar kan den ansatte, som er indstillet til at blive fyret, få mulighed for at give sin mening til kende.

Kollegaer: En markant svækkelse af faget som helhed

I Thomas Højrups høringssvar er vedhæftet et brev fra de ansatte på Etnologi på Saxoinstituttet. De skriver, at fagmiljøet samledes spontant den 9. februar, da udmeldelsen om fyringen kom, og at de her formulerede et protestbrev:

»Siden 1982 har Thomas med sin levende undervisning inspireret og udfordret etnologistuderende, der aldrig er gået uberørt fra en undervisningstime. Thomas står som en betydningsbærende figur, der udgør en væsentlig del af fagets profil,« skriver de ansatte på faget.

De ansatte lægger i brevet desuden vægt på deres påskønnelse af Thomas Højrups forskning i at udforske hverdagskultur og livsformer:

»Det er ubærligt, hvis denne stemme skulle forsvinde fra faget, og vil betyde en markant svækkelse af faget som helhed,« skriver de.

Flere end 600 underskrifter

I høringssvaret er vedhæftet flere protestskrivelser. De nuværende studerende på Europæisk Etnologi udtrykker deres begejstring for Thomas Højrup i et brev, som er underskrevet af over 200 studerende.

»Thomas er en ildsjæl, vi som universitet ikke bør smide på porten. Han er en
etnolog i international verdensklasse, han er en passioneret og blændende dygtig
underviser og vi studerende er stolte af at have ham,« skriver de.

Også de forhenværende etnologistuderende har vedlagt et protestbrev, som er underskrevet af over 400 tidligere studerende.

»Uden Thomas Højrups tilstedeværelse som underviser og inspirator på europæisk etnologi, var meget få af os blevet til de etnologer, vi er i dag. Thomas har været et fagligt forbillede for mange studerende lige fra dag ét,« skriver de forhenværende studerende i brevet.

Dekan vil ikke udtale sig

Dekanen for Det Humanistiske Fakultet, Ulf Hedetoft, ønsker ikke at udtale sig om sagen.

»Der er tale om en personsag, som jeg hverken må eller kan udtale mig om, så svaret er nej, jeg har ingen kommentarer,« siger han.

Fyringsrunden på KUA er stadig i partshøringsfasen.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste