Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU mangler 2.500 læsepladser

1.000 nye pladser er på vej i år. Det bringer antallet op på 4.500, men forholdene er først acceptable når antallet når 7.000

Der er nu endelig udsigt til at de studerendes kamp om at finde et sted at kaste sig over bøgerne mellem forelæsninger og holdtimer bliver lidt mindre blodig end tidligere i universitetets mere end 525 år lange historie.

Den første optælling nogensinde af antallet af læsepladser, eller selvstudiepladser som administrationen ynder at kalde dem, er netop gennemført. Resultatet er ikke just opløftende læsning for fortalerne af vigtigheden af et godt studiemiljø. Til gengæld har det skabt opmærksomhed om og vilje til at gøre noget ved det elendige studiemiljø. 3.500 selvstudiepladser har det gamle KU at tilbyde de mere end 33.000 studerende, men der er stor forskel på hvor spidse albuer der skal til for at få en plads på det enkelte fakultet.

På Humaniora må lidt over 12 studerende kæmpe om hver stol, mens der kun er knap seks studerende per plads på Teologi. De pladser der findes på Københavns Universitetsbibliotek er dog ikke medregnet. Til sammenligning er tallet 4,5 studerende per selvstudieplads på Det Biovidenskabelige Fakultet for Fødevarer, Veterinærmedicin og Naturressourcer (tidl. KVL).

Oveni viser optællingen at der er himmelvid forskel på hvilke forhold fakulteterne tilbyder de få privilegerede der finder et sted at sidde. »Vi har set inventar helt tilbage fra halvtredserne og borde og stole lavet til folkeskoleelever der følgelig var alt for lave,« siger Jan Friis Jensen der har stået for optællingen.

Planen skrider frem
KU’s Uddannelsesstrategiske Råd (KUUR) med prorektor Lykke Friis som formand har bevilget 6,5 millioner kroner i år til at oprette flere selvstudiepladser og installere trådløst internet. Ifølge Thorkil Damsgaard Olsen, kommitteret for rektoratet, har fakulteterne selv bidraget med betydelige beløb. Det betyder at arbejdet er i fuld gang, og der vil være oprettet 1.000 nye pladser allerede den 1. september i stedet for ved årets udgang, hvis alt falder i hak. Thorkil Damsgaard Olsen garanterer at mindst halvdelen er klar til det nye semester, heriblandt 350 på Københavns Universitetsbibliotek Nord (KUB Nord) der er Fakultetsbibliotek for natur- og sundhedsvidenskaberne. »Vi råder nu bod på de dårlige forhold ved at give alle selvstudiepladser et løft, nogle med helt nye borde, stole og lamper, andre ved at det trådløse netværk udbygges væsentlig og der opsættes flere stikkontakter til bærbare computere,« siger Thorkil Damsgaard Olsen

God start
Pernille Skipper, næstformand for Studenterrådet, har som medlem af KUUR været med til at beslutte hvordan de 6,5 millioner kroner skulle bruges, og hun er godt tilfreds med at størstedelen af pengene går til flere selvstudiepladser. »Du skal have en arbejdsplads for at føle en tilknytning til dit studium, så vi er glade for at der langt om længe sker noget. Det er en god start men det er vigtigt at det fortsat prioriteres de kommende år når det ikke længere er den nye gode ide,« siger Pernille Skipper.

Hun mener at et rimeligt antal selvstudiepladser ville være 7.000. Det ville betyde at det gamle KU kommer ned på én plads per 4,5 studerende som på Det Biovidenskabelige Fakultet.

Trine Sofie Nielsen, formand for De Studerendes Råd på Det Biovidenskabelige Fakultetet, vil dog gerne have endnu flere pladser. »Det fungerer i dag, men ikke optimalt, hvilket også kan ses af den undervisningsmiljøvurdering vi afsluttede i efteråret 2006. Vi har derfor klart givet udtryk for – både til ledelsen her og til prorektor Lykke Friis – at vores største ønske er flere pladser,« siger hun. En del af problemet er måske at rygtet om de noget bedre pladsforhold har spredt sig, så mange der ikke studerer på fakultetet, kommer der og læser alligevel.

Thorkil Damsgaard Olsen mener at 4,5 plads per studerende bør være et minimum, så han håber at KU’s bestyrelse vil afsætte en pose penge til næste år så man kan fortsætte arbejdet. Derudover opfordrer han de studerende til at indgå aktivt i arbejdet med at få forbedret studiemiljøet på deres studium, blandt andet ved at forhandle med den lokale ledelse.

Seneste