Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU og ministerium slås om dimensioneringstal

FÆRRE PLADSER – Københavns Universitet skal fjerne væsentligt flere uddannelsespladser, end Uddannelsesministeriet har meldt ud. Det vil koste 175 millioner kroner i tabte bevillinger, viser ny beregning fra universitetet.

614 færre kandidatstudiepladser i 2017, siger ministeriets tal.

Nej, det korrekte antal er 918, lyder det fra Københavns Universitet (KU).

At regeringens plan om at dimensionere studieoptaget efter arbejdsløshedstallene, vil betyde færre studiepladser er der ingen tvivl om.

Hvor stor reduktionen reelt bliver, kan regnedrengene og -pigerne i Uddannelsesministeriet og på KU derimod ikke enes om.

300 færre pladser

Ifølge et sagsnotat udarbejdet af Uddannelsesservice på KU skyldes uenigheden, at ministeriet tager udgangspunkt i et gennemsnit af optagne i perioden 2009-2013 ved beregningen af, hvor mange pladser KU skal skære væk for at komme under regeringens nye loft over antallet af uddannelsespladser.

Men hov, dermed tager de ikke højde stigningen i optaget, der har været i 2014, siger KU.

Den reelle nedgang fra 2014 til 2017 bliver derfor også 918 og ikke 612, lyder konklusionen.

Voldsom besparelse

Planen vil koste universitetet 175 millioner kroner, når modellen er fuldt indfaset i 2019, estimerer KU.

Det svarer til en tiendedel af bevillingerne til uddannelserne.

»Det er en alvorlig situation for mange uddannelser. Og man må spørge, hvor disse penge forsvinder hen, hvis regeringen står fast på, at det ikke er en spareøvelse. Regeringen har nu indbudt til drøftelser om modellen. Det er en samlet bestyrelse, som opfordrer ministeren til at finde en bedre løsning end denne detailstyring,« skriver KU’s bestyrelsesformand Nils Strandberg Pedersen i en pressemeddelelse.

Det er særligt økonomien på fag som bioteknologi, biokemi, human ernæring og geoscience samt flere sprogfag som tysk og kinesisk, som vil blive hårdt ramt.

Må skære nu

For at leve op til loftet over kandidatoptaget i 2017, må KU allerede fra næste år optage væsentligt færre studerende på bacheloruddannelserne.

De færdiguddannede bachelorer har nemlig et retskrav på at kunne foretage på kandidatuddannelsen.

Beregningen viser, at KU skal reducere på BA-optaget allerede i 2015 med cirka 1.200 studiepladser.

clba@adm.ku.dk

Seneste