Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU risikerer betinget positiv akkreditering

Kvalitetssikring — Københavns Universitet kontrollerer ikke ofte nok om den enkelte uddannelse er forskningsbaseret, vurderer skandinavisk sammensat ekspertpanel. Det betyder en mellemfornøjet smiley til KU, og muligvis to år med statslig kontrol frem for frihed til at oprette uddannelser.

Københavns Universitet (KU) står til kun at få en betinget positiv institutionsakkreditering.

Det vurderer et ekspertpanel, som har besøgt KU to gange for at se på forholdene i løbet af 2016.

Panelet sætter i rapporten, som KU har fået i høring til 20. marts, spørgsmålstegn ved, om universitetet ofte nok kontrollerer, om den enkelte uddannelse er forskningsbaseret, står der i en nyhed på Kunet.dk (universitetets intranet).

Prorektor: Vi har forfinet systemet

Kontrollen sker hvert sjette år, men akkrediteringspanelet mener, at det er for sjældent.

KU satser på, at det kan overbevise panelet og rådet om, at universitetet inden juni har taget hånd om anbefalingerne.

Lykke Friis, prorektor for uddannelse.

Derudover skriver panelet, at KU skal stramme op på reglerne for brugen af eksterne eksperter, når universitetet gennemfører uddannelsesevalueringer.

»Der findes ikke et eviggyldigt kvalitetssikringssystem. Det vil pr. definition altid være ’work in progress’. Og siden vi indsendte vores selvevalueringsrapport, har vi allerede forfinet systemet. Panelets specifikke opmærksomhedspunkter vil vi straks tage fat på og justere de relevante procedurer. Da KU’s uddannelser er kendetegnet ved netop en stærk forskningsbasering, har vi selvfølgelig ingen problemer med at kontrollere den hyppigere,« siger prorektor for uddannelse Lykke Friis på Kunet.

Administrativ lettelse på spil

Anette Dørge, direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution, sagde i maj 2016 til Uniavisen, at det vil betyde en enorm administrativ lettelse for KU at få en positiv akkreditering.

»En positiv akkreditering beviser, at man som universitet har styr på sit eget hus, og at vi som samfund derfor kan have tillid til organisationen og ledelsen,« sagde Anette Dørge.

Det vil betyde, at KU får frihed til at oprette nye uddannelser, uden at de skal igennem en omfattende godkendelsesproces. De ansatte vil heller ikke længere skulle bekymre sig om, at akkrediteringskonsulenterne kommer og tjekker dem, og måske lukker eksisterende uddannelser, eller giver dem det gule kort.

Ved en betinget positiv institutionsakkreditering får uddannelsesinstitutionen op til to år til at rette op på problemerne. I perioden skal deres nye uddannelser fortsat godkendes, før de kan blive oprettet.

Et afslag medfører, at uddannelsesinstitutionen ikke længere kan oprette nye uddannelser, og at kvaliteten af de eksisterende uddannelser fortsat skal vurderes i akkrediteringsforløb.

I maj 2016 havde Danmarks Akkrediteringsinstitution truffet ni afgørelser og givet afslag til University College Lillebælt.

Copenhagen Business School og IT-Universitetet havde fået en betinget positiv akkreditering, mens Syddansk Universitet og DTU fik en positiv.

KU får endelig svar i juni

Ifølge Kunet.dk er det formelt Akkrediteringsrådet, som skal tage endelig stilling til panelets rapport, hvilket sker i juni.

Arbejdet med KU’s høringssvar og den konkrete justering af procedurerne går nu i gang.

»KU satser på, at det kan overbevise panelet og rådet om, at universitetet inden juni har taget hånd om anbefalingerne,« siger Lykke Friis ifølge KUnet.

Seneste