Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU skal til nervepirrende akkrediteringseksamen

KVALITETSSIKRING – Akkrediteringen af Københavns Universitet som institution er skudt i gang. Større frihed til selv at bestemme og mindre snærende kontrol er på spil.

Gruppeeksamen blev afskaffet i 2006, men nu skal ledelse, ansatte og studerende på Københavns Universitet (KU) alligevel til en stor fælles mundtlig og skriftlig eksamen.

KU skal akkrediteres, altså til eksamen som institution, hvor det tidligere var den enkelte uddannelses kvalitet og relevans, der skulle godkendes.

Ifølge Anette Dørge, direktør for Danmarks Akkrediteringsinstitution, venter der KU et stort stykke arbejde, men belønningen er tilsvarende stor, hvis det lykkes at bestå testen.

»Akkrediteringsøvelsen er en omfattende og krævende proces, men når man kommer om på den anden side, er det en enorm administrativ lettelse. En positiv akkreditering beviser, at man som universitet har styr på sit eget hus, og at vi som samfund derfor kan have tillid til organisationen og ledelsen,« siger Anette Dørge.

Mere frihed, mindre papirarbejde

Hvis KU slipper igennem akkrediteringsøjet, betyder det derfor også, at universitetet får sin frihed tilbage til at oprette nye uddannelser, uden at de skal igennem en omfattende godkendelsesproces.

De ansatte på KU skal heller ikke længere bekymre sig om, at akkrediteringskonsulenterne kommer og tjekker dem, og måske lukker eksisterende uddannelser eller give dem det gule kort.

Ved en betinget positiv institutionsakkreditering får uddannelsesinstitutionen op til to år til at rette op på problemerne. I perioden skal deres nye uddannelser fortsat godkendes, før de kan blive oprettet.

Et afslag medfører, at uddannelsesinstitutionen ikke længere kan oprette nye uddannelser, og at kvaliteten af de eksisterende uddannelser fortsat skal vurderes i akkrediteringsforløb.

Risiko for afslag

Oveni er det også ifølge Anette Dørge forbundet med en vis prestige at få et kvalitetsstempel som universitet.

Det er nemlig ikke noget, man bare lige får. Blandt andet har KU indsendt en selvevalueringsrapport på mere end 700 sider, der dokumenterer, hvordan universitetet laver kvalitetssikring.

Danmarks Akkrediteringsinstitution har hidtil truffet ni afgørelser og har i et tilfælde givet afslag til UC Lillebælt.

Blandt universiteterne har Copenhagen Business School og IT-Universitetet fået en betinget positiv akkreditering, mens Syddansk Universitet og DTU fik en positiv.

Analyserer organisationen

Anette Dørge forklarer, at det ikke er den faktiske kvalitet af de enkelte uddannelser, som akkrediteringspanelet vurderer.

Eksperterne ser derimod på, om institutionen har systemer og procedurer til at sikre uddannelseskvaliteten.

»Vi siger ikke, hvordan kvalitetssikringssystemet skal indrettes, men det skal være klart og tydeligt og ikke for komplekst, og så skal det være forankret i en stærk lokal faglig kultur,« siger hun.

Kommer på besøg

Processen gik i gang i april, og i juni besøger panelet for første gang KU for at interviewe ledelsen, bestyrelsesmedlemmer, eksterne interessenter med flere.

Under andet besøg i november er fokus på, hvordan kvalitetsarbejdet fungerer i praksis, så her skal de også snakke med undervisere, studerende og studieledere.

»De bliver tilfældigt udvalgt, men det er ikke sådan, at vi stopper og udspørger nogen på gangen. Det bliver aftalt på forhånd,« siger Anette Dørge.

clba@adm.ku.dk

Seneste