Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KU skrotter velfungerende computere og printere

Klima — I løbet af den kommende tid vil et stort antal computere og printere på KU blive skrottet og udskiftet med nye. Det sker af hensyn til et nyt og mere sikkert styresystem. Medarbejder mener, det er grotesk, at KU ikke har en mere bæredygtig plan for udskiftningen.

En tidligere direktør for Nordisk Institut for Asienstudier under Institut for Statskundskab, Geir Helgesen, undrer sig over, at en offentlig institution som Københavns Universitet skrotter velfungerende computere og kopimaskiner uden omtanke for miljøet.

»Det virker fuldstændig vanvittigt og grotesk, at man for det første udskifter velfungerende computere og kopimaskiner og for det andet vælger at sende det hele på lossepladsen,« siger Geir Helgesen.

Man skrotter ikke bare nye maskiner. Slet ikke når man er et universitet, der bryster sig af at være miljøbevidst

Geir Helgesen, tidligere direktør

Han gik på pension den 31. december, men kort tid inden nåede han og de øvrige ansatte både at få udskiftet deres computere og afdelingens egen kopimaskine, som instituttet selv har købt og betalt.

»Alle på instituttet er målløse over, at man vælger at skrotte noget, der fungerede upåklageligt og som på ingen måde var udtjent endnu. I det mindste kunne universitetet give computerne til nogle andre, der kunne få glæde af dem. Det ville være en mere bæredygtig løsning i stedet for at smide det hele ud på én gang,« siger Geir Helgesen.

Tom snak om miljøet

Han mener, at en offentlig vidensinstitution som Københavns Universitet burde gå i spidsen, når det gælder miljøet.

Det synspunkt står han ikke alene med. 606 danske forskere underskrev i november 2018 et åbent brev til universiteternes ledelser, der kræver en langt mere ambitiøs klimapolitik på de danske universiteter.

»Man skrotter ikke bare nye maskiner. Slet ikke når man er et universitet, der bryster sig af at være miljøbevidst. Vi vil så gerne være grønne, men er det bare tom snak? Når det kommer til stykket, gør vi ingenting,« siger Geir Helgesen.

Geir Helgesen efterlyser en bæredygtig plan for udskiftningen af de mange computere og kopimaskiner og et svar på, hvorfor KU ikke nøjes med at udskifte de maskiner, der ikke længere duer.

Det virker fuldstændig vanvittigt og grotesk, at man for det første udskifter velfungerende computere og kopimaskiner og for det andet vælger at sende det hele på lossepladsen.
Direktør Geir Helgesen

»Vi var tilfredse med det, vi havde. Det fungerede godt. Derfor virker det også endnu mere meningsløst, at det samtidig skal gå ud over miljøet,« siger Geir Helgesen.

Vigtigt for sikkerheden

Vicedirektør for it-området på KU Klaus Kvorning Hansen bekræfter, at der i øjeblikket bliver foretaget en udskiftning af det gamle styresystem på alle computerne på Københavns Universitet.

I det mindste kunne universitetet give computerne til nogle andre, der kunne få glæde af dem. Det ville være en mere bæredygtig løsning

Geir Helgesen, tidligere direktør

»Det er en beslutning, direktionen har taget i forlængelse af etableringen af KU-IT. Hovedårsagen er et ønske om at forbedre it-sikkerheden. Derfor er vi ved at rulle en standardiseret KU-computer ud, som blandt andet gør det sværere for hackere at overtage computerne. Det er dog kun ældre computere, der rent faktisk udskiftes,« siger Klaus Kvorning Hansen.

I samme omgang bliver alle printere, der ikke kan opgraderes softwaremæssigt udskiftet, så de ansatte kan printe og kopiere fra alle universitetets printere uden at skulle ændre i computerens indstillinger.

»Den nye opsætning og ensartetheden i computerne og printerne vil betyde, at brugervenligheden øges, og at det i fremtiden vil være langt nemmere at give de ansatte it-support. Derudover bliver det nemmere at holde styr på, hvilke licenser de enkelte medarbejdere har, så KU ikke uforvarende overtræder indgåede aftaler,« siger Klaus Kvorning Hansen.

Han forventer, at udrulningen af den nye standardiserede KU-computer vil blive afsluttet i løbet af de kommende 18 måneder. Foreløbig har Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Teologiske Fakultet, HR Søndre City og Fællesadministrationen fået ny opsætning og udskiftet printerne. Og selv om det kan lyde som en stor udskrivning, adskiller budgettet til fornyelse af udstyret sig stort set ikke fra tidligere år.

»De ansattes computere der er over en vis alder, skulle alligevel skiftes ud. En computer holder typisk ikke længere end tre til fire år,« siger Klaus Kvorning Hansen.

Jura forhindrer genbrug

Han peger på, at it-afdelingen løbende undersøger muligheden for at lave nogle mere bæredygtige løsninger i stedet for at smide de gamle computere ud. Men hidtil har tvivl om juraen gjort, at KU ikke har givet computerne til eksempelvis studerende i udviklingslande eller andre godgørende formål.

Det gør også ondt på mig, når jeg ser en palle med reelt set fungerende computere blive kørt til skrotning. Men det er bare ikke så enkelt

Vicedirektør for it-området, Klaus Kvorning Hansen

»Det gør også ondt på mig, når jeg ser en palle med reelt set fungerende computere blive kørt til skrotning. Men det er bare ikke så enkelt,« siger Klaus Kvorning Hansen.

»Principielt må vi ikke forære statens ejendom væk, og vi skal også være helt sikre på, at udstyret ikke indeholder data, der kan genskabes.«

Klaus Kvorning Hansen har dog ikke opgivet at finde en mere bærdygtig løsning:

»Jeg har netop talt med Grøn Campus om at undersøge, hvordan vi kan være mere miljøbevidste, når vi udskifter vores maskiner. Det er bestemt noget, der ligger mig på sinde,« siger han.

Det lyder fornuftigt, mener Geir Helgesen:

»Men måske skulle man som universitet især kigge på om de regler, som aktuelt forhindrer en fornuftig adfærd, kunne udskiftes med nogle der var mere tidssvarende?«

Seneste