Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU søger prorektor

Stillingen som prorektor på Københavns Universitet er nu slået op.

I opslaget hedder det at universitetet søger en udviklingsorienteret og inspirerende leder der er en anerkendt forsker og har erfaring med uddannelse, formidling og samspil med institutioner og organisationer i det danske samfund.

Den nye prorektor skal sammen med rektor, universitetsdirektøren og de nye dekaner udgøre universitetets ledelsesteam og forventes derfor at tage et stort ansvar og skabe sig en selvstændig profil inden for væsentlige områder af KU’s aktiviteter.

Ansøgere til prorektorstillingen skal fremsende et oplæg på højst tre sider hvor de gør rede for deres tanker og forslag til universitets udvikling i de kommende år.

Ansøgninger bør ligeledes indeholde betragtninger om hvilke områder vedkommende mener at kunne bidrage med en særlig indsats og kompetence.

Ansøgningen skal være universitetet i hænde senest 14. december 2005 kl. 12.00. Der indkaldes til ansættelsessamtaler i begyndelsen af det nye år.

Kontakt rektor Ralf Hemmingsen, tlf. 3532 2612 eller chefkonsulent Margit Laurberg, tlf. 3532 2666 for yderligere oplysninger.

Seneste