Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU spildte ½ million på konsulentundersøgelse af Thybo for misbrug af forskningsmidler

FYRINGSSAG – Københavns Universitet brugte ca. 500.000 kroner på Deloitte-undersøgelse af nu afskedigede geologiprofessor Hans Thybos forskningskonti. Revisorerne fandt kun, hvad juraekspert betegner som småting.

Københavns Universitet (KU) har længe haft et kritisk søgelys rettet mod den internationalt anerkendte geologiprofessor Hans Thybo, inden det lykkedes at fyre ham i november i år, viser dokumenter, som Uniavisen har fået aktindsigt i.

Thybo endte med at blive fældet, fordi han havde sendt arbejdsrelaterede mails fra sin private Gmail-konto, og fordi han bad en underordnet postdoc om at skrive kritisk om ledelsen på Institut for Geovidenskab og Naturforvaltning (IGN) i en arbejdsmiljøundersøgelse.

Men allerede i september 2014 hyrede ledelsen på Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet (SCIENCE) revisionsfirmaet Deloitte til at gennemgå alle Hans Thybos bilag og udlægsafregninger fra 1. januar 2013 til 30. september 2014.

Sagens dokumenter viser, at SCIENCE betalte tre fakturaer med titlen »Assistance gennemgang af forskningskonti« på henholdsvis 194.593 kroner, 215.109 kroner og 95.875 kroner til Deloitte.

Prisen løb altså op i samlet 505.577 kroner inklusiv moms.

»Vi er klart i afdelingen for mindre forseelser, og der er på ingen måde tale om strafbare forhold.« – jura-professor Lars Bo Langsted.

Fandt kun småting

Men revisorerne fandt ikke alvorlige overtrædelser fra Hans Thybos side, vurderer Lars Bo Langsted, juraprofessor på Aalborg Universitet med speciale i økonomisk kriminalitet, efter at have gennemlæst Deloitte-rapporten.

»Vi er klart i afdelingen for mindre forseelser, og der er på ingen måde tale om strafbare forhold,« siger Lars Bo Langsted.

Rapporten viser blandt andet, at Thybo i seks tilfælde ikke købte den billigste flybillet i forbindelse med tjenesterejser.

»Det er selvfølgelig noget sjusk, da man skal overholde rejsereglerne, men jeg tror, at rigtig mange offentligt ansatte har prøvet at købe en flybillet, der er lidt for dyr,« siger Lars Bo Langsted.

Opdagede selv fejludbetaling

Thybo indkøbte også it-udstyr for cirka 20.000 kroner uden om KUs indkøbsaftale, og han havde opgivet udgifter til blandt andet transport til DRs koncerthus i forbindelse med KU’s årsfest.

Desuden havde KU ved en fejl udbetalt en rejseafregning på 45.194 kroner til ham to gange, men Thybo havde allerede inden revisionen gjort KU opmærksom på fejlen og havde taget initiativ til at tilbagebetale pengene.

Og så havde han fået refunderet deltagergebyret på 2.625 kroner til en konference to gange. Penge, han nu har betalt tilbage til KU-kassen.

Klare retningslinjer manglede

Det fremgår også af revisionsrapporten, at Thybo havde grund til at være i tvivl om, hvornår han skulle have tilladelse til at bruge penge:

»Vi har ved vores gennemgang kunnet konstatere, at der ikke ligger faste processer og tjeklister der skal sikre en ensartet kontrol i henhold til retningslinjerne samt procedurer for, hvornår der er behov for forhåndsgodkendelse,« står der i rapporten.

Science frafalder tilbagebetalingskrav

Den 18. marts 2015 blev Thybo indkaldt til møde med John Renner Hansen, dekan på SCIENCE, for at gennemgå resultatet af revisionen.

Fakultetet frafalder her kravet om tilbagebetaling af it-udstyret, som han havde købt uden om KUs indkøbsordning, da man vurderede, at Thybo ikke har været i ond tro, og der derfor ikke er grundlag for at undersøge, om det har medført em merudgift for KU.

SCIENCE frafalder også kravet om at tilbagebetale merudgiften på 30.000 kroner til flybilletter, som instituttet havde regnet sig frem til.

»Det har på baggrund af det samlede materiale ikke været muligt at påvise, at billetterne kunne være købt billigere, herunder til hvilken pris, og det er derfor ikke muligt at opgøre et krav. Det har desuden ikke været muligt at påvise, at instituttet/KU har fulgt op på sagen efter, at du sendte en mail med forklaring til den daværende administrationschef, hvorfor instituttet må anses at have godkendt din forklaring og dermed dit indkøb af billetterne,« skriver dekanen til Hans Thybo.

Om udgifterne i forbindelse med KU’s årsfest – herunder taxaturen til DRs Koncerthus – skriver dekanen, at »der har været tale om et arrangement omfattet af repræsentationsreglerne«. Altså skulle Thybo ikke tilbagebetale udgiften.

Tilbage er altså rejseafregningen på 45.194 kroner, som Thybo allerede havde taget initiativ til at returnere – og konferencegebyret på 2.625 kroner, som Thybo havde fået udbetalt to gange.

»Det handler ikke om pengene, men om at sikre, at forskningsmidlerne bliver brugt korrekt, så jeg mener, at revisionen var nødvendig.« – Dekan John Renner Hansen

Dekan: Vi havde et problem

SCIENCE betalte altså mere end 500.000 kroner for få Thybos bilag og udlæg kulegravet af Deloitte – og fik tilbagebetalt 2.625 kroner.

John Renner Hansen, dekan på SCIENCE, oplyser, at han ikke kan udtale sig om beløbene og tilbagebetalingen, da der er tale om en personalesag, men han fastholder, at Thybo har brudt reglerne.

Han vil heller ikke forholde sig til, om de 500.000 kroner til revisionsrapporten er givet godt ud, men han siger dog:

»Der var et problem, som vi ønskede at få afdækket, men det var vanskeligt at gennemskue, hvad der var foregået. Det handler ikke om pengene, men om at sikre, at forskningsmidlerne bliver brugt korrekt, så jeg mener, at revisionen var nødvendig.«

Han tilføjer, at det ikke er givet, at udgiften var blevet mindre, hvis fakultetet selv havde foretaget revisionen, da medarbejderne skal have løn, og at de måske havde været længere om arbejdet end eksperterne fra Deloitte.

John Renner Hansen tilføjer også, at han besluttede, at revisionsrapporten ikke skulle have yderligere konsekvenser for Hans Thybo, da både han selv og institutadministrationen også havde begået fejl.

»Begge parter har ikke været opdateret på reglerne og har handlet skødesløst, men jeg har bedt instituttet rette op og har indskærpet, at reglerne skal følges,« siger dekanen.

Thybo har klaget til rektor

Hans Thybo har på sin side klaget til rektor Ralf Hemmingsen over dekan John Renner Hansen og over institutlederen og andre ansatte i ledelsen ved IGN.

»Jeg gør opmærksom på, at der gennem de seneste 2½ år er foregået betydelige brud på administrativ praksis, KU-regler og endda loven ved SCIENCE i dets håndtering af en række sager, samt at dekanen har deltaget i disse brud og har set igennem fingre med en række regelbrud, som han endda er blevet gjort bekendt med,« skriver Thybo i sin klage.

Et af en lang række klagepunkter i det ti sider lange klagedokument, er, at dekanen iværksatte revisionsundersøgelsen af Thybo på baggrund af krænkende og uberettigede beskyldninger fra administrationen på IGN:

»Undersøgelsen blev iværksat uden at informere mig om anklagerne, hvilket er en klar overtrædelse af KU-regler og procedure,« skriver Hans Thybo.

»Hvis sagen skaber præcedens, kan ledelsen jo fyre stort set alle medarbejdere på KU.« – Dna-forsker og bestyrelsesmedlem på KU Eske Willerslev

Willerslev: Vi vil have sandheden

Eske Willerslev, verdensberømt dna-forsker og medlem af KUs bestyrelse har sammen med sine medarbejdervalgte bestyrelseskolleger protesteret mod grundlaget for fyringen af Hans Thybo.

Han vil ikke forholde sig til den konkrete sag, men han siger: »Hvis ledelsen mener, at Thybo har begået noget ulovligt der kan godtgøre en fyring, må den bruge det som officiel begrundelse.«

Han tilføjer, at begrundelsen om, at han har sendt e-mails fra sin private konto og opfordret en postdoc til at være kritisk over for ledelsen med god grund skaber usikkerhed blandt de videnskabelige medarbejdere.

»Hvis sagen skaber præcedens, kan ledelsen jo fyre stort set alle medarbejdere på KU. Hvis der er en anden grund end den officielle, opfordrer jeg ledelsen til at komme frem med den, da sagen som den er fremstillet p.t. er ødelæggende for tilliden mellem ledelsen og de videnskabelige medarbejdere og for KU’s internationale renommé,« siger Eske Willerslev.

clba@adm.ku.dk

Seneste