Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU svarer: Vi har tillid til, at studienævnene forstår studerende med funktionsnedsættelse

Svar på kritik — Man kan ikke anklage universitetets studienævn for ikke at ville hjælpe studerende med funktionsnedsættelser. De gør, hvad de kan. Det siger vicedirektør for Uddannelse, Rie Snekkerup, efter kritik fra studerende og studenterambassadør.

Det er svært at være studerende med handicap.

Risikoen for at falde fra uddannelsen er langt større, og det er så godt som umuligt at finde ud af, hvordan man får støtte fra Københavns Universitet (KU). Og så er studienævnene rundt omkring på universitetet alt for nærige med dispensationer og uforstående over for de studerendes situationer.

Sådan lyder kritikken fra både en studerende med handicap og universitetets studenterambassadør, men den kritik er ikke berettiget.

Det siger Rie Snekkerup, der som vicedirektør for Uddannelse er ansvarlig for den hjælp og støtte, som studerende med funktionsnedsættelser på KU har krav på og har brug for.

LÆS OGSÅ: »Psykisk handicap mere end fordobler risikoen for at falde ud af universitetet«

»Jeg har stor tiltro til, at studienævnene ønsker at imødekomme dispensationsansøgninger fra studerende med funktionsnedsættelser, som i forvejen er pressede af deres funktionsnedsættelse, når de skal søge om dispensationer til for eksempel forlænget tid til en eksamen,« siger Rie Snekkerup.

Faste rammer medfører afslag

Ifølge studenterambassadør Bo Gad Køhlert går nogle studienævn »tankevækkende langt i deres argumentation« for, hvorfor studerende med funktionsnedsættelser skal have afslag på deres anmodninger om dispensationer.

Det skal være så ukompliceret som muligt for vores studerende at få støtte og hjælp til at gennemføre deres uddannelse

Rie Snekkerup

Men ifølge Rie Snekkerup er der ret fast udstukne rammer for, hvornår studienævnene kan give dispensation til studerende, der fx søger om at få længere tid til en eksamen.

»Studienævnene skal behandle dispensationsansøgninger inden for de rammer, der er givet i Universitetsloven, og på baggrund af en individuel vurdering og ud fra sædvanlige forhold, som den studerende beskriver og dokumenterer. Det skal for eksempel ske ved lægefaglige vurderinger, som er sendt til studienævnene, så sagsgrundlaget er fuldt oplyst.«

Ifølge Rie Snekkerup forsøger KU’s forskellige studieadministrationer og studievejledninger efter bedste evne at vejlede de studerende, selv om det selvfølgelig altid er en mulighed, at KU kan gøre endnu mere for at klæde studienævnene bedre på til at håndtere ansøgningerne.

Reelle udfordringer med regelværket

For Christian Ramon, der studerer økonomi, gik der halvandet år, før han fik den hjælp, han havde brug for til at studere med sine tre funktionsnedsættelser.

Og KU arbejder på at sætte tidligere ind med hjælp til studerende med handicap, siger Rie Snekkerup:

»Jeg er helt enig i, at en tidlig og opsøgende indsats over for studerende med funktionsnedsættelser er rigtig vigtigt.«

Derfor har ansøgere med en funktionsnedsættelse, der søger om optagelse på en af KU’s bacheloruddannelser, allerede siden 2018 ved ansøgning om optagelse, kunnet tilmelde sig særlig vejledning og information fra KU’s SPS-vejledere, SU-vejledere og fakulteternes studievejledninger. Det sker netop med det formål at få støtte og hjælp etableret allerede efter den studerende har takket ja til studiepladsen, siger Rie Snekkerup.

»Det skal være så ukompliceret som muligt for vores studerende at få støtte og hjælp til at gennemføre deres uddannelse. Dog er GDPR-reglerne en udfordring for os. For selvom de beskytter vores studerendes personfølsomme oplysninger, betyder de også, vi ikke kan kommunikere til og med vores studerende, der har funktionsnedsættelser. Med mindre de selv har registreret og samtykket til det, simpelthen fordi vi ikke ved, hvem de er,« siger Rie Snekkerup.

Et væld af leverandører

Rie Snekkerup anerkender, at det kan være kompliceret at navigere i, hvilken hjælp man kan få som studerende, særligt hvis man har flere funktionsnedsættelser.

»Området er præget af mange leverandører, hvilket ofte betyder flere forskellige leverandører til forskellige ydelser eller støtteforanstaltninger, når en studerende har flere funktionsnedsættelser,« siger Rie Snekkerup om arbejdet med at yde den rigtige hjælp.

Samtidig er området reguleret af reglerne om offentligt udbud, og det betyder ifølge Rie Snekkerup, at universitetet ikke har nogen indflydelse på valg af leverandører. Derfor kan KU ikke gøre andet end at formidle information som for eksempel support eller instruktioner, når der er en udfordring med nogle af systemerne.

»Når det er sagt, håber jeg, at alle studerende, som oplever udfordringer med et hjælpemiddel, henvender sig direkte til SPS-vejledningen, så vi kan hjælpe med at løse problemet eller hjælpe den studerende videre til leverandørernes tekniske supportenheder,« siger Rie Snekkerup.

Ser frem til endnu en rapport og dens anbefalinger

Hun er klar over, at studerende med funktionsnedsættelser kan have brug for mere fleksible rammer på uddannelsen.

Rie Snekkerup peger på, at der er en rapport på vej om det emne fra Arbejdsgruppen under Uddannelses- og Forskningsministeriet, som vil komme med anbefalinger til uddannelsesinstitutionerne.

KU: Tidlig hjælp under optagelsesprocessen

I 2021 tilmeldte 429 nye BA-studerende med funktionsnedsættelse sig til at modtage særlig information og vejledning fra KU. KU inviterede dem til et særligt studiestartsarrangement den 12. august 2021 med deltagelse af KU’s SPS- og SU-vejledere, studievejledere fra fakulteterne og leverandører af støtteydelser.

KU opfordrede de nye studerende til at booke en individuel samtale med SPS-vejledningen.

Fakulteterne supplerede arrangementet med rundvisning og vejledning om dispensationsmuligheder og ansøgningsprocesser hos de lokale studienævn.

Kilde: Uddannelser ved KU

»Det kan for eksempel være forslag til, hvordan studerende med funktionsnedsættelse kan deltage i studieaktiviteter, og om der er forhold ved uddannelsesinstitutionernes administration, som vi kan koordinere bedre,« siger Rie Snekkerup.

Det kan blandt andet være tilfældet i forbindelse med overgangen til en videregående uddannelse, for eksempel ved optagelse på KU.

Danske Universiteter har ifølge Rie Snekkerup deltaget i arbejdsgruppen, og KU har løbende givet input til rapportens samlede vidensgrundlag og konklusioner.

»Vi ser derfor frem til at læse den endelige rapport og vil naturligvis se på, hvilke tilpasninger KU eventuelt skal foretage for at leve op til anbefalingerne,« siger Rie Snekkerup.

Når det gælder VIVE’s rapport, synes hun ikke, at der er så mange overraskelser eller nyt at hente.

»Det er positivt, at der sættes fokus på de studerende med funktionsnedsættelser med VIVE’s rapport, men der er egentlig ikke nogen overraskelser i rapporten. Det er et område, som KU er meget optaget af i forvejen, og som vi selv belyser gennem vores studiemiljøundersøgelser,« siger Rie Snekkerup.

Seneste