Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

KU underviser i sundhed - på kinesisk

SPROGSTRATEGI - Kandidatstuderende på IT & Sundhed undervises syv uger i mandarin og i kinesernes syn på sundhed og sygdom, der er markant anderledes end det vestlige.

»Wo zuo zai pingguo li« siger medicinstuderende Jacob Østberg prøvende og kæmper lidt med de stemte z-lyde.

»Sidder du inde i æblet?« spørger underviser Mikkel Bunkenborg.

Vi er til undervisning på Panum, men det er hverken kirurgi eller fysiologi, der er på programmet, og det er ikke nyrer i formaldehyd som de studerende forsøger at få mening ud af.

»Hvis du skal sige ‘jeg sidder foran computeren’ skal ’foran’ komme efter ’computeren’,« siger Bunkenborg og får rettet Anne Frosts sætningsled på plads.

Det er ikke en fejl fra administrationens side, at de studerende pludselig sidder og slås med kinesiske lyde og toner. De er alle kandidatstuderende på IT & Sundhed og har valgt faget Sundhed og sygdom i Kina.

Sprogundervisning til de teknisk anlagte

De studerendes strabadser er et produkt af Københavns Universitets femårige sprogstrategiske satsning, der skal koble flere fremmedsprog på uddannelsesretninger uden for humaniora. Studerende, der ellers ikke har tid til at læse sprog, får nu chancen for at få merit og samtidig udvikle deres sproglige kompetencer i emner af faglig relevans. Det er også en chance for at blive præsenteret for andre fakulteter og deres videnskabelige metoder.

Underviser Mikkel Bunkenborg er fx lektor i Kina-studier på ToRS, Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier.

»Vi har faktisk læst en del humanistiske tekster i fag som folkesundhed og organisationsteori,« fortæller Jacob Østberg. »Men vi er ikke den store diskussionsklasse. Vi er mere teknisk anlagte.«

Ud over standardkinesisk (mandarin) bliver de studerende også introduceret til kinesernes syn på sundhed og sygdom, som på visse områder er markant anderledes end det vestlige fx når det gælder tilliden til det offentlige sundhedssystem.

Signe Lindgård Andersen fra Amager Hvidovre Hospital lægger vægt på kulturforskellen, da hun denne torsdag gæsteforelæser om hospitalets eksport af fast track surgery til Gansu-provinsen. Her lærer de studerende om udfordringer ved at implementere nye behandlingsformer i et radikalt anderledes sundhedssystem samt om tværkulturelt samarbejde og kommunikationsvanskeligheder mellem kinesiske og danske sundhedsprofessionelle.

For 14 millioner kroner sprogstrategi

Der er afsat 14 millioner kroner til den nye sprogstrategi, og det er håbet, at de studerende får muligheden for i højere grad selv at designe deres uddannelse. Hvad angår fremtiden med studier i kinesisk sprog, stiller de studerende sig dog mere tøvende. Det er ikke så meget sproget, som muligheden for at forstå en anderledes kultur, der tiltaler dem.

»Der er klart, at der er et stort potentiale i et land med så mange mennesker, og kulturforståelse vil helt sikkert komme én til gode, hvis man på et tidspunkt skal arbejde der,« siger Jacob Østberg.

Mikkel Bunkenborg synes det er et spændende eksperiment at kombinere læsning om sundhedsforhold i Kina med en indføring i det kinesiske sprog.

»Sprogkomponenten kan kombineres med forskellige temaer afhængigt af de studerendes fag, og selvom man ikke kan lære kinesisk på syv uger, får de studerende nogle grundlæggende færdigheder der kan hjælpe dem til at arbejde med Kina – og så er det at stifte bekendtskab med et radikalt anderledes sprog med toner og tegn jo bevidsthedsudvidende i sig selv.«

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste