Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Udland

KU vil uddanne syriske flygtninge

UDDANNELSESHJÆLP – Rektor Ralf Hemmingsen vil have regeringen til at oprette stipendieordning, så syriske flygtninge kan studere gratis i Dannmark. Minister er tavs.

Opdateret 17. september

Københavns Universitet (KU) foreslår, at regeringen etablerer en ny målrettet statslig stipendieordning, der skal sikre gratis uddannelsesmuligheder for syriske flygtninge.

Det skrev rektor Ralf Hemmingsen 9. september i et åbent brev til uddannelsesminister Esben Lunde Larsen:

»Flygtninge, der får midlertidig opholdstilladelse, skal have lov til at uddanne sig fra dag ét. Mange af disse mennesker besidder kompetencer, uddannelser og erfaring, der er god brug for, hvis de enten skal blive i Danmark eller senere vender tilbage til deres hjemland. Københavns Universitet er parat til at løfte denne udfordring, men det kan vi ikke med de nuværende regler. Vi håber derfor, at regeringen vil justere reglerne. Både for flygtningenes skyld og for Danmarks.«

»På Københavns Universitet vi gerne være med til at gøre en indsats for, at de mange forfulgte flygtninge hurtigst muligt får de kvalifikationer, der skal til for at de kan få et job.«

Sløjf studieafgiften

Problemet er, at flygtninge med midlertidig opholdstilladelse eller med opholdsansøgning under behandling, ifølge reglerne skal betale fuld studieafgift på danske uddannelser – et beløb, der kan løbe op i mange hundrede tusinder kroner.

KU-ledelsen oplyser, at universitetet ikke selv må afholde udgiften og blot tilbyde gratis pladser til flygtningene. Det kræver en særlig bevilling.

»På Københavns Universitet vi gerne være med til at gøre en indsats for, at de mange forfulgte flygtninge hurtigst muligt får de kvalifikationer, der skal til for at de kan få et job. Derfor bør der afsættes midler til, at universiteterne kan foretage en vurdering af deres uddannelse og herefter tilbyde særlige vilkår, så de egnede kan få en studieplads,« skriver Ralf Hemmingsen.

KU vil etablere særlige mentorforløb, tandemordninger og også yde særlig vejledning i kontakten til virksomheder med henblik på hurtig overgang til arbejdsmarkedet.

En del er højt uddannede

Rektor argumenterer i sit brev til uddannelsesministeren for, at der er behov for helt ekstraordinære tiltag på uddannelsesområdet, hvis vi skal kunne håndtere flygtningestrømmen til både de flygtendes og samfundets bedste.

»En del af de flygtninge, der kommer til landet lige nu er højt uddannede og vil med en hurtig, målrettet indsats kunne blive bedre integreret og få nemmere adgang til det danske arbejdsmarked,« skriver Ralf Hemmingsen.

KU vil satse på studerende, der på grund af krig ikke har kunnet færdiggøre deres uddannelse på fx universiteter i Mellemøsten, og på færdiguddannede, der skal have opkvalificeret deres uddannelse.

Uenige eksperter

Integrationseksperterne er uenige om de syriske flygtninges uddannelsesniveau og muligheden for at integrere dem i Danmark.

Analyser fra henholdsvis Dansk Arbejdsgiverforenings nyhedsbrev, Agenda, og Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning, Kora, viser, at kun 13 procent af syrerne, der kom til landet fra 2009 til midten af 2013 var i job efter tre år.

Kun 17 procent havde en videregående uddannelse, mens fem procent havde en erhvervsfaglig uddannelse.

En rundspørge foretaget af Berlingske blandt de kommuner, der skulle modtage flest syriske flygtninge i 2014, viser, at de er en ressourcestærk og motiveret gruppe.

Minister svarer ikke

Hvad uddannelsesminister Esben Lunde Larsen (V) måtte mene om KU’s forslag vides ikke, for han havde ikke 16. september besvaret Ralf Hemmingsens åbne brev.

Uniavisen har kontaktet Uddannelsesministeriet, der siger, at ministeren ikke vil kommentere KU’s ønske.

NGO’en Human Rights Watch bakkede til gengæld onsdag op om KU-forslaget, skriver University Post.

I 2014 foreslog KU en lignende stipendieordning for unge ukrainere. Men KU’s Ukraine-tiltag blev ikke realiseret af den daværende regering.

clba@adm.ku.dk

Seneste