Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

KUA hedder ikke længere KUA

EKS-KUA-HUSKEVEJLEDNING - Københavns Universitet på Amager har skiftet navn. Det sted, som mange kender som KUA, hedder nu Søndre Campus.

Hvis nogen siger, at noget er »KUA-agtigt,« er det tydeligt for de fleste, hvad der cirka menes. Noget med en lidt fladtrådt humanistisk universitetskultur; en vis tendens til langhåret teoretiseren; en tilbøjelighed til at finde stor mening i det for resten af samfundet måske ikke allermest påtrængende vigtige; lunkne øller; vintagetøj.

Kort sagt: noget fint og særligt, der foregår på den københavnske universitets-ø Amager.

Men snart vil intet længere være KUA-agtigt. I hvert fald, hvis det står til Københavns Universitet, som i sin officielle vejledning i brug af stednavne er gået over til at kalde universitetsområdet i den yderste del af Ørestaden mellem Njalsgade og DR-Byen for ‘Søndre Campus’.

KUA klinger af humaniora og tæt-lav bebyggelse fra 70’erne

Årsagen til navneskiftet er blandt andet, at Københavns Universitets øvrige områder i hovedstaden har fået navnet ‘campus’, som i Frederiksberg Campus (området ved den gamle Veterinær- og Landbohøjskole), Nørre Campus (Universitetsparken) og City Campus (primært det gamle Kommunehospital og universitetsbygningerne omkring Frue Plads).

Dertil kommer, at to hæderkronede ældgamle fakulteter, Det Teologiske og Det Juridiske, i 2017 skal forlade deres gamle bygninger i Indre By og flytte ud i nye bygninger på KUA. Undskyld, Søndre Campus.

Teologerne og juristerne har i mange år beklaget sig over at skulle udflyttes »til KUA«, og nu er deres snarlige tilstedeværelse på Amager altså en medvirkende årsag til, at navnet KUA dør.

Her bliver det gamle røde, brutalistisk prægede KUA revet ned (2010) Foto: Anne Trap-Lind

»KUA-betegnelsen er historisk set synonym med Det Humanistiske Fakultet og det oprindelige bygningskompleks ved Njalsgade, der nu er erstattet af nye bygninger,« skriver KU på en intern side om navneskiftet, og videre:

»Primært for at understøtte universitetets campusnavne må KUA-betegnelsen derfor ikke længere benyttes i kommunikationen, herunder på skiltning.«

Jura skal dog fortsat på KUA

De nye fakulteter kommer dog, ser det ud til, alligevel lidt til at bo på KUA.

Bygningerne på Søndre Campus hedder således fortsat, i hvert fald indtil der bliver grebet ind, KUA1, KUA2 og KUA3. Jura skal ifølge denne officielle KU-side bo i KUA3 på Søndre Campus (som ser ud til at blive ganske funktionelt og godt med wifi og en smuk udsigt over byen).

Så husk: Det hedder ikke længere KUA. Det hedder Søndre Campus. Ikke campus med amerikansk udtale, og slet ikke KUAmpus, men campus, udtalt kampus.

Ikke KUA.

PS: Panum Instituttet hedder i øvrigt heller ikke længere Panum Instituttet, men Panum Bygningen (fordi bygningen rummer flere forskellige forskningsinstitutter med andre navne). Og Mærsktårnet (ved Panum) hedder Mærsk Bygningen, muligvis fordi indehavere af lejligheder i området ikke brød sig om at blive naboer til et tårn, der ville skygge for udsigten.

I stedet har de fået en bygning, der er meget høj.

PPS: En rettelse 5/1: Ifølge KU’s interne stednavnshjemmeside hedder Mærsktårnet, som ovenfor beskrevet, ‘Mærsk Bygningen’, men efter artiklens publicering har Bygningsstyrelsen, der har opført tårnet, gjort opmærksom på, at det officielle navn ikke desto mindre er Mærsk Tårnet (i to ord), og at bygningen alene på et tidligere tidspunkt har heddet Mærsk Bygningen. KU anvender selv lidt forvirrende begge betegnelser, fx i denne tekst. Hvis det er muligt, vil Uniavisen ved lejlighed bringe en detaljeret redegørelse for navngivningsproceshistorikken.

chz@adm.ku.dk

Seneste