Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

KU’er skrev årets bedste matematiske speciale

Navne — Helene Rytgaards matematikspeciale var det bedste, der blev til på et dansk universitet i 2016, det har hun papir på.

Den 2. juni 2017 kårede Dansk Matematisk Forening Helene Rytgaard som vinder af DMF-specialeprisen 2016.

Dansk Matematisk Forening

I 2008 etablerede Dansk Matematisk Forening, DMF, en specialepris for det bedste matematikspeciale ved danske universiteter.

Ved bedømmelsen af et speciale bliver der, udover kvaliteten af det matematiske indhold og den sproglige udformning af specialet, også lagt vægt på specialets formidlingsmæssige kvaliteter.

Prisen uddeles årligt. Med prisen følger en pengepræmie finansieret af Edlund A/S.

Specialet, der gjorde Helene Rytgaard til cand.scient. fra Institut for Matematiske Fag på Københavns Universitet, hedder Statistical Models for Robust Spline Smoothing, og eftersom ingen redaktionel medarbejder på Uniavisen er i trinhøjde med avantgarde statistik, citerer vi her fra det enige bedømmelsesudvalgs motivation:

»I sit speciale præsenterer Helene Charlotte Rytgaard en ny matematisk ramme for statistiske modeller for kurvedata, hvor en eller flere modelparametre er elementer i funktionsrum. Litteraturen om sådanne funktionelle data er domineret af heuristiske metoder, og de få kilder, der både er matematisk stringente og beskriver problemerne konsistent i matematisk statistisk forstand, er svært tilgængelige. Inden for en klassisk matematisk statistisk ramme, udnytter Rytgaard på en elegant og naturlig måde de nyeste funktionalanalytiske metoder i teorien for differentialligninger i Hilbert rum og Sobolev rum, herunder teorien om reproducerende kerne. De opnåede teoretiske resultater udmønter hun i effektive algoritmer, som bliver implementeret og anvendt i konkrete dataanalyser. Specialet rummer flere originale bidrag, fx en beskrivelse af spline-problemet i en statistisk ramme, der eksplicit tillader modellering af randbetingelser og giver en langt større fleksibilitet i modelleringen af data end den klassiske tilgang.«

Sådan!

Helene Rytgaard fik overrakt sin pris og 15.000 kr. ved et særligt arrangement den 2. juni 2017. I dag er det Sektionen for Biostatistik på Institut for Folkesundhedsvidenskab, der har glæde af den dygtige statistiker, for her er hun i gang med at skrive ph.d.

Seneste