Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

KUmmentaren: Spræng rammerne

VALG 2013 - 
Stem til universitetsvalget og deltag i debatten, lyder opfordringen fra rektor.

DER ER SNART VALG. Og for KU studerende og for en del ansatte giver november anledning til ’skrivekrampe’ i ordets bedste betydning.

For kort efter kommunalvalget er der universitetsvalg 25.-29. november med valg til studienævn, ph.d.-udvalg, institutråd, akademisk råd og bestyrelse.

Det er ikke noget kedeligt tidspunkt at ofre lidt tid på universitetsvalg og arbejdet i de mange valgte organer.

For universitetets kerneopgaver er i fokus både hos os selv og i omverden, og der er ret meget på spil: Hvordan skruer vi vores uddannelser sammen så de rammer et mere varieret behov? Hvordan hæver vi kvaliteten samtidig med at vi bliver flere? Samtidig står KU over for en akkreditering som samlet institution, vi skal tage mod mange nye internationale studerende og medarbejdere og sidst men ikke mindst, skal vi sikre at alle får mest muligt ud af deres talenter ved nemmere at kunne trække på den store faglige brede, som vores seks fakulteter samlet repræsenterer.

BRUG DERFOR VALGET. Ikke bare til at stemme, men også til i de næste par uger til at være med til at debattere nogle af de emner, som er aktuelle: Hvad er et godt studiemiljø, hvordan løser KU den bundne opgave i at få den gennemsnitlige studietid længere ned eller måske helt andre emner som ligger dig på sinde. Rejs debatten i kantinen, i fredagscafeen (og mon ikke nogle af kandidaterne kommer forbi dér), skriv et indlæg til Universitetsavisen eller kommentér på de studenterpolitiske organisationers Facebook-sider.

På de plakater vi har sat op for at reklamere for universitetsvalget, har vi valgt at bruge sloganet Break the Barrier – spræng rammerne. Det er ikke en opfordring til revolution, men derimod en stilfærdig henvisning til, at det er muligt at rykke noget, hvis man vil være med: at sætte sit fingeraftryk i et råd eller et nævn på vegne af medstuderende eller kolleger og via valget at give en retning via den elektroniske stemmeseddel.

ER DET BARE ET SLOGAN? Nej. Selv om flere af organerne ’kun’ er rådgivende, er det nok en næsten utænkelig undtagelse, at en institutleder eller en dekan synes det er morsomt over længere stræk at have et institut- eller akademisk råd imod sig.

Der er med andre ord en kraftig tilskyndelse til at tage dialogen, og hvorfor skulle man i øvrigt ikke lytte, hvis forslagene er gode? Dernæst: Kan det overhovedet nytte at stemme? Det er rigtigt, at det i princippet kun er stemmen på vippen, der afgør valget.

Men mange af de lokale valg kan være ret tætte. Og desuden tager det populært sagt kortere tid at stemme end at handle i Fakta, altså under fem minutter, hvis man har orienteret sig lidt i debatten forinden. Og sidst men ikke mindst: En høj stemmeprocent giver de indvalgte større vægt og legitimitet.

Arbejdet i nævn og råd er essentielt for at få dagligdagen på KU til at hænge sammen. Meritsager, studieordninger, institutstrategier og tildeling af akademiske grader ordner ikke sig selv. Derfor en særlig tak på KU’s vegne til jer, der i valgperioden har påtaget sig opgaverne, og til jer der nu stiller op for at tage en tørn i den næste valgperiode. I er med til at bryde rammerne og skabe et endnu bedre KU.

Læs mere om valget på KUnet: intranet.ku.dk/valg og i Universitetsavisen.

Seneste