Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KU’s flygtningehjælp bremses af mangel på flygtninge

FLYGTNINGEPOLITIK – KU's idéer til at hjælpe flygtninge med at uddanne sig er strandet, fordi reglerne ikke tillader, at KU uddanner flygtninge uden opholdstilladelse, og fordi universitetet ikke selv må bedømme, om flygtningene har kompetencerne til at studere.

Trods gode hensigter er det gået trægt med de initiativer, Københavns Universitet sidste år annoncerede for at hjælpe flygtninge med at få en uddannelse.

I september 2015 skrev KU’s rektor Ralf Hemmingsen i et åbent brev, at landets største universitet var klar til at tage imod syriske flygtninge, der havde evner og vilje til at tage en uddannelse eller genoptage afbrudte studier. Ifølge Uniavisens oplysninger gælder det omkring 10 procent af de tilrejsende flygtninge i 2015.

Hemmingsen lovede mentorordninger og at bedømme kompetencerne hos flygtninge, der havde mistet deres uddannelsespapirer, en såkaldt realkompetencevurdering.

Et år senere er det svært at spotte, hvor rektors ord er omsat til handling.

»Det er rigtigt, at initiativerne ikke er omsat én til én i handling. Et nøgleproblem for os er, at mange ikke finder vej til universiteterne. Vi vil gerne gøre mere, men det kræver en vis kritisk masse, altså at vi har en større gruppe, vi kan gøre noget for,« siger prorektor for uddannelse Lykke Friis, der er en central aktør i universitetets flygtningeindsats.

Københavns Universitet registrerer ikke studerende på baggrund af asylstatus, og derfor findes der ingen optegnelser over antallet af flygtninge blandt universitetets studerende, men mange er der altså ikke.

Lykke Friis: Vi kan ikke føre selvstændig flygtningepolitik

Universitetets planer hindres hindres først og fremmest af, at regeringen har afslået rektors tilbud om, at universiteterne kan foretage kompetencevurderinger af ansøgerne. Den proces skal fortsat foregå i Styrelsen for Videregående Uddannelser. I 2013 bedømte styrelsen 21 syreres uddannelsesniveau, og i 2015 var antallet af vurderinger steget til 346.

Derudover bremses KU’s flygtningeplaner af, at det fortsat kun er flygtninge med opholdstilladelse, der kan uddanne sig gratis i Danmark. Det betyder, at universitetet ikke må uddanne flygtninge med en opholdsansøgning under behandling eller uden mulighed for varigt ophold, som Ralf Hemmingsen foreslår i sit brev.

»Vi hverken kan eller vil føre selvstændig flygtningepolitik,« siger Lykke Friis.

»Men hvis du har fået ophold, kan du læse gratis. Derfor er vores udfordring lige nu, hvordan vi får dem ind i folden, der har ophold. Det kan jo godt være, du er blevet placeret i en eller anden kommune i Jylland, og så er det ikke sikkert, at de selv eller kommunen har styr på, hvilke tilbud vi har på universitetet i København. Derfor er det afgørende, at der bliver skabt et bedre samspil mellem stat, kommune og universiteter. Vi kan jo ikke selv gå ud i flygtningelejrene,« tilføjer hun.

Derfor har KU lanceret sin egen portal, refugees.ku.dk, der skal gøre det lettere at hitte rede i uddannelsesmuligheder for flygtninge.

Indsatsens resultater

Selv om KU’s planer ikke er gået helt efter hensigten, kalder Lykke Friis ikke indsatsen forgæves.

»KU’s initiativ var en opfordring til politikerne om at tænke universiteterne ind i håndteringen af flygtningesituationen. Den opfordring er til en vis grad blevet fulgt. Der er blevet holdt adskillelige møder, blandt andet et topmøde (i 2015, red.), som vi var inviteret til af statsministeren, og møder med daværende uddannelsesminister Esben Lunde Larsen og undervisningsminister Ellen Trane Nørby, og regeringen har netop lanceret en portal der skal lette den altafgørende kompetenceafklaring. Men universitetet er fortsat klar til at løfte mere, da det er vores klare indtryk, at der findes flygtninge, hvis kompetencer ikke kommer i spil.«

»Vi har også meldt os ind i Scholars at Risk for at gøre noget for syriske professorer, eller ukrainske professorer for den sags skyld. Så vi er kommet et stykke. Og vores forsøg på at sætte debat i gang er lykkedes,« siger prorektoren.

Mens universitetet venter på, at flere flygtninge søger om optagelse, forsøger Lykke Friis at støtte ofre for verdens kriser på anden vis. Søndag deltager hun i Dansk Flygtningehjælps landsindsamling sammen med KU-studerende Katia Soud, som er fra Syrien. Pengene går blandt andet til Syrien og Sydsudan.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste