Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

KVL på fusionskurs

Vi passer bedst ind på KU, lyder det fra mange af de ansatte på KVL. Uenigheden har ellers været stor mellem politikere, brancheorganisationer og også internt om hvem der er den rette mage

På Den Kgl. Veterinær og Landbohøjskole (KVL) er fusioner ikke noget nyt. For knap to år siden blev to sektorforskningsinstitutioner – Skov og Lanskab og Fødevareøkonomisk Institut – skubbet ind under KVL’s paraply.

Sidste år i december satte Børstingudvalgets rapport så igen fusion på dagsordenen på KVL. Udvalget foreslog at KVL skulle fusionere med Danmarks Jordbrugsforskning (DJF) og Danmarks Fødevareforskning (DFVF) samt en række andre enheder for at samle al forskning i fødevarer et sted.

For knapt et år siden oprettede KVL et fusionssite på nettet hvor studerende og ansatte kunne følge med i hvad der foregik og stille spørgsmål. De studerende og ansatte som Universitetsavisen har talt med, føler sig derfor også godt orienteret og inddraget i fusionsprocessen.

Nikolaj Schulz der er uddannelsespolitisk koordinator i Studenterrådet på KVL, har måske svært ved at nævne de store fordele ved en fusion med KU og DFU, men han har ikke de store bekymringer så længe KVL får lov at beholde deres campus på Frederiksberg og forbliver et selvstændigt fakultet.

»En fusion vil være en umiddelbar styrkelse af KVL. Der vil nok komme et anderledes KVL ud af det hvor det sundhedsvidenskabelige element vil blive styrket betydeligt,« mener Nikolaj Schulz.

Eneste problem for de studerende er økonomien. De studerende er ikke glade for tanken om at KVL skal til at dele sine midler til forskning og uddannelse med KU og DFU.

Frederiksberg Campus
I de tre universitetsledelsers fusionsforslag er KVL omdøbt til Frederiksberg Campus. Men udtrykket Campus Frederiksberg bruges allerede i dag samlet om KVL, Handelshøjskolen og de øvrige videregående uddannelsesinstitutioner på Frederiksberg.

Uanset hvad navnet bliver, så er der nok mange ansatte og studerende på KVL, der er lidt ærgerlige over, at det ikke lykkedes at få Danmarks Jordbrugsforskning med i fusionen.

DJF foretrak at fusionere med Aarhus Universitet. Ærgrelsen på KVL bliver ikke mindre hvis regeringen går imod bestyrelsen hos Danmarks Fødevareforskning og beslutter at de heller ikke skal med, mener Jacob Søby Bang, kommunikationschef på KVL.

»Fusionen med KU og DFU er alt i alt den fusion der er mest perspektivrig for KVL’s studerende, forskere og eksterne samarbejdspartnere. Vi ser da heller ikke fusionen som en skinmanøvre hvor KU bare fortsætter business as usual – blot med to ekstra fakulteter.

KVL går ind i samarbejdet for at skabe nye uddannelser, flere valgmuligheder for de studerende, bedre administrative systemer og mere samarbejde mellem forskerne. Samtidig ønsker vi at bevare det høje tempo, vi har i dag.

På mange måder har KVL en effektiv administration og ledelse, blandt andet fordi universitetsloven er gennemført her for flere år siden. Vores ambition er at bygge videre på det bedste fra alle tre institutioner.

For det ville da være ærgerligt hvis vi på nogle områder blev nødt til at gå 10 procent ned i tempo som resultat af fusionen,« siger Jacob Søby Bang.

Kender KU allerede
Kirsten Jørgensen, lektor på Institut for Plantebiologi og repræsentant for magistrene, er præget af at være på institut med et nært samarbejde med KU.

»Vi kan sagtens se synergieffekterne i at fusionere med KU, men folk er nok lidt afventende, for vi ved jo ikke præcist hvordan fusionen skal føres ud i livet endnu. Jeg tror det bliver en spændende udfordring for os, men i min afdeling er vi nok heller ikke så bange for at blive opslugt af KU fordi vi i forvejen er store.

At vi kender KU i forvejen får det nok også til at virke mindre faretruende,« siger Kirsten Jørgensen.

Også blandt det teknisk-administrative personale er stemningen over for fusion stort set positiv. Formand for laborantklubben Ulla Dahl Lindberg fra Institut for Grundvidenskab er godt klar over at ikke alle medarbejdere er glade for fusionen, men hun tror de fleste er glade for at valget faldt på KU fremfor DTU eller Aarhus Universitet, som også har været foreslået.

»Vi ser KU som det universitet der ligner os mest kulturelt. I har en fornuftig løn- og personalepolitik, og mange på KVL har allerede kontakter til KU eller er uddannet der, så tror jeg det virker som det mest trygge for os,« siger Ulla Dahl Lindberg og tilføjer at det skal gå lidt vakst med at få taget beslutningen om at fusionere.

»Det er anstengende for medarbejderne i en iøvrigt travl hverdag at skulle forholde sig til fremtidsscenarier som de ingen reel indflydelse har på,« forklarer hun.

Seneste