Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Kvote 2-ansøgere på Københavns Universitet skal sorteres med kognitiv test

Optag — Fra 2020 skal alle ansøgere til kvote 2 bestå en kognitiv optagelsesprøve, hvis de søger ind på Københavns Universitet. Derudover skal alle vurderes ud fra et mundtligt eller skriftligt interview.

Tusindvis af kvote 2-ansøgere sidder i disse dage og lægger sidste hånd på deres ansøgning til en studieplads, inden fristen udløber fredag klokken 12.00.

De bliver det sidste kuld på den gamle kvote 2-ordning på Københavns Universitet.

Fra næste år skal alle KU-ansøgere på kvote 2 nemlig bestå en kognitiv optagelsesprøve, der via en række ’multiple choice’-spørgsmål skal teste kvote 2-ansøgernes faglige færdigheder og studiepotentiale.

Hvad kan man teste?

Med en kognitiv test kan man blandt andet måle intelligens og evnen til at løse problemer.

Mange af de kognetive test ser på to forskellige typer intelligens, nemlig krystalliseret og flydende intelligens.

Krystalliseret intelligens hænger sammen med eksisterende færdigheder og erfaringer med problemløsning. Mens flydende intelligens hænger sammen med evnen til at forstå sammenhænge, uafhængig af tidligere kundskaber eller evner.

Denne type test bruges mange steder:

I (større) virksomheder bruges ofte både kognitive test og personlighedstest under rekrutteringen af nye ansatte.

Unge mænd, der er indkaldt til session i Forsvaret, har i årtier gennemgået en intelligenstest (og interessant nok er intelligensniveuaet siden 00’ernes begyndelse faldet en anelse efter mange års stigning inden da).

På Syddansk Universitet skal ansøgere til kvote 2 igennem den såkaldte uniTEST, som måler evnen til blandt andet kritisk tænkning og sproglig og kulturel forståelse.

»Vi håber, at den nye optagelsesprøve kan være med til at højne fagligheden og sikre, at ansøgerne har de forudsætninger, der skal til for at kunne gennemføre et universitetsstudie,« siger Pernille Kindtler, der er sektionschef i Uddannelsesservice på Københavns Universitet.

Væk med karakterkrav i kvote 2

Optagelsesprøven er ens for alle, uanset om man søger ind på Medicin eller Kunsthistorie, og tanken er, at den skal erstatte det karakterkrav på minimum 6,0 i snit, som gælder for kvote 2 i dag.

Det er ikke en paratvidenstest, som man kender den fra for eksempel Journalisthøjskolen

Pernille Kindtler, sektionschef i Uddannelsesservice

»Det er ikke en paratvidenstest, som man kender den fra for eksempel Journalisthøjskolen, men en test, der afprøver de studerendes generelle færdigheder inden for både det sproglige og matematiske område og deres evne til at kunne forholde sig til ukendt stof,« siger Pernille Kindtler.

Hidtil har studenter med et snit på under 6,0 fra gymnasiet været udelukket fra at søge ind på Københavns Universitet i kvote 2. Det har rejst kritik både fra Studenterrådet og fra S og SF’s uddannelses- og forskningsordførere, men det forsøger Københavns Universitet nu at råde bod på ved at indføre en optagelsesprøve i stedet.

»Med den nye optagelsesprøve giver vi alle ansøgere lige muligheder for at søge ind på deres drømmestudie. Også dem, der af den ene eller anden årsag har været uheldige og er kommet ud med et lavt karaktergennemsnit fra gymnasiet,« siger Kindtler og uddyber:

»Københavns Universitet har fra starten gerne villet lave den model, der nu indføres fra 2020, men loven har ikke givet mulighed for det.«

Universitetet forventer, at lovgivningen er på plads inden næste års optagelse og at man derfor kan indføre den planlagte model.

Mundtligt eller skriftligt interview

Optagelsesprøven kommer til at gælde alle, der søger ind på kvote 2, uanset hvor høje karakterer de har. Herefter går ansøgere, der består prøven og klarer sig godt, videre til et skriftligt eller mundtligt interview, som indgår i den samlede vurdering.

»Det er op til de enkelte fakulteter på Københavns Universitet at beslutte, om ansøgerne skal til en mundtlig samtale, eller om de skal levere en skriftlig motiveret ansøgning til fakulteternes uddannelser. Men under alle omstændigheder bliver det i en anden form end de motiverede ansøgninger, vi kender fra kvote 2 i dag,« siger Pernille Kindtler.

Her søger kvote 2-ansøgerne hen

 

Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet: 3.132 ansøgere

Det Humanistiske Fakultet: 2.535 ansøgere

Det Samfundsvidenskabelige Fakultet: 2.176 ansøgere

Det Natur- og Biovidenskabelige Fakultet: 1.786 ansøgere

Det Juridiske Fakultet: 955 ansøgere

Det Teologiske Fakultet: 67 ansøgere

Københavns Universitetet modtog i alt 9.403 ansøgninger ved ansøgningsfristen den 15. marts 2018

Kilde: Københavns Universitet, 2018

Det betyder blandt andet, at kvote 2 ansøgerne ikke skal aflevere en motiveret ansøgning på forhånd, som de gør i dag, hvilket har skabt et marked for folk, der sælger mere eller mindre færdigskrevne ansøgninger. I stedet rykker processen ind på fakulteterne, hvor ansøgerne skal besvare et skriftligt interview i forlængelse af testen eller møde op til et mundtligt interview på uddannelsen.

De mundtlige samtaler og kognitive optagelsesprøver praktiserer man allerede på Syddansk Universitet, hvor man for to år siden satte sig for at alle studerende på sigt skal optages på kvote 2.

»Optagelsesprøven kommer til at minde om den kognitive test man har på SDU. Men deres test matcher ikke fuldt ud vores ønsker, og vi har derfor valgt at finde en anden leverandør, der udvikler testen i samarbejde med Københavns Universitet,« siger Pernille Kindtler.

Kvote 2 studerende er mere motiverede

Et nyt notat fra Danmarks Evalueringsinstitut (EVA) viser, at 81 procent af kvote 2-ansøgerne i høj grad er afklarede med, at de vil studere den uddannelse, de er blevet optaget på, og at 62 procent er meget motiverede for at starte.

For ansøgerne på kvote 1 gælder det kun henholdsvis 68 procent og 46 procent af de studerende.

Vi taler løbende om, hvorvidt der skal optages flere studerende gennem kvote 2 på Københavns Universitet, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse

Pernille Kindtler, sektionschef i Uddannelsesservice

Forklaringen på forskellen er ikke nødvendigvis, at en kvote 2 ansøgning gør ansøgerne mere afklarede eller motiverede, men kan ifølge projektleder hos EVA, Lars Dyrby Andersen, meget vel skyldes, at fristen for at søge ind på kvote 2 ligger tidligere end kvote 1, hvor fristen først er den 5. juli:

»Hvis man er meget motiveret og afklaret, er man mere villig til at gøre en ekstra indsats og søge ind på drømmeuddannelsen så tidligt som muligt. Så kan man søge kvote 2 allerede i marts og forhåbentlig optimere chancerne for at komme ind,« siger han i en pressemeddelelse fra EVA.

Indtil videre har Københavns Universitet ingen konkrete planer om at optage mere end de cirka 10 procent studerende, der bliver optaget gennem kvote 2.

»Vi taler løbende om, hvorvidt der skal optages flere studerende gennem kvote 2 på Københavns Universitet, men der er endnu ikke truffet nogen afgørelse,« siger Pernille Kindtler.

Seneste