Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Længe leve univalget!

Univalg 2018 — Frit Forum anklager univalget for at være udemokratisk og studenterpolitik for at være usexet og kompliceret. Disse anklager tager vi i Aktive Statskundskabere meget alvorligt.

Det er dybt beklageligt, at studenterpolitik, og i forlængelse heraf vores medstuderendes evner til at forstå det, fremstilles udemokratisk, usexet og kompliceret i debatindlægget »50-året for studenterdemokrati – eller – i hvert fald studenterinddragelse«.

Det er hverken mere usexet eller mere kompliceret end alle andre politiske systemer, som vi på jævnlig basis stemmer til. Lige såvel som der sættes oplyste kryds til andre valg, tror vi på, at vores medstuderende forstår, hvorfor studenterpolitik er vigtig for deres hverdag og kan sætte oplyste kryds ved univalget.

For holder man univalget op mod de gængse krav til demokratiske valg, vil man hurtigt se, at det lever op til alle formelle krav: der er konkurrence om magten i form af flere lister, alle studerendes stemmer vægter lige tungt og afstemningen er hemmelig.

Tilmed er der, som dette indlæg viser, en reel debat om valget og kandidaterne hertil. Påstanden om, at univalget ikke er demokratisk, holder altså ikke vand.

Vi er studenterpolitikere, vi laver studenterpolitik – selvfølgelig er vi politiske. Vi er bare ikke partipolitiske.
Vibe Geisler

Vi er nu fremme, hvor skoen trykker; Studenterrådet og deres kandidater får historisk set langt de fleste stemmer til univalget. Men det er ikke manglende studenterdemokrati på KU, der gør, at Studenterrådet får størstedelen af stemmerne.

Det er måske snarere et udtryk for, at en overvægt af studerende vedkender sig en partineutral studenterpolitik, frem for en partipolitisk studenterpolitik.

Valgresultaterne har altså intet at gøre med univalgets demokratiske legitimitet, og der bør trædes varsomt før så voldsomme anklager fremføres.

Påstanden om, at Studenterrådet og alle dets afdelinger, herunder Aktive Statskundskabere, postulerer at være politisk neutrale er simpelthen forkert.

Der er så meget mere, der binder os sammen, end der skiller os ad

Vi er studenterpolitikere, vi laver studenterpolitik – selvfølgelig er vi politiske. Vi er bare ikke partipolitiske. At fagrådene ikke har et politisk grundlag er derfor et udtryk for en misforstået opfattelse af politiske projekter.

I Aktive Statskundskabere går vi til valg på et fælles studenterpolitisk projekt. På tværs af partipolitiske farver. Vi mener, at vi som studerende har fælles interesser og derfor også er bedst tjent med studenterpolitikere, der ikke har rod i et partiprogram, men i stedet hos de studerende.

Der er så meget mere, der binder os sammen, end der skiller os ad.

Derfor tror vi i Aktive Statskundskabere på en fælles studenterpolitisk organisering. Vi tror på univalget. Vi tror på studenterdemokratiet. Og ikke mindst, tror vi på vores medstuderende.

Seneste