Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

En lang og social studiestart giver mindre frafald

Studiestart — Studerende er mindre tilbøjelige til at droppe ud, hvis de har haft en lang studieintro med et stærkt socialt fokus. Det viser ny undersøgelse fra EVA.

Næsten en tredjedel af alle studerende dropper ud af deres uddannelse. De fleste i løbet af deres første år. Det kan ifølge EVA (Danmarks Evalueringsinstitut) undgås ved at gøre studiestarten bedre. Deres nye undersøgelse viser nemlig, at studiestartens længde og sociale niveau har en direkte effekt på frafaldsprocenten.

»Studiestarten har betydning for frafaldet og skal derfor tages alvorligt. Det er især afgørende, at den er tilstrækkelig lang, og at det sociale aspekt er i højsædet i forbindelse med både formelle og uformelle aktiviteter,« står der i EVA’s rapport.

Analysen understreger betydningen af, at de studerende kommer godt i gang på studiet

Projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf, EVA

Ifølge undersøgelsen er der behov for, at både formelle og uformelle aktiviteter har et socialt fokus, da der er en tæt forbindelse mellem styrken af de studerendes sociale netværk på studiet og deres chancer for at blive der.

Studiestart er en sårbar situation

Projektleder Bjarke Tarpgaard Hartkopf, der står bag undersøgelsen, forklarer i en pressemeddelelse, hvorfor det sociale miljø er særligt vigtigt i starten af studiet:

»Analysen understreger betydningen af, at de studerende kommer godt i gang på studiet, og at de fx oplever, at de rystes godt sammen med de andre. Mange studerende står i en ny, mere sårbar social situation, hvor de er flyttet væk hjemmefra og skal til at opbygge nye venskaber. Det kan være en af forklaringerne på, at det sociale aspekt spiller en vigtig rolle for de studerendes overvejelser om at fortsætte på studiet,« siger han.

Hvis en studerende har decideret dårlige oplevelser i studiestarten, er der også større sandsynlighed for, at vedkommende dropper ud:

»Dårlige oplevelser betyder – uafhængigt af om de studerende i øvrigt har vurderet det sociale aspekt af studiestarten til at være godt eller skidt – at de studerende i højere grad er tilbøjelige til at stoppe på uddannelsen,« står der i rapporten.

EVA skriver, at det vidner om, at de studerende er særligt sårbare i  studiestarten, siden enkeltstående oplevelser i de første uger kan have så stor betydning for deres beslutning om at blive eller hoppe fra.

Studenterrådet: Tiden efter studiestart er også vigtig

Marie Thomsen, der er næstformand i Studenterrådet er ikke overrasket over undersøgelsens resultater:

Der ikke nogen tvivl om, at første spadestik til at begå sig på universitetet bliver taget i introperioden

Marie Thomsen, Studenterrådet

»Der ikke nogen tvivl om, at første spadestik til at begå sig på universitetet bliver taget i introperioden,« siger hun.

Hun mener dog, at det er vigtigt ikke kun at rette blikket mod studiestarten og dermed risikere at tabe de studerende på gulvet, så snart de er hjemme fra rusturen:

»Et godt introforløb er et helt vildt godt udgangspunkt, men det er i høj grad også det, der kommer efter, der er interessant. Det er noget af det, vi arbejder med i Studenterrådet. På Teologi har de fx en mentorordning, hvor man bliver tilknyttet en ældre studerende. Man kan overveje, om det også giver mening at indføre andre steder for at give nye studerende en bedre start på studiet,« siger hun.

14.660 studerende deltog i EVA’s undersøgelse og svarede bl.a. på spørgsmål om, hvorvidt der har været gode rammer for at lære de medstuderende at kende, og om de sociale aktiviteter i studiestartsforløbet har rystet de studerende godt sammen.

Seneste