Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ledelse: Tilpasning af budget er helt nødvendig

REPLIK - Kritikken af ledelsen på København Universitet er hård efter beslutningen om at finansiere besparelser på omtrent 70 millioner kroner ved at nedlægge stillinger. Senest her på siderne anklagede lektor Claus Emmeche den samlede ledelse for svigt. Rektor Ralf Hemmingsen og universitetsdirektør Jørgen Honoré giver her svar på tiltale

LÆS DEBATINDLÆG DER AFFØDTE REKTORS REPLIK PÅ: Offensiv universitets- og institutledelse savnes.

Lektor i naturfilosofi Claus Emmeche fremsætter hård kritik af tilpasningen af budgettet for 2010. Ledelsen har været langsommelig, holder ikke hvad den lover og bør have ansættelse af videnskabeligt personale som første prioritet, lyder påstanden.

Emmeche egentlige grundsynspunkt er, at KU blot kunne lade være med at lave tilpasning af budgettet. Det kan vi desværre ikke. Den grundlæggende årsag er såvel finanslovsforliget for 2010 som en betydelig usikkerhed om finansieringen af universiteterne i 2011, 2012 og 2013.

Hvis ledelsen har svigtet – som Emmeche fremfører – skyldes det, at heller ikke vi forudså finanskrisen. Det har ført til et fald i BNP og det beløb, som skal bruges på offentlig forskning på universiteterne.

Fra 2010 er andelen af basismidler til universiteterne blevet reduceret, mens bevillingerne er øget betydeligt især til uddannelse af ph.d’er. Resultatet er, at der samlet set er færre frie midler til finansiering af forskningen og uddannelser. Heller ikke fremadrettet er der udsigt til stor absolut vækst i basismidlerne. Det kan ikke undgå at ramme de institutter, der enten har beskeden ekstern finansiering eller et fald i indtægter fra uddannelse.

Hvad er så alternativerne? I år kunne nogle af de tørre institutter måske have finansieret de hårdest ramte fag på LIFE og NAT. Men det ville skabe en endnu større lokal budgetusikkerhed fra år til år og det er der ikke bred støtte til. En anden mulighed er, at KU kunne have valgt at vente med budgettilpasningen og opbygget et budgetunderskud. Hvis vi ikke tilpasser nu, ville vi med al sandsynlighed styre mod et gigantproblem næste år med underskud i 100 millioner kroners klassen.

Et spørgsmål, som stilles, er om en institution som KU ikke må kunne foretage en mindre tilpasning ud af et samlet budget på ca. 7 mia. kr. uden at måtte tage afsked med medarbejdere. Sagen er desværre den, at behovet for tilpasninger på ca. 70 mio. kr. er slutresultatet efter den lange budgetproces, som vi gennemfører på KU i løbet af efteråret. Her er budgettet gået grundigt efter i sømmene. Det vil kort sagt sige, at alle enheder, når vi kommer frem til den endelige budgetvedtagelse, allerede har været igennem en proces, hvor man har forsøgt at finde flest mulige midler.

Emmeche ironiserer over de forskere, der er dygtige til at tiltrække ekstern finansiering – altså fundraiserne. Spørgsmålet er om det er klogt i en situation, hvor eksterne midler er en stor og voksende forudsætning for at drive forskning på KU? Samtidig er det dog klart, at det i de kommende år bliver en vigtig ledelsesmæssig opgave at sikre, at de forskere, der ansættes på eksterne midler, kommer til at indgå i den samlede løsning af opgaver, dvs. bl.a. også ved at bidrage til uddannelserne.

Og så er der den næsten obligatoriske kritik af ’centraladministrationen’. Siden 2006 er den økonomiske administration blevet systematisk forbedret. Det fremgår bl.a. af vurderingen fra de eksterne revisorer. Den proces er ikke afsluttet og der arbejdes pt. på at opsætte klare mål for et bedre samspil mellem FA’s, fakulteternes og institutternes administration. Som blot ét eksempel har KU f.eks. i øjeblikket 6.000 eksterne projekter med særlig økonomisk bogføring og hele 200-250 medarbejdere på fakulteter og institutter er involveret i den økonomiske styring af dem.

Det er helt forståeligt med negative reaktioner over for afskedigelser. Vi er de første til at beklage, at det er nødvendigt. Men sådan er situationen, og det må vi tage bestik af som ansvarlig ledelse.

uni-avis@adm.ku.dk

Seneste