Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Ledelsen er enig med studerende: Sådan vil vi stoppe diskrimination og krænkelser

Replik — Københavns Universitet har ansat en diversitets- og inklusionskonsulent, og der er flere tiltag på vej.

Mathilde Børch og Andrias Nolsøe Jacobsen sætter fokus på en vigtig problemstilling i Uniavisen med deres debatindlæg. Som de så rigtigt skriver: Vigtigheden i både forebyggelse og håndtering af grænseoverskridende adfærd kan ikke understreges nok.

Københavns Universitet skal heller ikke nøjes med at understrege, men derimod walk the talk, som man siger. Og vi er allerede godt i gang.

LÆS OGSÅ: Vi har brug for en central klageinstans på Københavns Universitet

Grundigt arbejde ser snart sit resultat

Ledelsen på KU ser med samme alvor på diskrimination og krænkelser, som de studerende gør, og arbejdet med at få etableret de bedst mulige forhold for de studerende er i gang.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

I december 2021 blev der nedsat en arbejdsgruppe bestående af blandt andet fire studerende, som gennemførte en undersøgelse af de studerendes behov for håndtering og forebyggelse af diskrimination og krænkelser. Arbejdet i gruppen afstedkom seks løsningsforslag, som alle er blevet godkendt af ledelsen, blandt andet ansættelsen af en diversitets- og inklusionskonsulent med ekspertise på området, som er tiltrådt den 1. marts 2023.

En af de væsentligste pointer der kom ud af arbejdsgruppens undersøgelse er, at alle studerende skal have et trygt sted at henvende sig, hvis de har oplevet noget grænseoverskridende. For nogle studerende ligger trygheden i at kunne henvende sig studienært på fakultetet, mens andre foretrækker at kunne henvende sig centralt på KU.

Kompetent og tryg vejledning

Derfor vil universitetets nye diversitets- og inklusionskonsulents arbejde være, i samarbejde med studievejledningerne på alle fakulteter, at sikre, at alle studerende har adgang til kompetent og tryg vejledning i tilfælde af grænseoverskridende hændelser. Det gælder både hvis man har brug for at tale hændelsen igennem, og hvis man ønsker at klage.

Fra studiestart 2023 kan de studerende dermed enten henvende sig til deres lokale studievejledning eller direkte til diversitets- og inklusionskonsulenten og her få hjælp til at få overblik over situationen, vejledning i muligheder og klageadgang samt få redskaber til at vende godt tilbage til studie- og fagmiljøet.

Det gælder uanset om den studerende er vidne, udøver eller har oplevet den grænseoverskridende adfærd på egen krop. Med det tiltag ønsker KU at gøre det lettere for studerende at opsøge råd og støtte, hvis de oplever grænseoverskridende eller diskriminerende hændelser, præcis som Mathilde Børch og Andrias Nolsøe Jacobsen efterlyser.

Det er vigtigt at understrege, at hverken de lokale studievejledninger eller diversitets- og inklusionskonsulenten behandler klager. Hvordan klager bliver behandlet, ser du her:

Behandling og forebyggelse

Jeg er glad for, at vores studiemiljørepræsentanter tager emnet op, og jeg synes, det er helt oplagt, at vi i Studiemiljørådet fortsætter med at sætte sikring af det inkluderende studiemiljø på dagsordenen.

På Københavns Universitet skal vi have et inkluderende, trygt læringsmiljø med fokus på lige muligheder for alle. Vi er i gang med at implementere arbejdsgruppens seks løsningsforslag, ligesom fakulteterne arbejder med vigtige lokale initiativer, som jeg glæder mig til at se resultatet af.

For mig at se er det væsentligste at arbejde på at skabe forandringer af kulturen og adfærden på KU, og det kræver, at vi alle tager et ansvar for at skabe et inkluderende studie- og arbejdsmiljø, i undervisningen, til festerne, i studiestarten – og hele vejen rundt.

Seneste