Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Vi har brug for en central klageinstans på Københavns Universitet

Klageinstans — Det er ikke kun tandlægestuderende, der oplever forskelsbehandling og krænkelser. Studiemiljøundersøgelsen viser, at der er problemer flere steder, og derfor skal Københavns Universitet oprette en uvildig klageinstans.

Denne avis har bragt hjerteskærende historier om studerende på tandlægestudiet, vi som studiemiljørepræsentanter ikke kan ignorere.

Historierne handler om, at studerende med anden etnisk baggrund end dansk er blevet hårdere bedømt end deres medstuderende.

LÆS OGSÅ: »I den ideelle verden starter vi alle på 0, når vi træder ind på et nyt semester og kan arbejde os op til 10. Men jeg føler, at vi begynder på minus 5«

Vi mener, at KU fejler i at hjælpe disse studerende på to måder: På den ene ved, at de studerende kun bliver bedømt af en underviser, ikke nogen censor. Og på den anden ved, at klager over eksamen bliver bedømt af selvsamme undervisers kollegaer.

I de situationer, hvor det er ord mod ord, viser historierne fra Odontologi, at afgørelserne i hvert fald ikke falder ud til de studerendes fordel.

Studiemiljøundersøgelsens klare tale

Problemerne med krænkelser stikker dybere end tandlægestudiet.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Den seneste studiemiljøundersøgelse på Københavns Universitet fra 2021 viste, at en-fire procent af de studerende enten ugentligt eller månedligt oplever forskellige former for diskrimination eller krænkelser.

Hvis vi antager, at undersøgelsen er repræsentativ for hele KU (svarprocenten var 25 procent), svarer det til et sted mellem 400 og 1.600 studerende. Lad lige det synke ind.

Der er altså ikke op til 1.600 enkeltstående hændelser, men potentielt 1.600 studerende, som gentagne gange oplever at blive diskrimineret eller krænket.

Det kan vi som studiemiljørepræsentanter selvfølgelig ikke acceptere, og det understreger vigtigheden af både forebyggelse og håndtering af tilfælde med diskrimination.

Usikre klageveje

Vi synes, at sager som dem på tandlægestudiet viser, at der er noget galt med den måde, KU håndterer klagesager på. Som systemet fungerer lige nu, skal man henvende sig enten til Studievejledningen eller til sin institutleder for at klage.

Begge dele er problematiske, for det kan være meget grænseoverskridende og sårbart at skulle indgive en klage. Derfor er det nødvendigt, at den, man klager til, er godt klædt på til at håndtere situationen.

Det er også vigtigt, at der sikres en retfærdig behandling af klagen. Omhandler klagen en ansat på et institut, vil hverken studievejledningen eller institutlederen kunne sikre en retfærdig behandling.

Uanset at de med garanti vil gøre deres bedste for at håndtere klagen godt, vil de i den type sager ofte være inhabile, da det handler om deres tætte kollegaer.

Derfor er det nødvendigt med en central klageinstans på KU, så vi undgår situationer, hvor ansatte skal behandle klagesager over deres nære kollegaer.

En central klageinstans vil måske også gøre det lettere for studerende at opsøge råd og støtte, hvis de oplever grænseoverskridende eller diskriminerende hændelser og vil indgive en klage både hvis det gælder ansatte, og hvis det gælder andre studerende.

LÆS OGSÅ: Ledelsens svar her

Studenterrådet er i gang med en spørgeundersøgelse om diskrimination. Du kan se den her.

Seneste