Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Uddannelse

Ledige pladser på 25 uddannelser

OPTAG – Du kan stadig nå at komme ind på Københavns Universitet eller at skifte uddannelsesvej. 25 bacheloruddannelser har i alt 310 ledige pladser, der kan søges nu.

Københavns Universitet (KU) har i 2013 fået flere ansøgninger end nogensinde før og har samtidig kun kunnet oprette 54 nye studiepladser, hvilket langt fra har været nok til at imødekomme de mange unge mennesker, der i dag får besked om, hvorvidt de er blevet optaget på deres drømmestudier.

På landsplan får 20.654 ansøgere afslag. Er du en af dem, og er du parat til at revidere dine uddannelsesønsker, er det ikke desto mindre fortsat muligt at begynde studierne til september. På KU har 25 uddannelser således ledige pladser, der kan søges allerede nu.

Her er der plads

Følgende bacheloruddannelser har pladser, der kan søges frem til den 5. august kl. 12:

Asienstudier, Eskimologi, Finsk, Fransk, Fysik, Fødevarer og ernæring, Geografi, Indoeuropæisk, Informationsvidenskab (i Aalborg), IT & sundhed, Jordbrugsøkonomi, Kemi, Landskabsarkitektur, Latin, Mellemøstens sprog og samfund, Musikvidenskab, Nanoscience, Naturressourcer, Naturvidenskab og IT, Teologi, Øst- og Sydøsteuropastudier.

Læs mere om studierne og ansøgning om ledige pladser på studier.ku.dk.

Du kan godt søge optagelse, selvom du har fået tilbudt en standbyplads. Den mister du ikke.

Ansøgning og adgangskrav

Uddannelserne har ansøgningsfrist den 5. august kl. 12, hvorefter pladserne vil blive fordelt efter ansøgernes karaktergennemsnit (så husk at vedlægge dit eksamensbevis!). Derefter kan du frem til den 16. august søge om de resterende pladser, og fordelingen sker da efter først til mølle-princippet.

Alle, der opfylder de specifikke adgangskrav, har mulighed for at søge – hvad enten du har fået afslag på en tidligere ansøgning eller først lige har fundet ud af, at du har lyst til at læse – og alle ansøgninger behandles lige.

Hvis du for at leve op til adgangskravene har tilmeldt dig suppleringskurser, der afsluttes inden 1. september 2013, kan du godt søge om ledige pladser. I så fald skal du blot medsende dokumentation for din kursustilmelding.

Vejledende uddannelsesbasar

Siger titlerne Indoeuropæisk eller Jordbrugsøkonomi dig ikke så meget, kan du komme til uformel vejledning på universitetet den 1. august klokken 15-17. Her vil uddannelserne blive præsenteret, og du kan tale med vejledere om indhold, forskelle og regler og få hjælp til at udfylde et ansøgningsskema.

På de fleste uddannelser er der kun få ledige pladser, mens der på Naturressourcer og Naturvidenskab og IT er henholdsvis 56 og 41 studiepladser, der venter på at blive taget. Samlet udgør de nuværende 310 ledige pladser cirka fire procent af universitetets kapacitet.

therese.hjorth@adm.ku.dk

Seneste