Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

LGBT+-talsperson til Københavns Universitet: Det er ikke farligt at være eksplicit om vores rettigheder

Der er lang vej igen, når det kommer til inkludering af LGBT+-personer, siger bestyrelsesmedlem i Københavns Universitets LGBTQIA+-medarbejdernetværk Søren Høfler. Lige nu overvejer vi, hvordan vi bedst kan tage de næste skridt, svarer universitetet.

Københavns Universitet er lysår bagud, når det kommer til, at LGBT+-personer skal høres, forstås og føle sig velkomne. Sådan lyder Søren Høflers kritik af sin arbejdsplads.

Søren Høfler har været ansat på Københavns Universitet som senior mobility consultant i syv år og medlem af universitetets LGBTQIA+-medarbejdernetværks bestyrelse siden dets opstart i juni 2019.

Ordet mangfoldighed er simpelthen et elastikord, som fortjener noget mere beskrivelse.

Søren Høfler, bestyrelsesmedlem i Københavns Universitets LGBTQIA+-medarbejdernetværk

Netværket fungerer som et frirum, hvor man kan mødes og tale om, hvordan det er at være LGBT+-person og ansat på Københavns Universitet, der »indtil videre ikke har stået så stærkt på sine ord i forhold til mangfoldighed og minoriteter,« ifølge Søren Høfler.

Københavns Universitet støtter medarbejdernetværket i form af midler og sekretariatsbistand, og på universitetets hjemmeside nævnes det, at man i en årrække har deltaget i den københavnske Pride-parade. Det skrives også, at der med 2023-strategien »Talent og samarbejde« er kommet »yderligere fokus på mangfoldighed som en kerneværdi.«

Det er dog ikke nok, siger Søren Høfler, der efterlyser en udpensling af, hvad mangfoldighed betyder for hans arbejdsplads.

»Det må ikke kun være en gang om året, hvor vi kan bryste os af at have den vogn, der er størst repræsenteret i antal til Pride. Det kan jo ikke gøre det. Vi er her jo 364 dage derudover.«

En inkluderende arbejdsplads?

I skrivende stund har LGBTQIA+-medarbejdernetværket 80 medlemmer. Det kunne være mange flere, siger Søren Høfler, men det er ikke alle, der har lyst til at være åbne om deres seksualitet eller kønsidentitet på arbejdspladsen:

»Der kan der være mange gode grunde til, at medarbejdere ikke vælger at være med i netværket. Der er jo nogen, formoder jeg, der lever i skjul med deres seksualitet og måske er nervøse for, om det kan have en indvirkning på deres karriere,« siger Søren Høfler.

LÆS OGSÅ: Er vores eksistens på Københavns Universitet virkelig ‘en provokation’?

Søren Høfler siger, at han er »superglad« for, at han har kunnet være åben om sin seksualitet fra dag ét, selv om det ikke var noget, han tog som en selvfølge:

»Det gav sig selv, da jeg allerførste dag blev spurgt om privatlivet. Det foregik på engelsk, og der kan man ikke sige kæreste, så der havde jeg en boyfriend. Jeg sagde lidt tilbageholdende bagefter, at jeg håbede, det var okay med mine nye kolleger. Jeg undrer mig over, at jeg sagde det dengang, men det gjorde jeg,« siger han.

Søren Høfler er glad for den måde, hans egen afdeling tog imod, at han var åben om sin seksualitet:

»Jeg føler næsten, det er et privilegium at være på en arbejdsplads, hvor jeg ikke er nervøs. Jeg ved, at det ikke er sådan for alle,« siger Søren Høfler, som siger, at den åbne tilgang ikke er noget, der findes i alle afdelinger på Københavns Universitet:

Lige nu overvejer vi, hvordan vi bedst kan tage de næste skridt i denne proces.

Skriftligt svar fra Københavns Universitet

»Nye medlemmer af netværket fortæller mig, at det ikke er lige så udtalt på de institutter og arbejdspladser, hvor de er. Så selvfølgelig har LGBTQIA+-netværket manglet,« siger han.

Flere lysår bagefter

»Når jeg ser Københavns Universitet i forhold til andre universiteter, så er det jo tydeligt, at vi er lysår bagefter,« siger Søren Høfler, der siger, at universiteter som Yale, Oxford eller ETH Zurich har sat ord på deres målsætninger på LGBT+-området.

»Det er ret interessant at se, for vi er ellers ret glade for at sammenligne os. Det ligger jo i universitetets dna at sammenligne os med andre universiteter og se, hvor godt vi er rangeret. Men på det her område kan KU ikke helt på samme måde slå sig op på det og være stolte af det.«

SKRIV DIG OP TIL UNIAVISENS NYHEDSBREV HER

Søren Høfler er i tvivl om, hvad det dækker over, når Københavns Universitet skriver i sin 2023-strategi, at mangfoldighed er en kerneværdi.

»For os er det ikke en selvfølge, at vi er dækket ind under mangfoldigheden. Derfor håber vi, at vi kan blive nævnt mere eksplicit. Vi mangler noget at tage fat i, som forhåbentlig også kan komme ud mere lokalt. Ordet mangfoldighed er simpelthen et elastikord, som fortjener noget mere beskrivelse,« siger Søren Høfler.

En uddybelse af ordet vil ikke kun være til gavn for LGBT+-personer, siger han:

»Der er selvfølgelig også en masse andre miljøer og minoriteter, der fortjener at blive nævnt under mangfoldighed og ligestilling, vi er bare én af dem.«

Det er ikke kun på skrift, at Søren Høfler gerne ser, at universitetet er mere eksplicit, men også i deres håndtering af konflikter baseret på normer og pronominer.

Han siger, at Københavns Universitet kan tage ved lære fra andre universiteter, hvor medarbejdere i deres arbejdstid bliver tilbudt undervisning i LGBT+-emner, inklusion, ligestilling og mangfoldighed. På den måde bliver diskussioner om normer og pronominer ikke vendt til noget negativt, da medarbejderne er bedre klædt på til det clash, der kan opstå, siger han.

LÆS OGSÅ: Inkluderende tiltale: Undervisere på Humaniora opfordres til at bruge kønsneutrale betegnelser

»Det handler ikke om en løftet pegefinger, det handler alene om et fælles ståsted og muligheden for at kunne være her. Det er bare en anerkendelse af minoritetsgrupper, og det er altså ikke så svært, og det er ikke så farligt at være mere eksplicit. Der er ikke nogen, der skal være her på bekostning af andre. Vi skal alle sammen være her.«

Universitetet: Vi overvejer, hvordan vi bedst kan tage næste skridt

Københavns Universitets skriver, at de i deres 2023-plan vil »øge fokus på ligestilling og mangfoldighed.« Vi har spurgt, hvordan man vil øge det fokus, og hvordan man definerer mangfoldighed. Ligestillings- og mangfoldighedskonsulent Maria Mortensen har sendt et skriftligt svar på vegne af universitetet:

»På KU arbejder vi aktivt på at styrke mangfoldighed, inklusiv LGBT+. Der er brug for, at vi som arbejdsplads, studiested og forskningsinstitution løbende tager initiativ til varig udvikling og bevidstgørelse. Vi deltager i flere internationale og nationale fora om emnet, hvorfra vi tager de bedste tanker og ideer med tilbage til KU. Medarbejdernetværket er et sådan initiativ – det samme er vores projekt om ubevidste bias i rekruttering og fastholdelse, samt vores planer for at uddanne vores ledelse i diversitet.«

Det har ikke været muligt at få en mere konkret uddybelse af planerne, men processen er ifølge universitetet i gang:

»Lige nu overvejer vi, hvordan vi bedst kan tage de næste skridt i denne proces. Det er vigtigt at arbejdet med mangfoldighed sker i en god proces, hvor hele organisationen inddrages, så vi sikrer at initiativerne forankres og får liv på tværs.«

Seneste