Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

LIFE afskediger 50

FYRINGER - Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE) har som det første fakultet sat navne på medarbejderne, der må forlade Københavns Universitet som led i sparerunden

Den 7. januar 2010 vil givetvis blive husket som en trist arbejdsdag på Det Biovidenskabelige Fakultet (LIFE).

Det står nu klart, at 50 medarbejdere skal afskediges på fakultetet, og lige så mange berøres af andre tiltag, som ændring af finansiering, udskydelse af stillingsbesættelse med videre. Årsagen er, at LIFE skal spare 25 millioner kroner i 2010.

Dekan Per Holten-Andersen skriver i en nyhedsmail, at det desværre er kvalificerede og velanskrevne medarbejdere og kolleger, der i dag har mærket følgerne af besparelserne.

Må se fremad

Dekanen understreger, at han er fuldt ud klar over, at december har været en utryg periode for mange på LIFE.

»At gennemføre besparelser af dette omfang er en særdeles kedelig ting. Jeg vil gøre mit til, at vi kan se fremad og i fællesskab fastholde LIFE som en helt særlig arbejdsplads og et unikt studiemiljø med mange kvaliteter og et godt sammenhold. Dette er jeg overbevist om, at alle på LIFE i fællesskab vil arbejde for, også i 2010,« skriver Per Holten-Andersen.

Mindst mulig skade

Ledelsen på LIFE har ønsket, at besparelserne skal gennemføres selektivt efter en gennemgang af, hvilke opgaver fakultetet og de enkelte institutter skal løse fremadrettet.

Ud fra denne gennemgang har ledelsen vurderet inden for hvilke områder der kan spares, så det vil gøre mindst mulig skade for LIFE, og således at antallet af afskedigelser begrænses mest muligt.

Disse områder er i dag (red. den 7. januar) meldt ud på orienteringsmøder til medarbejderne på institutter og enheder.

Også Økonomisk Institut på Det Samfundsvidenskabelige Fakultet, Det Naturvidenskabelige Fakultet og Det Farmaceutiske Fakultet må nedlægge stillinger for at få økonomien til at hænge sammen.

clba@adm.ku.dk

Seneste