Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Kultur

Lise Tolstrup er død

NEKROLOG - Humaniora har mistet en stor kommunikationsprofil og Fakultetsservice en kær kollega.

Det kom som et chok for alle i Fakultetsservice på Det Humanistiske Fakultet, da det blev meddelt, at fakultetets tidligere kommunikationschef, Lise Tolstrup, døde den 16. april efter kort tids sygdom, 54 år gammel.

Lise Tolstrup var i over 20 år en markant skikkelse på fakultetet i almindelighed og i opbygningen af kommunikationsområdet på universitetet i særdeleshed.

Da hun i begyndelsen af 1990’erne blev ansat som medarbejder i redaktionen af bladet Humanist – efter studier i filosofi og dansk og omfattende studenterpolitiske og studentersociale aktiviteter i det daværende studentercenter og i Café Mødestedet – var kommunikationsområdet på Københavns Universitet endnu i sin vorden.

Mange af de kommunikationsprincipper, der senere er blevet en helt almindelig del af hverdagen for ansatte og studerende, har Lise Tolstrup været med til at opdyrke på fakultetet – og hun var ikke mindst kendt som en entusiastisk forkæmper for nye medier.

Lise Tolstrup så også tidligt det potentiale for kommunikation til både studerende og ansatte, som den digitale udvikling skabte. Det gælder særligt opbygningen af hjemmesider og nyhedsbreve, der i dag er kernen i fakultetets interne og eksterne kommunikation.

Hums første kommunikationschef

I 2001 blev Lise fakultetets første informationschef, og hun arbejdede derefter i ti år med opbygningen af en decideret afdeling til at varetage de mange mangfoldige og meget forskelligartede kommunikationsopgaver i den centrale administration på Det Humanistiske Fakultet.

Hun blev kendt overalt på både fakultetets institutter og på universitetet i øvrigt som en pragmatisk samarbejdspartner, der arbejdede ud fra nogle helt enkle principper om klar tale med definitionerne på plads og en tydelig afsender – og gerne med en detaljeret tidsplan til slut!

I sit arbejde havde Lise altid fokus på at skabe relationer på tværs af universitetets mange enheder, og hun efterlader sig derfor venner og nære kolleger mange steder på institutionen.

Efter en omorganisering af Fakultetsservice i slutningen af 2011 overgik Lise til at arbejde med strategisk kommunikation i en nyoprettet Strategienhed, men hun nåede desværre aldrig rigtig at komme i gang.

Æret være Lise Tolstrups minde.

Bisættelsen finder sted på lørdag den 21. april kl. 13 i Sankt Johannes Kirke v/ Sankt Hans Torv, Blegdamsvej 1A på Nørrebro.

Seneste