Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Videnskab

Løft til Biocenters grundforskning

Som en del af campusplanen er to højteknologiske NMR-magneter fra Københavns Biocenter hejst ned i et kæmpe specialrum ti meter under jorden

Medarbejderne på Københavns Biocenter havde al deres opmærksomhed på centrets højteknologiske og følsomme forskningsudstyr da det under en længe ønsket flytning fik plads i nye og bedre lokaler. Det skete da flyttefolk hejste Strukturel Biologi og NMR Laboratoriets to NMR-magneter, hver med en vægt på 3,5 tons, ned gennem en smal cirkulær skakt i centrets græsplæne, tidligt om morgenen onsdag 20. oktober.

Flytningen er en del af Københavns Universitets campusplan der som en målsætning blandt andet har at samle alle forskningsområders aktiviteter på samme adresse, men også andre hensyn har spillet ind.

»Vores laboratoriefaciliteter var tidligere meget dårlige og lå spredt ud på mange forskellige bygninger i København. Vi var blevet lovet flytning allerede i 2003, men det skete altså først i 2008,« fortæller Flemming M. Poulsen, professor på Strukturel Biologi og NMR Laboratorium på Biocenter København.

NMR-magneterne er de største af slagsen i Danmark og essentielle for et af centrets kerneaktiviteter, grundforskning i proteiners struktur. Alle aktiviteter er nu samlet i nye bygninger på Ole Maaløes Vej 5. Her er både lokaler og laboratorier til at oparbejde renset protein, afprøvning i magneterne samt til at arbejde videre med prøvedata og undervisning.

Følsomt udstyr

Magneterne står nu i et 270 kvadratmeter stort specialrum ti meter under jordens overflade. Det er af hensyn dels til en sikkerhedsafstand på otte meter til folk med pacemakere, og dels for at undgå at forstyrre de følsomme målinger på udstyret. Før flytningen stod NMR-magneterne i Østre Farimagsgade 2D, og som et eksempel på at placeringen betyder noget for de elektrisk superledende, helium-kølede og følsomme magneter nævner Flemming M. Poulsen at når S-toget standsede 200 meter væk, så kunne det påvirke målingerne i magneterne.

»Her i de nye lokaler er vi bedre beskyttede mod støjkilder. For eksempel er her absolut ingen mobiltelefonkontakt i rummet,« siger han.

Rummet har også meget højt til loftet, så hvis der sker et ukontrollabelt udslip af helium fra en magnet, er der plads til at det kan fordele sig øverst i rummet. Det tog en måned at opvarme og afmontere de to NMR-spektrometere. Nu kan nedkølingen med flydende helium til minus 270 grader Celsius og montering af alt nødvendigt udstyr og grundig afprøvning også vare til hen imod slutningen af december. Før det er sket ved ingen med sikkerhed om skanneren er sluppet helskindet fra flytningen og er klar til aktion igen i grundforskningens tjeneste.

Seneste