Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Løstansatte har fået hul igennem til ledelsen på Humaniora

Prekariat — Udsigt til bedre ansættelseskontrakter, faste møder med ledelsen, gryende internationalt samarbejde og en kommende postdoc-portal på nettet er resultater af, at KU for lidt mere end et år siden fik en forening, der skal tale de løstansatte forskere sag. TVIP-repræsentant Dan Hirslund siger, at det fortsat handler om at modarbejde akademisk prekarisering.

Prekariseringen af danske forskeres arbejdsliv ser ud til at fortsætte.

Ifølge en aktuel analyse af universiteternes fordeling af stillinger målt i årsværk fra Magisterbladet varetager løstansatte nu halvdelen af al forskning og uddannelse i Danmark, mod en tredjedel for 20 år siden. Medregnes ph.d.-studerende, er tallet betydeligt højere.

Se også: Postdocerne har fået nok

På Københavns Universitet, der også har haft et voksende antal forskere på postdoc-kontrakt (i årene 2011-16 steg antallet fra 724 til 1.043 personer), har en forening af midlertidigt ansatte – såkaldte TVIP – siden sin stiftelse på Det Humanistiske Fakultet i efteråret 2017 talt de løstansatte forskere og underviseres sag.

Uddannelsesforløb til undervisere

Og det har ikke været forgæves, siger Dan Vesalainen Hirslund, lektor (i en midlertidig stilling) ved Institut for Tværkulturelle og Regionale Studier, og fortsat aktiv i TVIP-foreningen på Humaniora, som han var med til at grundlægge.

I 2018 vedtog ledelsen på Det Humanistiske Fakultet på Københavns Universitet en postdoc-politik (link til KU’s intranet), hvori »Fakultetet anerkender at have et stort ansvar for postdoc-ansattes trivsel.«

Et andet resultat af, at TVIP-gruppen har samlet sig, er, at ledelsen – med dekanen og flere institutledere – på Det Humanistiske Fakultet nu afholder faste møder med de løstansatte. »Det er et samtalerum, hvor postdocerne møder ledelsen direkte,« siger Dan Hirslund, der oplyser, at næste møde er planlagt til marts 2019.

TVIP-HUM

Ved seneste generalforsamling blev følgende fire valgt til bestyrelsen:

Dan V. Hirslund, tillidsrepræsentant, ansat ved ToRS
Malene Monka, ansat ved NoRS
Gert Foget Hansen, ansat ved NoRS
Line Sandst, tidligere ph.d.-studerende og nu adjunkt på Aalborg Universitet

»Vi har blandt andet talt med ledelsen om at udvikle fælles politikker om gennemsigtighed og fælles retningslinjer i løstansatte forskeres ansættelseskontrakter, hvor der i dag er stor forskel på de vilkår, som forskellige institutter tilbyder. Vi vil gerne de meget korte ansættelser på helt ned til nogle få måneder til livs,« siger Dan Hirslund.

TVIP-HUM forsøger at få ledelsen med på, at løstansatte skal have garanteret forskningstid og adgang til at få adjunktpædagogikum (et kursus i at fungere som lærer på universitetet, hvis gennemførelse er en del af adgangsbilletten, hvis man skal gøre sig håb om en fast stilling som lektor, red.).

»Ledelsen forbeholder pædagogikum som et tilbud til adjunkter ansat i tenure track-stillinger (særlige – og atypiske – ansættelsesforløb med indbygget karriereudvikling hen imod et fast job som lektor, red.), men vi vil gerne have, at alle kan få adgang til at tage pædagogikum, fordi det er generelt meriterende,« siger Dan Hirslund.

Også dette ser ud til at ske.

Dekan på Det Humanistiske Fakultet på KU Jesper Kallestrup oplyser, at han og hans direktion efter et nyligt afholdt møde er klar til at komme de løstansatte i møde. Dog vil postdocer ifølge ledelsens plan ikke få løn under pædagogikumuddannelsen.

»Vi vil meget gerne tilbyde postdocer universitetspædagogikum, og vi har derfor besluttet, at de kan følge forløbet, hvis de er undervisningsaktive i deres postdoc-periode, når det udbydes af vores pædagogiske enhed Teach,« skriver Jesper Kallestrup i en e-mail.

»På grund af vores økonomiske udfordringer har vi ikke mulighed for at frikøbe dem fra deres forskningsprojekt, så deres deltagelse vil foregå uden timekompensation. Postdocer har endvidere mulighed for at gennemføre enkeltstående kompetenceudviklende forløb i regi af TEACH eller på KU-niveau.«

Overblik på nettet til løstansatte

TVIP-HUM har også aftalt med Det Humanistiske Fakultet at etablere en ‘postdoc-portal’ på nettet. Det skaber synlighed, og det fremmer erfaringsudveksling, hvilket ellers kan være et problem at få i en gruppe med stor udskiftning.

»Det er en virtuel indgang, hvor man kan få overblik over sine rettigheder som løstansat, og hvor der forhåbentlig bliver skabt en kultur om at være postdoc, så det også bliver en base for aktivisme,« siger Dan Hirslund.

Vi vil gerne de meget korte ansættelser på helt ned til nogle få måneder til livs

Dan Hirslund, TVIP-HUM

Desuden har foreningen med hjælp fra Dansk Magisterforening dannet netværk med en lignende forening på Aarhus Universitet og fremvoksende grupperinger på flere andre universiteter.

»Det er her, det nationale arbejde mod prekarisering på universiteterne kan foregå. I september 2018 holdt vi et heldagsseminar, og der udkommer om kort tid en publikation med resultaterne,« siger Dan Hirslund. Den nationale forening for løstansatte hedder TER, en forkortelse for Temporarily Employed Researchers, idet engelsk er arbejdssprog for en del af medlemmerne. Et nyt møde i denne gruppe er planlagt til afholdelse i januar 2019.

Endelig er foreningen ved at opbygge en fælles europæisk ‘hub’ for prekariserede akademikere.

International tendens, som rektorer kunne bekæmpe

I DR Deadline 28. december 2018 kommenterede DTU’s rektor Anders Overgard Bjarklev Magisterbladets undersøgelse af forskeres arbejdsvilkår, som indikerede, at prekariseringen er tiltagende i Danmark.

Bjarklev, der er formand for rektorernes organisation, Danske Universiteter, sagde, at udviklingen, hvor flere sidder i løse ansættelser »bestemt« er kommet for at blive, og at den er en konsekvens af, at politikerne skærer ned på universiteternes grundbevillinger, samtidig med at forskningen i stigende grad bliver betalt af fonde, der støtter konkrete projekter med midlertidigt ansatte tilknyttet.

Vi lægger os i slipstrømmen af en international tendens, men det er vigtigt at modarbejde den

Dan Hirslund, TVIP-HUM

»Det er ikke nødvendigvis en dårlig udvikling,« sagde Bjarklev i udsendelsen, idet han dog gjorde opmærksom på vigtigheden af, at universiteterne får en basisbevilling, der er stor nok til, at de blandt andet kan have fastansatte undervisere nok.

Hos TVIP-HUM er problemerne mere klart trukket op.

»Prekære ansættelser er blevet mere dominerende herhjemme, men globalt set har det altid været vilkårene. Vi lægger os i slipstrømmen af en international tendens, men det er vigtigt at modarbejde den,« siger Dan Hirslund, der sender en del af ansvaret herfor videre til universitetsledelserne, som han opfordrer til at prioritere deres samlede økonomi anderledes.

»Universiteterne i Danmark tiltrækker cirka det samme beløb i eksterne midler hvert år, så de kunne godt være bedre til at skabe faste, indlejrede stillinger for pengene. Så vi synes i TVIP-HUM, at der er behov for mere proaktivitet fra rektorformanden og hans kolleger.«

Artiklen er opdateret 8. januar med kommentarer fra dekan Jesper Kallestrup

Seneste