Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Lukning af Polsk: Pind forstår ambassadør-bekymring, men ...

Sprogdød — I et svar til Polens ambassadør skriver uddannelses- og forskningsminister Søren Pind, at han forstår bekymringen over lukningen af Polsk som selvstændigt studie, men at det ikke er muligt at tage affære i den konkrete sag.

Polens ambassadør Henryka Moscicka-Dendys har kontaktet uddannelses- og forskningsminister Søren Pind i et forsøg på at redde Polsk som selvstændigt studieområde på Københavns Universitet.

Nu har ministeren svaret, og ifølge brevet til ambassadøren vil ministeriet ikke foretage sig noget. Søren Pind understreger, at han – grundet universitetsloven – ikke kan bede et universitet om at udbyde bestemte uddannelser.

Fortsat usikkerhed om uddannelse

I svaret til Henryka Moscicka-Dendys skriver Søren Pind, at han forstår bekymringen hos den polske ambassade. Han understreger også, at han er opmærksom på, at Københavns Universitet arbejder på at finde en løsning på problemet, og at han følger processen.

Københavns Universitet genovervejer i øjeblikket den fælles østeuropæiske bacheloruddannelse. Livlinen til Polsk kom i kølvandet på protester fra både studerende og ansatte på ToRS-instituttet.

I Polen er det muligt at læse dansk på universiteterne i Gdańsk og Poznań. Begge universiteter udbyder en selvstændig uddannelse i dansk sprog og kultur, både på bachelor- og kandidatniveau.

Ambassadøren har tidligere appelleret til Københavns Universitet om at bibeholde uddannelsen, men beslutningen om lukningen af Polsk som selvstændigt studieområde blev fastholdt. I et svar til Henryka Moscicka-Dendys henviste daværende rektor Ralf Hemmingsen til Sørens Pinds forgænger, der annoncerede en ny sprogstrategi for de danske universiteter, som skal være med til at styrke dansk udenrigshandel. I brevet fra uddannelsesministeren til den polske ambassadør bekræfter Søren Pind, at der i øjeblikket arbejdes på en national sprogstrategi, men fortæller ikke yderligere, hvad dette kan have af konkrete implikationer for småfagsstudierne.

Polen og Danmark

På Udenrigsministeriets hjemmeside skriver Eksportrådet i Polen, at Danmarks eksport til Polens forbrugere bør vokse, og at der kræves indgående kendskab til og kontakter i Polen for at opnå dette.

Københavns Universitet er det eneste universitet i Danmark, som giver studerende mulighed for at studere polsk. I Polen er det muligt at læse dansk på universiteterne i Gdańsk og Poznań. Begge universiteter udbyder en selvstændig uddannelse i dansk sprog og kultur, både på bachelor- og kandidatniveau. En række andre polske universiteter udbyder uddannelser i skandinaviske studier.

Polen er en af Danmarks største handelspartnere, og det estimeres at Danmark i 2012 importerede og eksporterede varer for godt og vel 30 milliarder kroner. Polen er repræsenteret i Danmark med en ambassade, en handelsambassade, et konsulat, samt polske konsuler i flere danske byer.

Du kan læse Søren Pinds svar til den polske ambassadør her.

Seneste