Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Må de studerende nu ikke have studiejob? Jo da! Bare ikke automatisk på billigste overenskomst

Vi har fået kritik for at skrive, at studerende skal ansættes på den rigtige overenskomst. Det er ikke det samme som, at de ikke må få job. Desværre er der mange eksempler på, at KU ansætter studerende til arbejde, der ikke er studierelevant. Rektor må rette op, skriver tillidsfolk.

Bølgerne gik højt på Uniavisens facebookside, i dagene efter at HK Områdeklubben på Københavns Universitet havde et læserbrev i Uniavisen under overskriften »Hold op med at ansætte studerende til opgaver, de ikke burde udføre ifølge overenskomsten« (9. marts 2021).

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribenternes egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Indlægget handlede om, hvordan studerende bliver ansat på HK’s overenskomst, selv om det arbejde de skal udføre, langt fra kan betragtes som ufaglært administrativt arbejde og derfor ikke falder ind under §35 i HK’s overenskomst.

Måtte studerende nu ikke havde studierelevante job under uddannelsen?

Lad os med det samme slå fast, at svaret er jo! Selvfølgelig skal studerende afprøve deres viden i praksis, også før de er færdiguddannede. Det har ikke på noget tidspunkt været meningen, at kritikken skulle ramme de studerende, der gerne vil have et studierelevant job og optjene lidt erfaring, inden at de skal ud på arbejdsmarkedet.

Vi kritiserede derimod den ledelse, der ansætter studerende på en forkert overenskomst.

De studerende skal selvfølgelig ansættes på en overenskomst, der passer til det arbejde, de skal udføre, og som er studierelevant, ikke bare på den billigste overenskomst.

LÆS OGSÅ: Hold op med at ansætte studerende til opgaver, de ikke burde udføre ifølge overenskomsten

En studerende med en færdiggjort bachelor, som skal varetage fagligt relevant arbejde, burde være ansat som AC-bachelor, for eksempel, og ikke som administrativ HK’er. Ved blindt at ansætte studerende som ufaglærte på HK Kontor-overenskomstens § 35 gør man både dem og os en bjørnetjeneste. De studerende fratages en rimelig løn, mulighed for lønforhandling og højere pensionsbidrag.

De studerende fratages en rimelig løn, mulighed for lønforhandling og højere pensionsbidrag.

Både det forrige og dette læserbrev handler om én ting: Hold op med at bruge overenskomsterne forkert. Når der findes overenskomster, som dækker en given deltidsstilling, er det kasseapparatstænkning bare at vælge den billigste og så skidt med resten. Skidt med de studerendes ansættelsesforhold og skidt med god offentlig forvaltningsskik.

Som ansat i det offentlige er man underlagt forvaltningsloven og dens anvisninger. Forvaltningsret er et fag, som de færreste studentermedhjælpere har fået undervisning i. Når de fx sættes til at sagsbehandle forretnings- og personfølsomme data, så mangler de simpelthen den helt grundlæggende viden om, hvilke spilleregler, der gælder.

Det er ikke altid studierelevante job, der tilbydes

Kiggede man i uge 17 på opslag for studentermedhjælpere på Københavns Universitet, kunne man for eksempel finde følgende:

· Science Uddannelse som søger studentermedhjælper til dispensations- og meritbehandling.
Er det studierelevant for hovedparten af uddannelser på KU? Nej.
Er det trygt for studerende at vide, at en af deres medstuderende måske har læst deres dispensationsansøgning, som i sagens natur kan være meget følsom? Nej.

· Fælles HR søger studentermedhjælper til lønanvisning og kontrol.
Er det studierelevant for hovedparten af uddannelser på KU? Nej.

· Institut for Fødevarevidenskab søger studentermedhjælper til webkommunikation.
Er det studierelevant for studerende på fødevarevidenskab? Nej.
Er det fair at forvente, at en studerende på Fødevarevidenskab har erfaring med CMS og Adobe? Nej.

Hvis man løbende har brug for en ansat til at varetage 15-30 timers arbejde (…)
hvorfor så ikke spare tid og penge (…) og i stedet ansætte en medarbejder fast på deltid.

Hvis man løbende har brug for en ansat til at varetage 15-30 timers arbejde (1-2 studenterstillinger),
hvorfor så ikke spare tid og penge på opslag, samtaler, oplæring og supervision og i stedet ansætte en medarbejder fast på deltid. For eksempel i flexjob eller med skånehensyn? Vi kan ikke se logikken i at ansætte de studerende, og i øvrigt har vi et samfundsansvar – vi skal tage vores andel flexjobbere med videre.

Rektoratet har ikke ønsket at svare på kritikken til Uniavisen og er heller ikke vendt tilbage direkte til os afsendere. Rektoratet skrev til Uniavisen, at der ville blive givet et mundtligt svar på vores kritik i Hovedsamarbejdsudvalget på KU (HSU).

HSU er ikke det rette forum at drøfte løn- og ansættelsesvilkår, som det fremgår af SU-aftalen. Vi afventer således fortsat et svar fra rektor.

Seneste