Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Medarbejdere: KU undgår afskedigelser trods finanslovsminus

Medarbejderrepræsentanterne i Hovedsamarbejdsudvalget har på mødet fredag den 4. september fået ledelsens ord for at der ikke er planer om at nedlægge stillinger

De ansatte på Københavns Universitet (KU) kan ånde lette op. Der er ikke udsigt til afskedigelser i 2010, selvom KU kan se frem til at miste 150 millioner kroner i tilskud fra Videnskabsministeriet som konsekvens af regeringens finanslovsforslag.

Ifølge Poul Erik Krogshave, næstformand for HSU, kom der en klar tilkendegivelse fra rektor Ralf Hemmingsen på HSU-mødet om at der ikke er planer om afskedigelser. Senest måtte Det Naturvidenskabelige Fakultet ellers nedlægge 70 stillinger i januar i år som følge af en anstrengt økonomi.

Lang uvished

Medarbejderne sætter ligesom KU-ledelsen deres lid til, at KU får en god portion af de 881 millioner kroner i globaliseringspuljen, der skal fordeles ved forhandlingerne mellem regeringen, Dansk Folkeparti, Det Radikale Venstre og Socialdemokraterne i november. KU forventer at få 30 procent af midlerne.

»Vi må leve med at der er usikkerhed om KU´s økonomi helt indtil november, men det er vi efterhånden vant til. Der er en vis sikkerhed for at en procentdel af globaliseringsmidlerne tildeles KU, og vi har ingen grund til ikke at have tiltro til ledelsens beregninger. Jeg håber den klare melding fra rektor kan skabe ro om situationen,« siger Poul Erik Krogshave.

Mursten fremfor personale?

Der er også i finanslovsforslaget afsat i alt seks milliarder kroner til fornyelse af bygninger og laboratorier. Det er meningen, at KU selv skal stå for en del af finansieringen af de omfattende byggerier.

Ingrid Kryhlmand, HK-fællestillidsrepræsentant og medlem af HSU, glæder sig over at de ansatte kan se frem til bedre fysiske rammer og dermed et bedre arbejdsmiljø. Hun krævede dog på mødet garanti for, at de store omkostninger til byggeriet ikke kommer til at betyde at der må afskediges medarbejdere.

»Jeg spurgte om det handler om at få flere mursten og mindre personale, og rektor svarede direkte, at det ikke er ledelsens planer,« siger Ingrid Kryhlmand.

clba@adm.ku.dk

Seneste