Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Politik

Medarbejderne siger nej til fusionen

FUSION - Medarbejdersiden i Hovedsamarbejdsudvalget på Københavns Universitet kan ikke tilslutte sig rektoratets indstilling til bestyrelsen om reorganisering af de våde fakulteter.

Dekanerne og rektoratet er enige om, at det er en god ide, at lægge fire fakulteter på Københavns Universitet (KU) sammen til to, men medarbejderne mener noget andet.

Således har medarbejdernes medlemmer af Hovedsamarbejdsudvalget, universitetets højeste samarbejdsorgan, hvor ledelsen og medarbejderne på KU drøfter emner som arbejds- og personaleforhold og rationaliseringsprojekter, netop sendt et åbent brev til bestyrelsen.

Heri skriver medarbejderne, at de ikke kan tilslutte sig rektors indstilling om at fusionere de fire fakulteter til to.

De væsentligste grunde er ifølge brevet

“Der er i brede medarbejderkredse udbredt modstand mod dele af omorganiseringen. Denne modstand er ikke gengivet fyldestgørende i indstillingen til bestyrelsen. KU’s ledelse har stort set overhørt de faglige indvendinger fra mange berørte medarbejdere mod fusionerne og fastholder den såkaldte grovskitse.”

“Der er en udbredt opfattelse af, at processen har været en skinproces, hvor de overordnede beslutninger var truffet på forhånd.”

“En beslutning om fusion på det foreliggende grundlag vil mangle legitimitet blandt mange medarbejdere.”

“Der er utilfredshed med, at argumentationen i indstillingen udelukkende er fra et ledelsesperspektiv.”

“De personalepolitiske aspekter af fusionen er ikke gennemtænkt og forberedt tilstrækkeligt. Ved alle større strukturændringer skal medarbejderne have en høj grad af reel medindflydelse i såvel planlægnings-, beslutnings- som implementeringsfasen.”

Afgørende møde

Bestyrelsen skal tage endelig stilling til, om fusionen skal gennemføres eller ej eller måske udsættes på et møde den 15. december.

Hovedsamarbejdsudvalget har kun en rådgivende funktion, så bestyrelsen kan vælge at gennemføre fusionen trods medarbejdernes protester.

Læs rektors indstilling og resten af dagordenen for bestyrelsesmødet her

clba@adm.ku.dk

Seneste