Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Campus

Medicinstuderende hjælper hinanden af med stress

Frivillighed — Hvis studiemiljøet er præget af en performancekultur, skal forandringer starte hos de studerende selv, mener studerende bag forening på SUND.

Mange studerende kender den altid velforberedte type, der både scorer topkarakterer på universitetet og har et kæmpe overskud til venner og familie. Eneste problem: Den person er ren fiktion.

I stedet for at lege superhelt og prøve at leve op til en fiktiv idealfigur, har studerende brug for nye fællesskaber, der plejer sammenholdet og mindsker præstationspresset. Det bliver man både en bedre og en gladere studerende af.

Det mener i hvert fald medicinstuderende Ditte Brunsgaard, der var træt af performancekulturen i studiemiljøet på SUND, og som valgte at tage teten ved at starte et projekt, der aktivt bidrager til en mere positiv studiekultur.

I første omgang samlede hun en gruppe medstuderende, og i fællesskab har de skabt projekt Pusterummet for medicinstuderende, der blandt forskellige tiltag har resulteret i en succesfuld mentorordning.

Der er andre, der har lyst til at lægge sig ned og græde

Stifter Ditte Brunsgaard, mentor  Elisabeth Meyer og brugere af Pusterummet Freja Norman Vad og Tobias Browall Krogh sidder og udveksler erfaringer på en bred trappe til ære for Uniavisen.

Tobias Browall Krogh, stud.med., har haft stor glæde af mentorordningen:

»Dengang jeg meldte mig, manglede jeg et rum, hvor man kunne snakke om ting, som man måske ikke har lyst til at tage op med sine holdkammerater. Hvor man kunne sige: ’Det her læsestof synes jeg er vildt hårdt. Jeg har nærmest lyst til at lægge mig ned og græde over det’. Jeg savnede et forum, hvor det var okay at komme af med sådanne frustrationer,« siger han.

I ordningen får nye studerende tilknyttet en mentor fra en ældre årgang, som de kan snakke åbent og ærligt med. Udgangspunktet er, at social, fysisk og psykisk trivsel er afgørende for et godt studieliv, hvor det at man er medicinstuderende ikke behøver at være det eneste, man identificerer sig med.

Pusterummet

Frivillig, non-profit organisation, der drives af studerende for studerende – med fokus på at forbedre trivslen, studiemiljøet og sammenholdet samt forebygge stress blandt studerende på Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Læs mere her.

Siden den første informationsaften om den nye mentorordning tilbage i 2016 har en simpel øvelse været med til at illustrere, hvad mentorordningen er og kan. De studerende skulle skrive fem ord, som beskriver deres følelser i rollen som studerende. Til sidst blev alles lister delt, og overraskende nok var størstedelen af dem helt identiske.

»Man går med en tanke, som man i virkeligheden ikke er alene om. En tanke, som afspejler en bredere tendens i vores samfund,« siger Tobias Browall Krogh om den øjeåbnende oplevelse.

Illusionen om den perfekte studerende nedbrydes

Mentorordningen vil nedbryde tabuer og afsløre ’den perfekte studerende’ som en illusion. Som en bonus har åbenheden om studielivets skyggesider bredt sig langt ud over mentorordningens grænser, da de fleste deltagere får blod på tanden, når de erfarer at mange af studiekammeraterne døjer med de samme problematikker.

 

Jeg husker tydeligt da 3. semester begyndte, hvordan vi begyndte at tage mere hånd om hinanden og lægge mærke til, hvordan de andre har det
Medicinstuderende Tobias Browall Krogh

Freja Norman Vad har brugt mentorordningen, og hun fik mod på at italesætte forskellige tabubelagte emner over for sine medstuderende. Før mentorsamtalerne var hun en smule bange for at de andre på hendes hold skulle ’se hende som en fiasko’, hvis hun talte om de ting, der var svære.

Da hun over for sine holdkammerater begyndte at snakke om de emner, der normalt ligger uberørt af frygt for at man fremstår som en slacker, har samtalerne dæmmet op for et bedre og mere åbent fællesskab på hele holdet, fortæller hun:

»Der er kommet en anden, mere afslappet, stemning, fordi vi er blevet bedre til at snakke om studielivet, men også til at lave ting sammen, der ikke er studierelevante, fx at spise risengrød sammen i juletiden,« siger Freja Norman Vad. De åbne samtaler med studiekammeraterne har også ledt til, at flere af dem selv har tilmeldt sig mentorordningen.

Ud over at nedbryde florerende tabuer, skaber ordningen et bedre refleksionsniveau, tilføjer Tobias Browall Krogh med et smil:

»Man bliver også mere opmærksom. Jeg husker tydeligt da 3. semester begyndte, hvordan vi begyndte at tage mere hånd om hinanden og lægge mærke til, hvordan de andre har det.«

Faglighed forbudt

Ved siden af mentorordningen har de medicinstuderende med Ditte Brunsgaard i spidsen sat flere projekter i gang for at forbedre studiekulturen. Det faglige står centralt på studiet, men et stærkere sammenhold og fællesskab kræver, at man også samles om noget andet.

Derfor har de studerende fx lavet en alkoholfri torsdagscafé med masser af brætspil, hvor den faglige samtale slet og ret er bandlyst.

To helt nye projekter er på vej i foråret. I støbeskeen er temaaftener med oplægsholdere og temaer som fx motivation og tidsorientering, der vil give de medicinstuderende nogle nye redskaber til hverdagen.

Vi er blevet bedre til at snakke om studielivet, men også til at lave ting sammen, der ikke er studierelevante

Freja Norman Vad

Den første temaaften er planlagt til den 21. marts. Herefter vil arrangørerne overveje hvordan temaaftnerne skal udvikle sig.

Det andet projekt er et fysisk stillerum, hvor man kan tage hen og slappe af uden at tale sammen. Her er fagbøger strengt forbudt. Det fysiske stillerum skal fungere som et pusterum, hvor man kan lade op i stilhed og samle sine tanker. Administrationen har lovet de studerende et lokale på Panum, som de får i løbet af foråret.

Mentorordningen har været så stor en succes, at nogle tilmeldte har måttet vente et semester på en mentor. Medlemstallet er i dag på over 200 studerende.

En del af Pusterummets succes har rod i, at projekterne er skabt af studerende for studerende, og at der ikke er et administrativt lag imellem, mener Elisabeth Meyer, der har taget en tørn som mentor:

»Det er studerende, der ved, hvad man savner som studerende. Så det handler meget om, hvad de studerende selv har lyst til at lave, og det ligger der en stor styrke i.«

Freja Norman Vad og Tobias Browall Krogh er enige. Og de siger, at de i kraft af mentorordningen både er blevet mindet om deres nysgerrighed på studiet og er blevet bedre til at lytte til sig selv.

Seneste