Uniavisen
Københavns Universitet
Uafhængig af ledelsen

Debat

Mikkel Vedby: Der kommer ny institutleder på Antropologi til sommer

Debatsvar — Dekan Mikkel Vedby Rasmussen har indsat sig selv som midlertidig institutleder på Antropologi. Det har mødt kritik fra formanden for studienævnet, men kritikken er behæftet med fejl, skriver dekanen i dette svar.

Det er legitimt at være uenig i den måde, jeg leder Det Samfundsvidenskabelige Fakultet på, men på et universitet skal fakta være i orden.

LÆS OGSÅ: Lektor: SAMF-dekan er gået amok

Trods god forskning er hjemtaget af eksterne forskningsmidler på Institut for Antropologi faldet markant. Trods dygtige studerende har dimittender fra Antropologi betragteligt højere ledighed end fakultetets øvrige uddannelser.

DEBATINDLÆG

Dette er et debatindlæg. Indlægget er udtryk for skribentens egen holdning.

Vi opfordrer alle til at læse debatindlæg til ende, før de kommenterer dem på Facebook, så vi kun får konstruktive bidrag.

Det er godt, når der er uenighed, men husk at holde en god debattone.

Uniavisen forbeholder sig retten til at slette kommentarer, der overskrider vores debatregler.

Siden 2018 er hjemtaget af eksterne forskningsbevillinger på Antropologi faldet med 33 procent. I år ligger instituttets forskere således 20 % under fakultetets gennemsnit i hjemtag. Med et underskud på forventeligt 3,6 mio. kr. ved årets udgang, skal hjemtaget derfor øges markant i de kommende år.

Med beslutningen om udmøntning af regionaliseringskrav, skulle Det Samfundsvidenskabelige Fakultet reducere det årlige optag i København med 180 studiepladser. I de rammer for regionalisering, som KU’s bestyrelse har fastlagt, er ledighed et centralt element. Ledigheden på Antropologi målt 4-7 kvartaler efter dimission lå i 2021 på 17,9 %, mens ledigheden på Økonomi lå på 1,7 %. Nærmest Antropologi lå Sociologi med en ledighed på 12,4 %.

Reduktioner fordelt jævnt

Beslutningen om at udmønte fakultetets reduktion indebærer, at optaget på Antropologi reduceres med 25 pladser på bacheloroptaget og 12 pladser på kandidatoptaget. På Sociologi reduceres optaget med samlet 28 pladser. Optaget på Økonomi reduceres med 30 pladser, mens optaget på Statskundskab og Psykologi reduceres med hhv. 35 og 50 pladser. Således er fakultetets pålagte reduktion på 180 studiepladser fordelt bredt med det formål, at alle uddannelser også fremadrettet har en tilstrækkelig kritisk masse.

For at skabe balance i Det Samfundsvidenskabelige Fakultets budgetter, har det været nødvendigt at finde varige besparelser på 15 mio. kr. årligt. Ud af de 15 mio. blev 5,2 mio. kr. fordelt på de fem institutter. Institut for Antropologi skal som del heraf spare 1,5 mio. kr. svarende til 10 % af den samlede besparelse på fakultetet.

Afskedigelser

Et element i fakultetets besparelser var afskedigelse af 10 medarbejdere fordelt på både TAP og VIP. Disse afskedigelser er baseret på principper aftalt i fakultetets samarbejdsudvalg og følger KU’s regler for uansøgt afsked.

Efter at institutlederen på Antropologi har sagt sin stilling op, er der igangsat en proces for at finde en ny institutleder. Den 25. oktober aftalte den afgående institutleder og jeg med tillidspersonerne på instituttet, at vi på samarbejdsudvalgsmødet 7. november ville drøfte ansættelsesprocessen og medarbejdernes forventninger til perioden til en ny institutleder er ansat.

Målet vil være at ansætte en ny institutleder på Antropologi inden sommerferien med tiltrædelse i løbet af 2023.

På baggrund af Mikkel Vedbys svar har Heiko Henkel sendt følgende til Uniavisen:

»Dekanatets regnestykke er misvisende, fordi det både skjuler, at Institut for Antropologi er meget mindre end de andre institutter, og at besparelserne var tilrettelagt på en sådan måde, at der alene på Antropologi blev fyret to VIP med begrundelse i besparelser (en på Soc, men der blev hyret en anden VIP samtidig). Dekanens bemærkninger vedrørende forskningsmidler er misvisende, fordi han undlader at nævne, at det er helt naturligt, at indtægten fra forskningsmidler svinger, at Antropologi kommer fra et meget højt niveau, og at der er mange nye ansøgninger og projekter i pipeline. Vedrørende ledighed er det vigtig at fremhæve, at vi udelukkende taler om ledighed kort efter afsluttet studium – på længere sigt er der ikke store forskelle mellem fagene.«

 

Seneste